1. bookVolume 13 (2007): Issue 4 (December 2007)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1898-0309
First Published
30 Dec 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Historia Zakładu Fizyki Instytutu Onkologii w Warszawie w okresie kierownictwa prof. Cezarego Pawłowskiego

Published Online: 30 Dec 2008
Volume & Issue: Volume 13 (2007) - Issue 4 (December 2007)
Page range: 183 - 238
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1898-0309
First Published
30 Dec 2008
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Gwiazdowska B, Tołwinski J, Bulski W. Kamieniem węgielnym był rad. Nowotwory 2000; 50(4): 410-416.Search in Google Scholar

Łukaszczyk F. Rad w leczeniu nowotworów złośliwych. W: Wkład Marii Skłodowskiej-Curie do nauki. Red. Hurwic J. Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1954; 253-262.Search in Google Scholar

Skłodowska-Curie M. Korespondencja polska Marii Skłodowskiej-Curie 1881-1934. Red. Kabzińska K, Malewicz MH, Piskurewicz J, Różewicz J. Instytut Historii Nauki PAN, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Warszawa, 1994.Search in Google Scholar

Skłodowska-Curie M. Organizacja i działalność Instytutu Radowgo w Paryżu. W: Wkład Marii Skłodowskiej-Curie do nauki. Red. Hurwic J. Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1954; 29-48.Search in Google Scholar

Skłodowska-Curie M. Jak powstał i jak się rozwija Instytut Radowy w Paryżu. Komitet Daru Narodowego dla Marji Skłodowskiej-Curie. Warszawa, 1925.Search in Google Scholar

Skłodowska-Curie M. Główne tory współczesnych badań nad promieniotwórczością. W: Wkład Marii Skłodowskiej-Curie do nauki. Red. Hurwic J. Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1954; 7-28.Search in Google Scholar

Skłodowska-Curie M. Stan obecny chemii polonu. W: Wkład Marii Skłodowskiej-Curie do nauki. Red. Hurwic J. Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1954; 4-58.Search in Google Scholar

Skłodowska-Curie M. List do prof. Stefana Pieńkowskiego z dnia 7.10.1936. W: Korespondencja polska Marii Skłodowskiej-Curie 1881-1934. Red. Kabzińska K, Malewicz MH, Piskurewicz J, Różewicz J. Instytut Historii Nauki PAN, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Warszawa, 1994.Search in Google Scholar

Pawłowski C. Maria Skłodowska-Curie (7.11.1867-4.7.1934). Postępy Fizyki 1967; 18(4): 337-362.Search in Google Scholar

Skłodowska-Curie M. Przemówienie (z okazji poświęcenia Instytutu Radowego). Gazeta Polska nr 148 z dnia 30.5.1932.Search in Google Scholar

Pawłowski C. List do Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 9.02.34. W: Korespondencja polska Marii Skłodowskiej-Curie 1881-1934. Red. Kabzińska K, Malewicz MH, Piskurewicz J, Różewicz J. Instytut Historii Nauki PAN, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Warszawa, 1994.Search in Google Scholar

Pawłowski C. Listy: do dyrektora Instytutu Onkologü — F.Łukaszczyka z dn. 7.2.1953.; do dyrektora Instytutu Onkologii - W. Jasińskíego z dn. 19.11.1962. Materiały archiwalne Zakładu Fizyki Medycznej Centrum Onkologii w Warszawie.Search in Google Scholar

Tołwiński J, Gwiazdowska B, Bulski W. Dawkomierze radioterapeutyczne stosowane w Centrum Onkologii w Warszawie w latach 1932-2000. Część I - dawkomierze "Kuestner" i "Hammer". Rep Pract Oncol Radiother 2004; 9(5): 187-195.10.1016/S1507-1367(04)71028-7Search in Google Scholar

Tołwiński J, Gwiazdowska B, Bulski w. Dawkomierze radioterapeutyczne stosowane w Centrum Onkologii w Warszawie w latach 1932-2000. Część II - dawkomierze "Victoreen" i "Mekapion". Rep Pract Oncol Radiother 2004; 9, (6): 269-277.10.1016/S1507-1367(04)71107-4Search in Google Scholar

Tołwiński J, Gwiazdowska B, Bulski. W: Dawkomierzze radioterapeutyczne stosowane w Centrum Onkologii w Warszawie w latach 1932-2000. Część III - dawkomierze: 1. "Roentgen - Dosismesser", 2. "Gamma - Meter", 3. - "Universal — Dosismesser", 4. "Siemens — Dosimeter". Rep Pract Oncol Radiother 2004; 9, (7): 317-330.10.1016/S1507-1367(04)71043-3Search in Google Scholar

Joliot-Curie F. Wywiad. Express Poranny z dnia 7.10.1936.Search in Google Scholar

Pawłowski C. Zdobycze naukowe Marii Skłodowskiej-Curie i nadane przez nią kierunki prac badawczych w Paryskim Instytucie Radowym. W: Wkład Marii Skłodowskiej-Curie do nauki. Red. Hurwic J. Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1954; 105-186.Search in Google Scholar

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Opieki Społecznej; rok V nr 14, z dnia 10.7.1939.Search in Google Scholar

Tołwiński J. The history of radium in Poland. W: Maria Skłodowska-Curie. Red. Towpik E, Mould R. Memorial Issue of the Polish Oncological Journal Nowotwory, Warszawa 1998; 65-79.Search in Google Scholar

Gwiazdowska B, Jokiel M, Rupińska A. Instytut Radowy w Warszawie. Dar Narodu Polskiego dla Marii Skłodowskiej-Curie. Wydawnictwo Towarzystwa Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie. Warszawa 2002.Search in Google Scholar

Protokół z dnia 28 listopada 1945 r. Materiały archiwalne Zakładu Fizyki Medycznej Centrum Onkologii w Warszawie.Search in Google Scholar

Jasiński W. Wyjaśnienie sprawy bromku radu z roku 1958 złozone Dyrektorowi Instytutu Onkologii — prof. J. Laskowskiemu. Materiały archiwalne Zakładu Fizyki Medycznej Centrum Onkologii w Warszawie.Search in Google Scholar

Gwiazdowska B. Wspomnienie o Cezarym Pawłowskim. Postępy Fizyki 1983; 34: 177-183.Search in Google Scholar

Historia Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej Politechniki Warszawskiej z 2004 roku. Materiały archiwalne Zakładu Fizyki Medycznej Centrum Onkologii w Warszawie.Search in Google Scholar

Wasilewski A. Fragment Wspomnień (1948-1949). Nowotwory 2002; 52(5): 438-439.Search in Google Scholar

Campbell I, O'Conor D. Podstawy radioizotopowych metod badawczych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszwa 1956.Search in Google Scholar

Gwiazdowski B. Fizyka medyczna w onkologii. Polski Tygodnik Lekarski 1969; 24(50): 1939-1941.Search in Google Scholar

Pawłowski C. Ekwiwalentometr — przyrząd do wyznaczania równoważników pochłaniania promieniowania X. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej 1955; 7: 3-19.Search in Google Scholar

Protokóły dozymetryczne za lata 1951-1961. Archiwum Zakładu Fizyki, Instytutu Onkologii w Warszawie.Search in Google Scholar

Pawłowski C. Krajowy baryt (cięzki szpat) w zastosowaniu do rentgenowskich urządzeń ochronnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej 1955; 6: 97-140.Search in Google Scholar

Peńsko J. Lampowy dawkomierz promieniowania X. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej 1954; 8(5): 107-114.Search in Google Scholar

Gwiazdowski B. O własnościach samogasnących komór Geigera Muellera Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej 1955; 7(9): 87-97.Search in Google Scholar

Szepke R. Zastosowanie filmów rentgenowskich produkcji krajowej do pomiarów dawek dozwolonych rozproszonego promieniowania X. Nowotwory 1954; 2: 137-143.Search in Google Scholar

Protokóły ochrony radiologicznej za lata 1951-1961. Archiwum Zakładu Fizyki Instytutu Onkologii w Warszawie.Search in Google Scholar

Pawłowski C. Przepisy o środkach ochronnych zabezpieczających lekarzy, pracowników pomocniczych i chorych w czasie stosowania promieni X do celów rozpoznawczych i leczniczych oraz warunki pracy lekarzy i personelu pomocniczego w zakładach rentgenologicznych. Lekarski Instytut Naukowo Wydawniczy, Warszawa 1947.Search in Google Scholar

Szepke R. Badania radowych aplikatorów ginekologicznych metodą radiograficzną i jonizacyjną (mikrokomorami). Nowotwory 1955; 6(1): 26-31.Search in Google Scholar

Gwiazdowska B. Fizyczne podstawy rentgenoterapii. Instytut Onkologii, Warszawa 1954; 1-61.Search in Google Scholar

Pawłowski C. List do dyrektora Instytutu Onkologii - F.Łukaszczyka jako odpowiedź na oświadczenie Dyrektora na Kolegium Instytutu w dniu na 6.11.1953. Materiały archiwalne Zakładu Fizyki Medycznej Centrum Onkologii w Warszawie.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo