Cite

Farrar, C. R. – James, G. H. (1997) System identification from ambient vibration measurements on a bridge, J. Sound Vib., vol. 205, no. 1, pp. 1–18, doi: 10.1006/jsvi.1997.0977. Search in Google Scholar

Kavicky, L. (2010) Minimalizácia logických obvodov rojom častíc. [Minimization of logical circuits by a particle swarm.] Bakalárska práca, Brno University of Technology Search in Google Scholar

Kennedy, J. – Eberhart, R. C. (1995) Particle Swarm Optimization. Purdue Sch. Eng. Technol. Indianapolis, IN, USA, 46202-5160, vol. 23, no. 2, pp. 145–156. Search in Google Scholar

Marton, M. (2019) Identifikácia poškodenia konštrukcie oceľového mosta. [Identification of damage in steel bridges.] Diploma work, STU Bratislava. Search in Google Scholar

Marton, M. – Sokol, M. (2020) Damage identification on stringers by frequency and modal shape analysis. 26th Int. Conf. Eng. Mech. 2020 Svratka, Czech Republic, May 11 – 14, pp. 5–8. Search in Google Scholar

Salehizadeh, S. M. – Yadmellat, A. P. – Menhaj, M. B. (2009) Local optima avoidable particle swarm optimization. IEEE Swarm Intell. Symp. SIS 2009 - Proc., pp. 16–21, 2009, doi: 10.1109/SIS.2009.4937839. Search in Google Scholar

Sohn, H. – Farrar, C. R. – Hemez, F. – Czarnecki, J. (2001) A Review of structural health. Library.Lanl.Gov, pp. 1–7, available online: https://library.lanl.gov/cgi-bin/getfile?00796820.pdf. Search in Google Scholar

Vičan, J. (2016) Technicko ekonomická studie ke zlepšení diagnostikování mostních objektů s přímou vazbou na přechodnostní parametry a bezpečnost železničního provozu. [A technical and economical study for the enhancement of diagnostics of bridge objects directly linked to transient parameters and the safety of railway traffic.] Statní fond Doprav. infrastruktúry, p. 98. Search in Google Scholar

eISSN:
1338-3973
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Engineering, Introductions and Overviews, other