Open Access

A Method of determination of ambient quality factor of fast neutrons in mixed radiation fields using advanced recombination methods

Przedstawiono sposób wyznaczania przestrzennego współczynnika jakości neutronów prędkich, Qn*(10), w polu promieniowania mieszanego o nieznanym, lecz ograniczonym, widmie energii neutronów. W tym sposobie wykorzystuje się korelacje między wartościami Qn*(10), obliczonymi metodą Monte Carlo dla neutronów monoenergetycznych, a parametrami doświadczalnych charakterystyk nasycenia komory rekombinacyjnej, umieszczonej we wzorcowych polach neutronów monoenergetycznych wraz z towarzyszącym promieniowaniem gamma. Omija się przy tym szereg niepewności, m.in. związanych z brakiem pełnej odpowiedniości między współczynnikiem jakości promieniowania a parametrami, od których zależy lokalna rekombinacja jonów, a także z brakiem pełnej odpowiedniości konstrukcji komory rekombinacyjnej z tzw. kulą MKJR (ang. ICRU) definiującą wielkości operacyjne H*(10) i Q*(10).

eISSN:
1425-4689
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Medicine, Biomedical Engineering, Physics, Technical and Applied Physics, Medical Physics