1. bookVolume 27 (2007): Issue -1 (June 2007)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1897-1695
ISSN
1733-8387
First Published
04 Jul 2007
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

K-Ar Dating of Amphiboles from Andesite of Complex Dyke in Dubie (Southern Poland)

Published Online: 01 May 2007
Volume & Issue: Volume 27 (2007) - Issue -1 (June 2007)
Page range: 11 - 15
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1897-1695
ISSN
1733-8387
First Published
04 Jul 2007
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
K-Ar Dating of Amphiboles from Andesite of Complex Dyke in Dubie (Southern Poland)

This study presents the results of radiometric K-Ar measurements on separated amphiboles from the andesite of the Dubie complex dyke. The data obtained cover the period of (291.3 ± 6.4) Ma, which corresponds to Carboniferous-Permian transition. The age is contemporaneous to the rhyodacitic and basaltoid volcanism of the Kraków region.

Keywords

Bogacz K, 1980. Budowa geologiczna paleozoiku dębnickiego (Geological structure of Palaeozoic of Dębnik). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 50: 183-208 (in Polish).Search in Google Scholar

Bonhomme MG, Thuizat R, Pinault Y, Clauer N, Wendling R. and Winkler R, 1975. Me'thode de datation potassium - argon. Appareillage et Technique (The potassium - argon dating method). Notes technique de l'Institut de Ge'ologie, Universite' Louis Pasteur, Strasbourg 3: 53 pp.Search in Google Scholar

Durakiewicz T, 1995. Innowacje w aparaturze do wydzielania i oczyszczania argonu (Innovations in the apparatus for argon separation and purifiction). II Ogólnopolska Sesja Naukowa. Datowanie minerałów i skał: 38-44 (in Polish).Search in Google Scholar

Czerny J and Muszyński M, 1997. Co-magmatism of the Permian volcanities of the Krzeszowice Area in the light of petrochemical data. Mineralogia Polonica 28 (2): 3-25.Search in Google Scholar

Harańczyk C, 1982. Magmatyzm okolic Dubia (The magmatism of the Dubie area). Przewodnik LIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geoleologicznego: 124-127 (in Polish).Search in Google Scholar

Harańczyk C, 1989. Rozwój wulkanizmu krakowskiego (The development of the Kraków area volcanism). Przewodnik LX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geoleologicznego: 51-57 (in Polish).Search in Google Scholar

Harańczyk C and Chłopecka A, 1989. Przeobrażenia skał komina andezytowego w Dubiu (The alterations of andesitic chimney in Dubie). Przegląd Geologiczny 37: 332-334 (in Polish).Search in Google Scholar

Harańczyk C and Wala A, 1989. Andezytowy komin wulkaniczny w Dubiu (The andesitic volcanic chimney in Dubie). Przewodnik LX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego: 67-71 (in Polish).Search in Google Scholar

Hawthorne FC and Oberti R, 2006. On the classification of amphiboles. The Canadian Mineralogist, Journal of the Mineralogical Association of Canada 44: 1-21.10.2113/gscanmin.44.1.1Search in Google Scholar

Jarmołowicz-Szulc K, 1984. Datowania metodą K-Ar skał NE obrzeżenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (K-Ar dating of rocks of the NE edge of the Upper Silesian Coal Basin). Kwartalnik Geologiczny 28: 749-750 (in Polish).Search in Google Scholar

Jarmołowicz-Szulc K, 1985. Badania geochronologiczne K- Ar skał magmowych północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (K-Ar geochronological studies of the northeastern edge of the Upper Silesian Coal Basin). Kwartalnik Geologiczny 29 (2): 343-354 (in Polish).Search in Google Scholar

Kozłowski S, 1955. Intruzje porfirowe w grzbiecie Dębnickim (Porphyritic intrusions of the Dębnik Ridge). Biuletyn Instytutu Geologicznego 97: 39-86 (in Polish).Search in Google Scholar

Lewandowska A, 1991. Minerals of the zone of altered Devonian dolomites from Dubie near Kraków (Southern Poland). Mineralogia Polonica 22 (2): 29-40.Search in Google Scholar

Lewandowska A, and Rospondek M, 2003. Geochemistry of volcanics of the Zalas area near Kraków, South Poland. Prace Specjalne Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego 23: 119-121.Search in Google Scholar

Lipiarski I, 1970. The Carboniferous-Permian Boundary in the Eastern Part of the Kraków Silesian Coal Basin. Biulletin da L'Academie Polonaise des Sciences 28: 173-178.Search in Google Scholar

Łaptaś A, 1982. Sedymentacja utworów węglanowych dewonu środkowego rejonu Dębnika (Sedimentation of the Middle Devonian carbonates of the Dębnik area). Studia Geologica Polonica 75: 59-100.Search in Google Scholar

Muszyński M, 1995. Systematic position of igneous rocks from the northern margin of the Upper Silesian Coal Basin. Mineralogia Polonica 26 (1): 33-49.Search in Google Scholar

Muszyński M and Pieczka A, 1992. Hornblende andesites and dacites from Dubie near Krzeszowice. Mineralogia Polonica 23 (1): 43-63 (in Polish).Search in Google Scholar

Nawrocki J, Polechońska O, Lewandowska A and Werner T, 2005. On the palaeomagnetic age of the Zalas laccolith (Southern Poland). Acta Geologica Polonica 55 (3): 229-236.Search in Google Scholar

Odin GS and 35 Collaborators, 1982. Interlaboratory Standards for Dating Purposes. In: Odin GS, ed., Numerical Dating in Stratigraphy. Wiley and Sons, Chichester: 123-149.Search in Google Scholar

Peccarillo A and Taylor SR, 1976. Geochemistry of Eocene calcalcaline volcanic rocks from the Kastamonu area, Northern Turkey. Contributions to Mineralogy and Petrology 58 (1): 63-81.10.1007/BF00384745Search in Google Scholar

Podemski M, 2001. Palaeozoic Porphyry Molybdenium-Tungsten Deposit in the Myszków Area, Southern Poland. Polish Geological Institute Special Papers, Państwowy Instytut Geologiczny 6: 1-88.Search in Google Scholar

Sigurdsson H and Sparks RSJ, 1981. Petrology of rhyolitic and mixed magma ejecta from 1875 eruption of Aksja, Iceland. Journal of Petrology 22: 41-84.10.1093/petrology/22.1.41Search in Google Scholar

Skowroński A, 1974. Oznaczenie wieku bezwzględnego tzw. porfirów z Zalasu metodą śladów rozszczepienia jąder uranu (Track absolute age of so called Zalas porphyry). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauk PAN Oddział w Krakowie 17: 236-237 (in Polish).Search in Google Scholar

Słaby E, 2000. Adularia and albite - hydrothermal feldspars from Zalas and Mięknia rocks. Prace Specjalne Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego 17: 94-96.Search in Google Scholar

Steiger RH and Jaeger E, 1977. Subcommission on geochronology: convention on the use of decay constants in geo- and cosmochronology. Earth and Planetary Science Letters 36: 259-262.10.1016/0012-821X(77)90060-7Search in Google Scholar

Żaba J, 2000. Tectono-magmatic activity of the Upper Silesia terrane and Malopolska terrane edge (Southern Poland). Prace Specjalne Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego 17: 81-83.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo