Open Access

Using Joinpoint Regression for the Analysis of Trends in Syphilis Incidence in Poland in the Years 1950–2017


Cite

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. (2000). Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia. Retrieved from https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/biuletyn-statystyczny/Search in Google Scholar

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. (2001). Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia. Retrieved from https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/biuletyn-statystyczny/Search in Google Scholar

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. (2002). Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia. Retrieved from https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/biuletyn-statystyczny/Search in Google Scholar

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. (2003). Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia. Retrieved from https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/biuletyn-statystyczny/Search in Google Scholar

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. (2004). Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia. Retrieved from https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/biuletyn-statystyczny/Search in Google Scholar

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. (2005). Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia. Retrieved from https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/biuletyn-statystyczny/Search in Google Scholar

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. (2006). Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia. Retrieved from https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/biuletyn-statystyczny/Search in Google Scholar

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. (2007). Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia. Retrieved from https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/biuletyn-statystyczny/Search in Google Scholar

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. (2009). Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia. Retrieved from https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/biuletyn-statystyczny/Search in Google Scholar

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. (2010). Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia. Retrieved from https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/biuletyn-statystyczny/Search in Google Scholar

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. (2013). Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia. Retrieved from https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/biuletyn-statystyczny/Search in Google Scholar

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. (2015). Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia. Retrieved from https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/biuletyn-statystyczny/Search in Google Scholar

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. (2017). Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia. Retrieved from https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/biuletyn-statystyczny/Search in Google Scholar

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. (2018). Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia. Retrieved from https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/biuletyn-statystyczny/Search in Google Scholar

Dekret z dnia 16 kwietnia 1946 r. o zwalczaniu chorób wenerycznych. (1946). Dz.U. 1946 nr 18 poz. 119. Retrieved from http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU1946018011910.2307/20631345Search in Google Scholar

Gradowski, L. (Ed.). (1979). Rocznik Statystyczny Ochrony Zdrowia. 1979. Warszawa: Zarząd Wydawnictw Statystycznych i drukarni.Search in Google Scholar

Gradowski, L. (Ed.). (1982). Rocznik Statystyczny Ochrony Zdrowia. 1981. Warszawa: Zarząd Wydawnictw Statystycznych i drukarni.Search in Google Scholar

Ingram, D. D., Malec, D. J., Makuc, D. M., Kruszon-Moran, D., Gindi, R. M., Albert, M. et al. (2018). National Center for Health Statistics Guidelines for Analysis of Trends. National Center for Health Statistics. Vital and Health Statistics, 2(179), 1–71.Search in Google Scholar

Jabłońska, S. (1973). Osiągnięcia i kierunki rozwojowe dermatologii i wenerologii polskiej. Przegląd dermatologiczny, 30(3a), 116–120.Search in Google Scholar

Janier, M., Hegyi, V., Dupin, N., Unemo, M., Tiplica, G. S., Potocnik, M., French, P., et al. (2015). Europejskie zalecenia diagnostyczne i lecznicze dotyczące kiły 2014. Przegląd Dermatologiczny, 102, 459–475. doi: https://doi.org/10.5114/dr.2015.5531810.5114/dr.2015.55318Search in Google Scholar

Jenerowicz, D., Pawlaczyk, M., & Żaba, R. (2003). Kiła ciągłym wyzwaniem dla lekarzy. Przewodnik Lekarza/Guide for GPs, 6(2).Search in Google Scholar

Joinpoint Help Manual 4.6.0.0 (2018). Retrieved from https://surveillance.cancer.gov/help/joinpoint/Search in Google Scholar

Kempińska-Mirosławska, B., & Woźniak-Kosek, A. (2013). Health policy regarding the fight against veneral diseases in Poland in the years 1945–1958. Military Pharmacy and Medicine, VI(4), 49–72.Search in Google Scholar

Koronowska, S. K. (2010). 430 lat wenerologii polskiej. Nowiny Lekarskie, 79(6), 487–494.Search in Google Scholar

Krzeczkowska, E. (Ed.). (1969). Rocznik Statystyczny Ochrony Zdrowia. 1945–1967. Warszawa: Zarząd Wydawnictw Statystycznych i drukarni.Search in Google Scholar

Krzeczkowska, E. (Ed.). (1971). Rocznik Statystyczny Ochrony Zdrowia. 1971. Warszawa: Zarząd Wydawnictw Statystycznych i drukarni.Search in Google Scholar

Krzeczkowska, E. (Ed.). (1975). Rocznik Statystyczny Ochrony Zdrowia. 1974. Warszawa: Zarząd Wydawnictw Statystycznych i drukarni.Search in Google Scholar

Lipska, E., & Konarska, Z. (1999). Kiła wrodzona. Nowa Pediatria, 5, 45–49.Search in Google Scholar

Majewski, S., & Rudnicka, I. (2013). Choroby przenoszone drogą płciową w Polsce w 2011 roku. Przegląd Epidemiologiczny, 67(2), 379–381.Search in Google Scholar

Ministerstwo Zdrowia (2003). Narodowy Plan Zdrowotny na lata 2004–2013. Warszawa. Retrieved from http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/narodowy_plan_zdrowia_30042004.pdfSearch in Google Scholar

Mroczkowski, T. F. (2006). Choroby przenoszone drogą płciową. Wyd. II poprawione. Lublin: Wydawnictwo Czelej.Search in Google Scholar

Niemiec, K. T., Drews, K., Słomko, Z., & Pawelczyk, M. (2008). Choroby bakteryjne przenoszone droga płciową. In: Z. Słomko (Eds.), Ginekologia tom 2 (pp. 1003–1008), Warszawa: PZWL.Search in Google Scholar

Oriel, J. D. (1994). The Scars of Venus. A History of Venereology. London: Springer-Verlag.10.1007/978-1-4471-2068-1Search in Google Scholar

Paszkowska, M. (2019). Kiła jako choroba zakaźna – aspekty prawne. Wiadomości Lekarskie, LXXII(9), cz II.Search in Google Scholar

Teter, Z., Majkut, G., Wierzba, W., Śliwczyński, A., Brzozowska, M., Jacyna, A., Marczak, et al. (2019). Syphilis in Poland is on the rise and underreported. Adv Dermatol Allergol, 36(2), 192–195. doi: 10.5114/ada.2019.8459510.5114/ada.2019.84595Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. (2008). Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570. Retrieved from http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20082341570Search in Google Scholar

Wojtyniak, B., & Goryński, P., (Eds.). (2016). Sytuacja zdrowotna ludności polski i jej uwarunkowania. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Warszawa.Search in Google Scholar

eISSN:
2199-6059
ISSN:
0860-150X
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Philosophy, other