1. bookAHEAD OF PRINT
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
10 Dec 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Polish LGBTQ+-Related Anglicisms in a Language Contact Perspective

Published Online: 13 Sep 2021
Page range: -
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
10 Dec 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

Research on anglicisms in Polish has nearly a century-long tradition, yet it was Jacek Fisiak’s 1960s–1980s studies on English loanwords that initiated continuous academic interest in anglicisms, coinciding with more intensive English-Polish language contact in post-war Poland. While English loans have been well-researched in the last four decades, the ongoing intensity of English lexical influence on Polish, yielding not only new loans but also new loan types, calls for further studies, especially in the area of quickly developing professional jargons and sociolects. The influx of English-sourced lexis is reflected in the diversity of semantic fields, whose number has grown from 18 (identified in Słownik warszawski 1900–1927 ) to 45 (Mańczak-Wohlfeld 1995). A semantic field that has been underresearched in studies on Polish anglicisms is the LGBTQ+-related lexis, which has drawn from American English gayspeak, shaped by the post-Stonewall gay rights movement initiated in the 1970s. The language data analysed in this study have been collected in a two-stage procedure, which included manual extraction of anglicisms sourced in a diversified corpus of LGBTQ+-related written texts, published in Polish between 2004 and 2020. The second stage involved oral interviews which served a verification function. The aim of this study is to contribute to the lexicographic attempts at researching English-sourced LGBTQ+-related vocabulary in Polish through its identification, excerption, and classification. Assuming an onomasiological approach to borrowing, we arrange LGBTQ+-related anglicisms on a decreasing foreignness scale to identify the borrowing techniques adopted by the recipient language speakers in the loan nativization process. We also address issues related to the identification and semantics of loans, and sketch areas of research on loan pragmatic functions that need further studies.

Keywords

Bear news pl. https://bear-news-pl.blogspot.com.Search in Google Scholar

Biedroń, Robert. 2007. Tęczowy elementarz: czyli (prawie) wszystko, co chcielibyście wiedzieć o gejach i lesbijkach. AdPublik.Search in Google Scholar

Domeq – Krakowskie Centrum Równości. https://www.facebook.com/domeq.krk.Search in Google Scholar

Dubrowska, Magdalena. 2010. Słownik LGBTQ. Żebyście wiedzieli, o czym mówią w branży. Gazeta Wyborcza. 17.07.2010. https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,95190,8148024,Slownik_LGBTQ__Zebyscie_wiedzieli__o_czym_mowia_w.html.Search in Google Scholar

Encyklopedia LGBT. https://www.encyklopedia.edu.pl. (sel. art.)Search in Google Scholar

Homiki.pl. https://www.homiki.pl. (sel. art.)Search in Google Scholar

InterAlia: A Journal of Queer Studies. https://interalia.queerstudies.pl. (sel. art.)Search in Google Scholar

JEJPerfekcyjność.pl. https://jejperfekcyjnosc.pl/2018/01/orientacja-seksualna-i-tozsamoscplciowa-slowniczek-nie-tylko-dla-poczatkujacych.Search in Google Scholar

Kochanowski, Jacek, Marta Abramowicz & Robert Biedroń (eds.). 2010. QUEER studies: Podręcznik kursu. Kampania Przeciw Homofobii. (sel. art.)Search in Google Scholar

Omyliński, Janusz. 2012. Kod seks-czatów i slang gejów. Tajemny język branży. https://natemat.pl/4759,kod-seks-czatow-i-slang-gejow-tajemny-jezyk-branzy.Search in Google Scholar

Kościańska, Agnieszka. Karolina Morawska, Jędrzej Burszta & Tomasz Basiuk (eds.). 2019. Różowy język. https://interalia.queerstudies.pl/wp-content/uploads/2019/10/InterAlia_14_2019.pdf. (sel. art.)Search in Google Scholar

Kita, Małgorzata. 2014. Coming out. Nowy gatunek na polskiej mapie genologicznej, zdarzenie komunikacyjne, wydarzenie medialne. In Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec & Beata Jarosz (eds.), O płci, ciele i seksualności w języku i mediach, Wydawnictwo UMCS. 321–341.Search in Google Scholar

Kobieta NIE/HETEROnormatywna. http://www.knh.vxm.pl. (sel. art.)Search in Google Scholar

Kobiety Kobietom. https://kobiety-kobietom.com (sel. art.)Search in Google Scholar

Majka, Rafał. 2015. Poza “bezpieczniejszym seksem” – bareback i fetyszyzacja seksu bez zabezpieczenia. InterAlia: A Journal of Queer Studies 10/2015. 195–216. https://interalia.queerstudies.pl/wp-content/uploads/10_2015/majka.pdf.Search in Google Scholar

Miłość nie wyklucza. https://www.facebook.com/Miloscniewyklucza/, https://twitter.com/milosc_.Search in Google Scholar

Mistycyzm Popkulturowy. https://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com. (sel. art.)Search in Google Scholar

Niepytalska-Osiecka, Agnieszka. 2016. O najnowszych znaczeniach czasowników wyautować i wyautować się. Poradnik Językowy 2016(6). 77–84.Search in Google Scholar

Queer. Portal ludzi LGBT. https://queer.pl. (sel. art.)Search in Google Scholar

Replika. https://replika-online.pl. (sel. art.)Search in Google Scholar

Równość.info. https://rownosc.info/dictionary.Search in Google Scholar

Ruch LGBT. https://ruchlgbt.pl. (sel. art.)Search in Google Scholar

Sistrum. Przestrzeń kultury lesbijskiej. http://sistrum.org.pl. (sel. art.)Search in Google Scholar

Symbole LGBT. https://pl.wikipedia.org/wiki/Symbole_LGBT.Search in Google Scholar

Świder, Magda & Mikołaj Winiewski. 2017. Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. Raport za lata 20152016. KPH. https://kph.org.pl/wp-content/uploads/2017/11/Sytuacjaspoleczna-osob-LGBTA-w-Polsce.pdf.Search in Google Scholar

Tęczowy jednorożec. https://twitter.com/holy_holiness.Search in Google Scholar

TęczowyS. https://twitter.com/TeczowyS.Search in Google Scholar

Tęczuj. https://www.facebook.com/teczuj.Search in Google Scholar

Trzyczęściowy garnitur. https://trzyczesciowygarnitur.blogspot.com.Search in Google Scholar

Warkocki, Błażej. 2013. Różowy język. Literatura i polityka kultury na początku wieku. Wydawnictwo Krytyka Polityczna.Search in Google Scholar

Warkocki, Błażej. 2014. Trzy fale emancypacji homoseksualnej w Polsce. Porównania 15. 121–132.Search in Google Scholar

Wiara i Tęcza. https://www.facebook.com/WiaraiTecza.Search in Google Scholar

Witkowski, Michał. 2014. Lubiewo. Korporacja Ha!art.Search in Google Scholar

AHD = The American Heritage Dictionary of the English Language. https://www.ahdictionary.com.Search in Google Scholar

Baker, Paul. 2002. Fantabulosa. A Dictionary of Polari and Gay Slang. Continuum.Search in Google Scholar

ED = Online Etymology Dictionary. https://www.etymonline.com.Search in Google Scholar

FD = The Free Dictionary. https://www.thefreedictionary.com.Search in Google Scholar

Rodríguez González, Félix. 2008b. Diccionario gay-lésbico. Gredos.Search in Google Scholar

Rodríguez González, Félix & Antonio Lillo Buades. 1997. Nuevo diccionario de anglicismos. Gredos.Search in Google Scholar

Słownik warszawski = Jan Karłowicz, Adam Kryński, Władysław Niedźwiedzki (eds.). 1900–1927. Słownik języka polskiego. Nakładem prenumeratorów.Search in Google Scholar

SZA = Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (ed.). 2010. Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie. PWN.Search in Google Scholar

WSWO = Mirosław Bańko (ed.). 2003. Wielki słownik wyrazów obcych. PWN.Search in Google Scholar

French gay slang words. https://www.talkinfrench.com/french-gay-slang.Search in Google Scholar

French LGBTQ+ vocabulary. https://www.frenchtoday.com/blog/french-vocabulary/french-lgbtq-vocabulary.Search in Google Scholar

GLTB Slang Dictionary. http://andrejkoymasky.com/lou/dic/dic00.html.Search in Google Scholar

JEJPerfekcyjność.pl. https://jejperfekcyjnosc.pl/2018/01/orientacja-seksualna-i-tozsamoscplciowa-slowniczek-nie-tylko-dla-poczatkujacych.Search in Google Scholar

Pink News. https://www.pinknews.co.uk/2017/11/27/the-ultimate-lgbt-glossary-all-your-questions-answered.Search in Google Scholar

Queer undefined, a crowdsourced lgbtq+ dictionary. https://www.queerundefined.com.Search in Google Scholar

Równość.info. https://rownosc.info/dictionary.Search in Google Scholar

Słownik LGBTQ. https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,95190,8148024,Slownik_LGBTQ __Zebyscie_wiedzieli__o_czym_mowia_w.html.Search in Google Scholar

Baker, Paul. 2019. Fabulosa! The story of Polari, Britain’s secret gay language. Reaktion Books.Search in Google Scholar

Backus, Ad. 2014. A usage-based approach to borrowability. In Eline Zenner & Gitte Kristiansen (eds.), New perspectives on lexical borrowing: Onomasiological, methodological and phraseological innovations, De Gruyter Mouton. 19–39. DOI: https://doi.org/10.1515/9781614514305.19Search in Google Scholar

Bieńko, Mariola. 2019. “Pedał” i “lesba” jako społeczne pojęcia życia codziennego. Heteroseksualne uprzedzenia językowe dotyczące gejów i lesbijek. InterAlia 14/2019. 86–102.Search in Google Scholar

Cierpich, Agnieszka. 2019. Zapożyczenia angielskie w polszczyźnie korporacyjnej. Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.Search in Google Scholar

Cox, Leslie & Richard Fay. 1994. Gayspeak, the linguistic fringe: Bona Polari, camp, queerspeak and beyond. In Stephen Whittle (ed.), The margins of the city. Gay men’s urban lives, Arena. 103–127.Search in Google Scholar

Crespo-Fernández, Eliecer & Carmen Luján-García. 2017. Anglicisms and word axiology in homosexual language. Revista Española de Lingüística Aplicada 30(1). 74–103. DOI: 10.1075/resla.30.1.04creSearch in Google Scholar

Curzan, Anne. 2014. Fixing English: Prescriptivism and language history. Cambridge University Press.Search in Google Scholar

Divita, David & William Curtis. 2019. The life of a loanword: A case study of le coming out in the French magazine Têtu (1995–2015). Ampersand 6. 100053. 10.1016/j.amper.2019.100053Search in Google Scholar

Dyszak, Andrzej S. 2012a. O socjolekcie gejów (na podstawie powieści Michała Witkowskiego pt. Lubiewo. In Małgorzata Karwatowska & Jolanta Szpyra-Kozłowska (eds. ), Oblicza płci. Język – Kultura – Edukacja, Wydawnictwo UMCS. 29–42.Search in Google Scholar

Dyszak, Andrzej S. 2012b. Nazwy mężczyzn homoseksualnych we współczesnym języku polskim. Studia Językoznawcze 11. 55–80.Search in Google Scholar

Dyszak, Andrzej S. 2015. O zapisanym słownictwie mniejszości seksualnych. Etnolingwistyka 27. 201–220. DOI: 10.17951/et.2015.27.201Search in Google Scholar

Dyszak, Andrzej S. 2016. The lexis of Polish sexual minorities slang. Philology 1(5). 59–67.Search in Google Scholar

Fisiak, Jacek. 1961. Zapożyczenia angielskie w języku polskim: Analiza interferencji leksykalnej. Ph.D. dissertation, Łódź University.Search in Google Scholar

Fisiak, Jacek. 1970. The semantics of English loanwords in Polish. Studia Anglica Posnaniensia 2. 41–49.Search in Google Scholar

Górnicz, Mariusz. 2019. Wewnątrzjęzykowe uwarunkowania zapożyczeń technolektalnych w język polskim. Wydawnictwo Naukowe IKSiI UW.Search in Google Scholar

Grabias, Stanisław. 1997. Język w zachowaniach społecznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.Search in Google Scholar

Haggerty, George. 2013. Encyclopedia of gay histories and cultures. Routledge.Search in Google Scholar

Haugen, Einar. 1950. The analysis of linguistic borrowing. Language 26(2). 210–231. DOI: 10.2307/410058Search in Google Scholar

Kita, Małgorzata. 2016. Coming out w polskiej przestrzeni dyskursywnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.Search in Google Scholar

Koneczna, Halina. 1936–1937. Wyrazy angielskie w języku polskim. Poradnik Językowy 9. 161–170.Search in Google Scholar

Krzyszpień, Jerzy. 2010. Język i emancypacja LGBT: Uwagi praktyczne. In Jacek Kochanowski, Marta Abramowicz & Robert Biedroń (eds.), QUEER studies: Podręcznik kursu, Kampania Przeciw Homofobii. 139–146.Search in Google Scholar

Leap, William L. & Tom Boellstorff (eds.). 2004. Speaking in queer tongues. Globalization and gay language. University of Illinois Press.Search in Google Scholar

Łydka, Katarzyna. 2019. Proces tłumaczenia powieściowego języka gejów na język polski na przykładzie powieści The Line of Beauty Alana Hollinhursta. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ, Nauki Humanistyczne 24(1). 127–145. DOI: 10.26361/ZNTDH.10.2019.24.08Search in Google Scholar

Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta. 1988a. Anglicyzmy w Słowniku warszawskim. Język Polski 68(1). 24–29.Search in Google Scholar

Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta. 1988b. Semantic fields of English loanwords in modern Polish. Kwartalnik Neofilologiczny 35. 271–284.Search in Google Scholar

Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta. 1992. Analiza dekompozycyjna zapożyczeń angielskich w języku polskim. Uniwersytet Jagielloński.Search in Google Scholar

Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta. 1995. Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim. Universitas.Search in Google Scholar

Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta. 2010. Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie. PWN.Search in Google Scholar

Miodunka, Władysław. 1980. Teoria pól językowych. Społeczne i indywidualne ich uwarunkowania. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Search in Google Scholar

Nowak, Tomasz Łukasz. 2016. Gdzie jest gej? O (nazwach) przestrzeni w pierwszych polskich pismach gejowskich. Dziennikarstwo i Media 7. 173–185. DOI: 10.19195/2082-8322.7.13Search in Google Scholar

Nowak, Tomasz Łukasz. 2017. O kulturowych relacjach między wybranymi nazwami geja. Etnolingwistyka 29. 245–255.Search in Google Scholar

Nowak, Tomasz Łukasz. 2018. Selected terms for gay men in contemporary Polish: Cultural connotations. Ethnolinguistic 29. 265–274. DOI: 10.17951/et.2017.29.245Search in Google Scholar

Nowak, Tomasz Łukasz. 2019. Przez język ukrycia po słowo na “g”. Kim są bohaterowie czasów queer before gay? Poznańskie Studia Slawistyczne 16. 193–208. DOI: 10.14746/pss.2019.16.11Search in Google Scholar

Nowak, Tomasz Łukasz. 2020. Język ukrycia. Zapisany socjolekt gejów. Universitas.Search in Google Scholar

Omyliński, Janusz. 2012. Kod seks-czatów i slang gejów. Tajemny język branży. https://natemat.pl/4759,kod-seks-czatow-i-slang-gejow-tajemny-jezyk-branzy.Search in Google Scholar

Onysko, Alexander & Esme Winter-Froemel. 2011. Necessary loans – luxury loans? Exploring the pragmatic dimension of borrowing. Journal of Pragmatics 43(6). 1550–1567. DOI: 10.1016/j.pragma.2010.12.004Search in Google Scholar

Otwinowska-Kasztelaniec, Agnieszka. 2000. A study of the lexico-semantic and grammatical influence of English on the Polish of the younger generation of Poles. Dialog.Search in Google Scholar

Provencher, Denis M. 2007. Queer French: Globalization, language, and sexual citizenship in France. Ashgate Publishing.Search in Google Scholar

Rejter, Artur. 2013. Płeć – język – kultura. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.Search in Google Scholar

Rodríguez González, Félix. 2008a. Anglicisms in Spanish male homosexual terminology. In Roswitha Fischer & Hanna Pułaczewska (eds.), Anglicisms in Europe. Linguistic diversity in a global context, Cambridge Scholars Publishing. 247–271.Search in Google Scholar

Rodzoch-Malek, Jagoda. 2012. W jaki sposób mówi się w polszczyźnie o homoseksualizmie i osobach homoseksualnych? Analiza leksyki na podstawie danych leksykograficznych i tekstowych. Ph.D. dissertation, Uniwersytet Warszawski. http://depotuw.ceon.pl/handle/item/204Search in Google Scholar

Scheller-Boltz, Dennis. 2017. LGBT? LGBTQ+? LGBTTQQFAGPBDSM? Or just: QUEER! Critical remarks on an acronym in Slavonic and non-Slavonic languages. In Peter Handler, Klaus Kaindl & Holger Wochele (eds.), Ceci n’est pas une festschrift. Texte zur Angewandten und Romanistischen Sprachwissenschaft für Martin Stegu, Logos. 279–291.Search in Google Scholar

Thomason, Sarah G. & Terrence Kaufman. 1988. Language contact, creolization, and genetic linguistics. University of California Press. DOI: 10.1525/9780520912793Search in Google Scholar

Witalisz, Alicja. 2007. Anglosemantyzmy w języku polskim – ze słownikiem. Tertium.Search in Google Scholar

Witalisz, Alicja. 2015. English loan translations in Polish: Word-formation patterns, lexicalization, idiomaticity and institutionalization. Peter Lang.Search in Google Scholar

Witalisz, Alicja. 2016. Przewodnik po anglicyzmach w języku polskim. TMJP PAN.Search in Google Scholar

Wilkoń, Aleksander. 2000. Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny (2nd edn.). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.Search in Google Scholar

Zabawa, Marcin. 2012. English lexical and semantic loans in informal spoken Polish. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.Search in Google Scholar

Zabawa, Marcin. 2017. English semantic loans, loan translations and loan renditions in informal Polish of computer users. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.Search in Google Scholar

Zabłocki, Krzysztof. 2019. Luj przyjacielem Dorotki? Meandryczne metarefleksje o tęczowym języku z filologiczno-komparatystycznym przegięciem. InterAlia 14. 121–135.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo