1. bookVolume 7 (2008): Issue 2 (December 2008)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1854-9829
ISSN
1581-4661
First Published
10 Jul 2007
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Dry Grasslands in the Slovenský Kras MTS (Slovakia) and the Aggteleki-karszt MTS (Hungary) — A Comparison of Two Classification Approaches

Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1854-9829
ISSN
1581-4661
First Published
10 Jul 2007
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Dry Grasslands in the Slovenský Kras MTS (Slovakia) and the Aggteleki-karszt MTS (Hungary) — A Comparison of Two Classification Approaches

The paper brings numerical classification of 48 new phytosociological relevés of dry grassland vegetation from the Slovenský kras Mts and the Aggteleki-karszt Mts located on the border between Slovakia and Hungary (Central Europe). We performed a comparison of two classification approaches (an unsupervised method - modified TWINSPAN, and a supervised approach - electronic expert system based on formal definitions of associations), which were applied on the same dataset. Four associations were distinguished: Campanulo divergentiformis-Festucetum pallentis Zólyomi (1936) 1966, Poo badensis-Caricetum humilis (Dostál 1933) Soó ex Michálková in Janišová et al. 2007, Alysso heterophylli-Festucetum valesiacae (Dostál 1933) Kliment in Kliment et al. 2000 and Festuco rupicolae-Caricetum humilis Klika 1939. A newly recorded stand of the rare Stipetum tirsae Meusel 1938 association is characterised. What is more, we established a neotype of the Alysso heterophylli-Festucetum valesiacae association.

Keywords

Borhidi, A. (ed.) 2003: Magyarország novénytársulásai. Akadémiai kiadó, Budapest, 610 pp.Search in Google Scholar

Braun-Blanquet, J. 1964: Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. Ed. 3. Springer Verlag, Wien, 865 pp.10.1007/978-3-7091-8110-2Search in Google Scholar

Bruelheide, H. 2000: A new measure of fidelity and its application to defining species groups. Journal of Vegetation Science 11: 167-178.10.2307/3236796Search in Google Scholar

Bruelheide, H. & Chytrý, M. 2000: Towards unification of national vegetation classifications: A comparison of two methods for analysis of large data sets. Journal of Vegetation Science 11: 295-306.10.2307/3236810Search in Google Scholar

Chytrý, M. 2007: Vymezení vegetačních jednotek a ich interpretace. In: Chytrý, M. (ed.): Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace. Academia, Praha, pp. 19-34.Search in Google Scholar

Chytrý, M., Hoffmann, A. & Novák, J. 2007: Suché trávníky (Festuco-Brometea). In: Chytrý, M. (ed.): Vegetace České republiky. 1. Travinná a keříčková vegetace. Academia, Praha, pp. 371-497.Search in Google Scholar

Dostál, J. 1933: Geobotanický přehled vegetace Slovenského krasu. Věstník Královské české společnosti nauk, Tř. 2., Praha, 4: 1-44.Search in Google Scholar

Futák, J. 1984: Fytogeografické členenie Slovenska. In: Bertová, L. (ed.): Flóra Slovenska IV/1. Veda, Bratislava, pp. 418-419.Search in Google Scholar

Hennekens, S. M. & Schaminée, J. H. J. 2001: TURBOVEG, a comprehensive data base management system for vegetation data. Journal of Vegetation Science 12: 589-591.Search in Google Scholar

Janišová, M. 2007: Introduction and methods. In: Janišová, M., Hájková, P., Hegedüšová, K., Hrivnák, R., Kliment, J., Michálková, D., Ružičková, H., Řezníčková, M., Tichý, L., Škodová, I., Uhliarová, E., Ujházy, K & Zaliberová, M. 2007: Travinnobylinná vegetácia Slovenska — elektronický expertný systém na identifikáciu syntaxónov. (Grassland vegetation of Slovakia — electronic expert system for syntaxa identification). Botanický ústav SAV, Bratislava, pp. 22-29.Search in Google Scholar

Janišová, M., Hájková, P., Hegedüšová, K., Hrivnák, R., Kliment, J., Michálková, D., Ružičková, H., Řezníčková, M., Tichý, L., Škodová, I., Uhliarová, E., Ujházy, K & Zaliberová, M. 2007: Travinnobylinná vegetácia Slovenska — elektronický expertný systém na identifikáciu syntaxónov. (Grassland vegetation of Slovakia — electronic expert system for syntaxa identification). Botanický ústav SAV, Bratislava, 265 pp.Search in Google Scholar

Kliment, J., Hrivnák, R., Jarolímek, I. & Valachovič, M. 2000: Nelesné spoločenstvá Drienčanského krasu. In: Kliment, J. (ed.): Príroda Drienčanského krasu. ŠOP SR, Banská Bystrica, pp. 155-190.Search in Google Scholar

Kubinská, A. & Janovicová, K. 1996: A Second Checklist and Bibliography of Slovak Bryophytes. Biologia 51/Suppl. 3: 81-146.Search in Google Scholar

Marhold, K. & Hindák, F. (eds) 1998: Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. Veda, Bratislava, 688 pp.Search in Google Scholar

Meusel, H. 1938: Über das Vorkommen des Schmalblättrigen Federgrass, Stipa stenophylla Čern., im nördlichen Harzvorland. Hercynia 1: 285-308.Search in Google Scholar

Michálková, D. 2007: Festucion valesiacae Klika 1931. In: Janišová, M., Hájková, P., Hegedüšová, K., Hrivnák, R., Kliment, J., Michálková, D., Ružičková, H., Řezníčková, M., Tichý, L., Škodová, I., Uhliarová, E., Ujházy, K & Zaliberová, M.: Travinnobylinná vegetácia Slovenska — elektronický expertný systém na identifikáciu syntaxónov. (Grassland vegetation of Slovakia — electronic expert system for syntaxa identification). Botanický ústav SAV, Bratislava, pp. 33-49.Search in Google Scholar

Michálková, D. & Janišová, M. 2008: Xerotermná vegetácia Slovenského a Aggteleckého krasu — prehl'ad najnovších výsledkov výskumu. (Dry grassland vegetation of the Slovak karst (Slovakia) and Aggtelek karst (Hungary) — overwiev of new results). Proceedings of the 7th national conference for Biosphere Reserves in Slovakia, Rožňava, 20.-21.11. 2007, in press.Search in Google Scholar

Roleček, J., Tichý, L., Zelený, D. & Chytrý, M. 2008: Modified TWINSPAN classification with the hierarchy respecting cluster heterogeneity. Journal of Vegetation Science, in press.10.1111/j.1654-1103.2009.01062.xSearch in Google Scholar

Rozložník, M. & Karasová, E. (eds) 1994: CHKOBR Slovenský kras. Osveta, Martin, 480 p.Search in Google Scholar

Tichý, L. & Holt, J. 2006: JUICE program for management, analysis and classification of ecological data. First version of the program manual. Masarykova univerzita, Brno, URL [http://www.sci.muni.cz/botany/juice/] http://www.sci.muni.cz/botany/juice/Search in Google Scholar

Tichý, L. 2002: JUICE, software for vegetation classification. Journal of Vegetation Science 13: 451-453.Search in Google Scholar

Tichý, L. 2005: New similarity indices for the assignment of relevés to the vegetation units of an existing phytosociological classification. Plant Ecology 179: 67-72. (DOI: 10.1007/s11258-004-5798-8).Search in Google Scholar

van der Maarel, E. 1979: Transformation of cover-abundance values in phytosociology and its effect on community similarity. Vegetatio 39: 97-114.10.1007/BF00052021Search in Google Scholar

Weber, H. E., Moravec, J. & Theurillat, J.-P. 2000: International Code of Phytosociological Nomenclature. Ed. 3. Journal of Vegetation Science 11: 739-768.10.2307/3236580Search in Google Scholar

Westhoff, V. & van der Maarel, E. 1973: The Braun-Blanquet approach. In: Whittaker, R. H. (ed.): Ordination and Classification of Communities. Dr. W. Junk Publishers, The Hague, pp. 617-727.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo