Cite

Epidemiologija ozljeda u starijih ljudi bitan je čimbenik u strukturi udjela mortaliteta i uzroka hospitalizacija tih ljudi. Epidemiološki, u starijih su ljudi vrlo naglašene posljedice ozljedivanja, odnosno komplikacije, od smanjene pokretljivosti, dekubitusa, kontraktura, infekcija pa do smrtnosti zbog hipostatske pneumonije. U Hrvatskoj je 2005. godine bilo preko 17% populacije starije od 65 godina, a 27% starije od 60 godina. U ljudi odmakle žvotne dobi česti su osteoporotični prijelomi kosti te je u Hrvatskoj 2005. godine registrirano 5489 ljudi s prijelomom u području zgloba kuka, a zbog komplikacija nakon prijeloma umrlo je 382 bolesnika. Medu umrlim bolesnicima bilo je 97,38% starijih od 65 godina. Osim prijeloma u području kuka značajni su osteoporotični prijelomi kralježaka, distalnog dijela palčane kosti, nadlaktične kosti, kosti zdjelice, itd. Bez obzira na odabir konzervativnog ili kirurškog načina liječenja osteoporotičnih prijeloma kosti, bitno je naglasiti da po zbrinjavanju prijeloma kosti treba provesti primjerene dijagnostičke pretrage i odrediti farmakološko liječenje osteoporoze.

Ortopedi i traumatolozi diljem svijeta moraju shvatiti da je konzervativno ili kirurško liječenje osteoporotičnog prijeloma bilo koje lokalizacije samo jedna karika u zamršenom lancu liječenja bolesti - osteoporosis.

ISSN:
0004-1254
Languages:
English, Slovenian
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Medicine, Basic Medical Science, other