1. bookVolume 9 (2014): Issue 1 (June 2014)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-7278
First Published
29 Mar 2013
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Active zone impact on deformation state of non-rigid pavement

Published Online: 06 Jun 2014
Volume & Issue: Volume 9 (2014) - Issue 1 (June 2014)
Page range: 25 - 32
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-7278
First Published
29 Mar 2013
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The paper deals with the design of non-rigid pavement, with emphasis on the effect of active zone on its deformation state. The concepts of determination of active zone are described. The results of numerical modelling of pavement laying on elastic subgrade are presented in the paper

Keywords

[1] Kudrna, J., Vébr, L., Luxemburk, F., Racek, I. a kolektív.(2004). TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. MD ČR.Search in Google Scholar

[2] TP 3/2009 Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek. SSC Bratislava.Search in Google Scholar

[3] Gschwendt, I. a kol. (1999). Vozovky. Bratislava.Search in Google Scholar

[4] Mandula, J. (2011). Vplyv aktívnej zóny na deformačný stav vozovky. Pozemné komunikácie a dráhy. Roč. 7 (2), s. 39-46.Search in Google Scholar

[5] Mandula, J. (2012). Vplyv aktívnej zóny na deformačný stav polotuhej vozovky. In konferencia Nestmelené a hydraulicky stmelené vrstvy vozoviek od projekcie po stavbu: zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, 8.-10. februára 2012, s. 43-46. Hotel Permon, Podbanské. DT ZSVTS Košice.Search in Google Scholar

[6] Kudrna, J., Vébr, L., Luxemburk, F., Racek, I. a kolektív.(2006). TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. MD ČR, upravený dotisk, 09/2006.Search in Google Scholar

[7] Mandula, J. (2012). Vplyv aktívnej zóny na deformačný stav netuhej vozovky. In: 9. International Scientific Conference FCE TUKE: The 35th Anniversary of the Faculty of Civil Engineering and The 60th Anniversary of the Technical University of Košice, 22. - 25.5.2012, s. 1 - 6. Košice: TU.Search in Google Scholar

[8] Novotný, B., Hanuška, A. (1983). Teória vrstevnatého polpriestoru. Bratislava: VEDA. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo