1. bookVolume 63 (2020): Issue 1 (September 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2199-6059
ISSN
0860-150X
First Published
08 Aug 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Algorithmicity of Evolutionary Algorithms

Published Online: 04 Nov 2020
Volume & Issue: Volume 63 (2020) - Issue 1 (September 2020)
Page range: 87 - 100
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2199-6059
ISSN
0860-150X
First Published
08 Aug 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Arabas, J. (2004). Wykłady z algorytmów ewolucyjnych (Lectures on evolutionary algorithms), Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.Search in Google Scholar

Barnes, M.J., Chen, J. Y. C., Hill, S. (2017). Humans and Autonomy: Implications of Shared Decision-Making for Military Operations. Retrieved January 29, 2020 from: https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1024840.pdf.Search in Google Scholar

Brookshear, J. Glenn (2007). Computer Science: An Overview. Boston: Pearson.Search in Google Scholar

Bondecka-Krzykowska, I. (2016). Z zagadnień ontologicznych informatyki (Ontological issues in computer science). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.Search in Google Scholar

Burnet, P. (2018). Armed robots, autonomous weapons and ethical issues. Retrieved January 29, 2020 from: http://www.centredelas.org/ca/armamentisme/4088-armed-robots-autonomous-weapons-and-ethical-issue.Search in Google Scholar

Krawczyńska-Zaucha, T. (2017). Etyka coacha: algorytmy rozwiązywania dylematów etycznych [Coach ethics: Algorithms for solving ethical dilemmas]. Retrieved January 29, 2020 from: https://sedmo.pl/etyka-coacha-algorytmyrozwiazywania-dylematow-etycznych/.Search in Google Scholar

Dusek, V. (2011). Wprowadzenie do filozofii techniki (Introduction to the philosophy of technics), Kraków: Wydawnictwo WAM.Search in Google Scholar

Flasiński, M. (2011). Wstęp do sztucznej inteligencji (Introduction to artificial inteligence). Warszwa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

Gillespie, T. (2016). Algorithm. Retrieved April 2, 2020 from: https://www.researchgate.net/publication/309964434_2_Algorithm.Search in Google Scholar

Harel, D. (2004). Algorithmics. The spirit of computing. Reading, MA: Addison-Wesley.Search in Google Scholar

Harel, D. (2000). Computers Ltd.: What They Really Can’t Do. Oxford: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Heller, M. (1998). Czy fizyka jest nauką humanistyczną? (Is physics one of the humanities?). Kraków: Biblos.Search in Google Scholar

Heller, M. (2005). Filozofia przyrody (Philosophy of nature). Kraków: Znak.Search in Google Scholar

Holland, J. (1975). Adaptation in Natural and Artificial Systems. Ann Arbor: University of Michigan Press.Search in Google Scholar

Koza, J.R., Keane, M.A., Streeter, M.J. (2003). O dokonywaniu wynalazków drogą ewolucji (Generating inventions by means of evolution). Świat Nauki, 140(4), 40–47.Search in Google Scholar

Kozielecki, J. (1966). Zagadnienia psychologii myślenia (Problems of thinking psychology). Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Leciejewski, S. (2014). Ewolucyjna teoria epistemologiczna metodą algorytmów genetycznych [Evolutionary epistemological theory according to the genetic algorithm method]. Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, 92(4), 263–273.Search in Google Scholar

Leciejewski, S. (2018). Structure of the digital scientific revolution. Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 64, 117–136.Search in Google Scholar

Leciejewski, S. (2017). Transfer idei z biologii do informatyki na przykładzie algorytmów ewolucyjnych (Transfer of ideas from biology to computer science on the example of evolutionary algorithms). Studia Philosophiae Christianae, 53(1), 123–142.10.21697/2017.53.1.12Search in Google Scholar

Leśniewicz, M. (2009). Sprzętowa generacja losowych ciągów binarnych (Hardware generation of random binary Springs). Warszawa: Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej.Search in Google Scholar

Munoz, G. (2017). The Coaching Algorithm. Retrieved January 10, 2020 from: https://www.theptdc.com/the-coaching-algorithm.Search in Google Scholar

Porayski-Pomsta, J. (1981). Nauczanie algorytmiczne gramatyki języka polskiego w szkole. Podstawy psychologiczne, pedagogiczne i językoznawcze (Algorithmic teaching of Polish grammar at school. Psychological, pedagogical and linguistic foundations). Poradnik językowy, 387(5), 258–268.Search in Google Scholar

Prabhu, P., Anbazhagan, N. (2014). A New Hybrid Algorithm for Business Intelligence Recommender System. Retrieved January 10, 2020 from: https://www.researchgate.net/publication/307741638_A_New_Hybrid_Algorithm_for_Business_Intelligence_Recommender_System.Search in Google Scholar

Rutkowski, L. (2009). Metody i techniki sztucznej inteligencji (Methods and techniques of artificial intelligence). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

Stacewicz, P. (2015). Evolutionary Schema of Modeling Based on Genetic Algorithms. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 40(1), 219–239.10.1515/slgr-2015-0011Search in Google Scholar

Stacewicz, P. (2016). O algorytmach i algorytmicznej dostępności wiedzy (On algorithms and algorithmic accessibility of knowledge). Studia Metodologiczne, 36, 315–331.Search in Google Scholar

Sysło, M. (2001). Algorytmy, algorytmika i algorytmiczne myślenie w szkole (Algorithms, algorithmicity and algorithmic thinking at school). Retrieved April 4, 2020 from https://www.academia.edu/6905753/ALGORYTMY_ALGORYTMIKA_I_ALGORYTMICZNE_MYŚLENIE_W_SZKOLE_1.Search in Google Scholar

Szczepanik, M., Wilkołek, P., Śmiech, A. (2018). Algorytmy postępowania w choro-bach skóry u kotów (Algorithms of conduct in cat skin conditions). Katowice: Wydawnictwo Elamed.Search in Google Scholar

Zadik, Y. (2008). Algorithm of first-aid management of dental trauma for medics and corpsmen. Dental Traumatology, 24(6), 698–701. https://doi.org/10.1111/j.1600-9657.2008.00649.Search in Google Scholar

Zieliński, R., Wieczorkowski, R. (1997). Komputerowe generatory liczb losowych (Hardware random number generators). Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo