1. bookVolume 27 (2007): Issue -1 (June 2007)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1897-1695
ISSN
1733-8387
First Published
04 Jul 2007
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Lithology of the Profundal Sediments in Słupiańska Bay (Wigry Lake, NE Poland) - Introduction to Interdisciplinary Study

Published Online: 04 Jul 2007
Volume & Issue: Volume 27 (2007) - Issue -1 (June 2007)
Page range: 47 - 52
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1897-1695
ISSN
1733-8387
First Published
04 Jul 2007
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Lithology of the Profundal Sediments in Słupiańska Bay (Wigry Lake, NE Poland) - Introduction to Interdisciplinary Study

In this paper, a lithological study taking into account trace metals of the profundal sediments from Słupiańska Bay in Wigry Lake is presented. A profile 5.26 m long has sandy muds at the bottom and moving upwards layers of calcareous gyttja, lacustrine chalk, and again calcareous gyttja are present. The profile is continuous, typical for the sediments of NE Poland formed from Allerøde to recent time. The results of the lithological analysis were correlated with results of high-resolution seismic survey. The results together with radiocarbon dating are part of interdisciplinary complex research comprising paleobiological study of pollen, Cladocera, diatom successions and human activity, which will be published in successive papers.

Keywords

Bajkiewicz-Grabowska E, 1992. Warunki odpływu i wymiana wód w jeziorach (Discharge and exchange conditions of water in the lakes). In: Zdanowski B, ed., Jeziora Wigierskigo Parku Narodowego. Stan eutrofizacji i kierunki ochrony. PAN. Kom. Naukowy "Człowiek i środowisko" Zeszyty Naukowe 3: 25-34.Search in Google Scholar

Kamiński M, 1999. Lake Wigry - the lake "adopted" by the International Association of Theoretical and Applied Limnology (SIL) "Lake Adoption" Project. Polish Journal of Ecology 57 (2): 215-224.Search in Google Scholar

Kupryjanowicz M, 2007. Postglacial development of vegetation in the vicinity of the Wigry Lake. Geochronometria 27: 53-66, DOI 10.2478/v10003-007-0018-x.10.2478/v10003-007-0018-xSearch in Google Scholar

Migaszewski ZM, Gałuszka A and Pasławski P, 2003. Baseline versus background concentrations o trace elements in sediments of Lake Wigry, NE Poland. Limnological Review 3 (2003): 165-171.Search in Google Scholar

Piotrowska N, Hajdas I, Bonani G, 2007. Construction of the calendar time scale for Lake Wigry (NE Poland) sediments on the basis of radiocarbon dating. Radiocarbon 49(2): in print.10.1017/S0033822200042971Search in Google Scholar

Prosowicz D, 2006. Metale śladowe i ich chemiczne formy wiązania w osadach dennych jeziora Wigry (Trace metals and their chemical fractions in bottom sediments of Wigry lake). PhD thesis, University of Science and Technology, Kraków: 129 pp.Search in Google Scholar

Prosowicz D and Helios-Rybicka E, 2002. Trace metals in recent bottom sediments of Lake Wigry (Bryzgiel Basin). Limnological Review 2 (2002): 323-332.Search in Google Scholar

Rutkowski J, 2004. Osady jeziora Wigry (Sediments of the Wigry Lake). Augustowsko Suwalskie Towarzystwo Naukowe. Rocznik Augustowsko Suwalski IV: 18-36.Search in Google Scholar

Rutkowski J, Król K, Krysztofiak L and Prosowicz D, 2002. Recent sediments of the Wigry Lake (Bryzgiel Basin). Limnological Review 2 (2002): 353-362.Search in Google Scholar

Rutkowski J, Rudowski S, Pietsch K, Król K and Krzysztofiak L, 2002a. Sediments of Lake Wigry (NE Poland) in the light of high-resolution seismic (seismoacoustic) survey. Limnological Review 2/2002: 363-371.Search in Google Scholar

Rutkowski J, Pietsch K, Król K, Rudowski S, and Krzysztofiak L, 2005. High-resolution seismic survey in the Wigry Lake (NE Poland). Peribalticum IX: 147-162.Search in Google Scholar

Stasiak J, 1971. Geneza basenów sedymentacyjnych na obszarach sandrowych (Genesis of sedimentation basins on outwash plains). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 107: 103-112.Search in Google Scholar

Więckowski K, 1988. Stosunki wodne i ewolucja systemu jezior (Water relations and evolution of lake system). In: Kostrowicki SA, ed., Studium geoekologiczne rejonu jezior wigierskich. PAN Instytut Geografii i Przestrzennego Zagosodarowania. Prace geograficzne 147: 31-44.Search in Google Scholar

Witkowski A, Kierzek A, Bąk M and Paśnicka K, in press. Rekonstrukcja warunków sedymentacji w Zatoce Słupiańskiej Jeziora Wigry w świetle analizy diatomologiczosadó rdzenia WZS-03 (Reconstruction of sedimentation conditions in the Słupiańska Bay (Lake Wigry) as elucidated by diatomological analysis of sediments core WZS-03). Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU IV(2005).Search in Google Scholar

Zawisza E and Szeroczyńska K, 2007. The development history of Wigry Lake as shown by subfossil Cladocera. Geochronometria 27: 67-74, DOI 10.2478/v10003-007-0021-2.10.2478/v10003-007-0021-2Search in Google Scholar

Zdanowski B, ed., 1992. Jeziora Wigierskigo Parku Narodowego. Stan eutrofizacji i kierunki ochrony (Lakes of Wigry National Park. Trophic status and protection directions). PAN. Kom. Naukowy "Człowiek i środowisko" Zeszyty Naukowe 3: 249ppSearch in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo