Open Access

A quick method to determine the content of sulfates in silicic and aluminosilicate fillers


Cite

Gallus-Olender J.: Oznaczanie zawartości siarczanów w napełniaczu krzemionkowym Arsil; Instrukcja analityczna IChN w Gliwicach.Search in Google Scholar

Stechman M., Różycka D., Maten´ko H., Legutko M.: Badania nad modyfikacją technologii otrzymywania ziemi bielącej, Sprawozdanie IChN nr 4122/1997 w Gliwicach, niepublikowane, Gliwice 1997.Search in Google Scholar

Camman K.: Zastosowanie elektrod jonoselektywnych, Wydawnictwo Naukowo; Techniczne Warszawa 1977.Search in Google Scholar

Läubli M. W., Dinten O., Pretsch E., Simon W., Vögtle F., Bongardt F., Kleiner T.: Anal. Chem., 1985, 57, 2756.Search in Google Scholar

Gaujali M. R., Mizani F., Prirelahi H.: Canadian Journal of Analitycal Sciences and Spectroscopy, 2002, 47, 157.Search in Google Scholar

Umezawa Y., Bühlmann P., Umezawa K., Tohda K., Amemiya S.: Pure Appl. Chem., 2000, 72, 2022.Search in Google Scholar

Lalikow J. S.: Fizykochemiczne metody analizy, Pan´stwowe Wydawnictwa Techniczne Warszawa 1956.Search in Google Scholar

Williams W. J.: Oznaczanie anionów, Pan´stwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1985.Search in Google Scholar

eISSN:
1899-4741
ISSN:
1509-8117
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Industrial Chemistry, Biotechnology, Chemical Engineering, Process Engineering