Cite

Proces oceny narażenia wewnętrznego na skażenia substancjami promieniotwórczymi jest skomplikowany i towarzyszy mu wiele czynników, które są źródłem niepewności szacowania obciążającej dawki efektywnej. W niniejszym artykule przedstawiono sposób właściwego postępowania podczas szacowania obciążającej dawki efektywnej za pomocą Licznika Promieniowania Ciała Człowieka.

eISSN:
1425-4689
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Medicine, Biomedical Engineering, Physics, Technical and Applied Physics, Medical Physics