Open Access

Identification and Control of Health Risks in Hospital Environment from the Aspect of Users, Buildings and Systems


Cite

Izhodišča: Bolnišnice predstavljajo kompleksno notranje okolje, v katerem so bolniki, zaposleni in obiskovalci izpostavljeni številnim dejavnikom tveganja za zdravje. Raziskav, ki bi obravnavale več dejavnikov tveganja hkrati, je danes malo. Ne izhajajo iz povezave med uporabniki, stavbo in sistemi. Namen metaanalize je prepoznati fizikalne, biološke in kemične dejavnike tveganja za zdravje v bolnišničnem okolju ter izdelati izhodišča za pripravo priporočil za njihovo preprečevanje in obvladovanje. Pri tem bomo upoštevali uporabnike ter življenjski cikel stavbe in sistemov.

Metode: Opravili smo metaanalizo raziskav na področju fizikalnih, bioloških in kemičnih dejavnikov tveganj za zdravje v bolnišničnem okolju. Zajeli smo dve bibliografski bazi (Pub Med in Science Direct). V analizo je bilo vključenih 634 virov literature, ki so bili objavljeni med letoma 1934 in 2012. Izhodišča za pripravo priporočil smo izdelali po nadgrajeni metodi inženirskega načrtovanja.

Rezultati: Na podlagi izsledkov metaanalize smo pripravili izhodišča za pripravo priporočil, ki vključujejo sistematične ukrepe, specifične za bolnišnično okolje. Preprečevanje fizikalnih dejavnikov tveganja za zdravje vključuje ukrepe s področja zakonodaje, načrtovanja stavbe in sistemov ter usposabljanja zaposlenih. Najpomembnejši ukrepi s področja bioloških in kemičnih dejavnikov tveganja za zdravje so: preprečevanje in obvladovanje poti prenosa povzročiteljev bolezni ter nadzor kemičnih onesnaževal v notranjem in zunanjem zraku.

Zaključki: Metaanaliza predstavlja nov pristop k preprečevanju in obvladovanju fizikalnih, bioloških in kemičnih dejavnikov tveganja za zdravje v kompleksnem bolnišničnem okolju - od načrtovanja stavbe do njene uporabe in vzdrževanja. Učinkovitost stavbe in sistemov se doseže s celostnim upoštevanjem značilnosti uporabnikov, bolnišničnega okolja in rabe energije. Uporabljen pristop je tudi pogoj za načrtovanje stavb in sistemov; je temelj uspešnih prenov.

eISSN:
1854-2476
ISSN:
0351-0026
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Medicine, Clinical Medicine, Hygiene and Environmental Medicine