1. bookVolume 35 (2013): Issue 3 (September 2013)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
First Published
09 Nov 2012
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

DISPLACEMENT MONITORING AND SENSITIVITY ANALYSIS IN THE OBSERVATIONAL METHOD

Published Online: 14 Feb 2014
Volume & Issue: Volume 35 (2013) - Issue 3 (September 2013)
Page range: 25 - 43
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
First Published
09 Nov 2012
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

[1] BROŚ B., Metoda obserwacyjna w rozwiązywaniu zagadnień geotechnicznych, VII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 1984.Search in Google Scholar

[2] BRYŚ H., Geodezyjne pomiary odkształceń i przemieszczeń zapor wodnych, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 1996.Search in Google Scholar

[3] DUNCAN J.M., Factors of safety and reliability in geotechnical engineering, ASCE Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2002, Vol. 126, No. 7.Search in Google Scholar

[4] DUNNICLIFF J., Geotechnical instrumentation for monitoring field performance, Wiley, New York, 2004.Search in Google Scholar

[5] GÓRSKA K., WYJADŁOWSKI M., Analysis of displacement of excavation based on inclinometer measurements, Studia Geotechnica et Mechanica, 2012, Vol. XXXIV, No. 4.10.2478/sgm041201Search in Google Scholar

[6] KARSZNIA K., Geodezyjny i geotechniczny monitoring obiektów inżynierskich w ujęciu dynamicznym. Wykrywanie słabych punktów. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 2008, No. 4.Search in Google Scholar

[7] LONG M., Database for retaining wall and ground movements due to deep excavations, ASCE Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2001, Vol. 127, No. 3.10.1061/(ASCE)1090-0241(2001)127:3(203)Search in Google Scholar

[8] PECK R.B., Advantages and limitations of the observational method in applied soil mechanics, 9th Rankine Lecture, Geotechnique, 1969, No. 2.10.1680/geot.1969.19.2.171Search in Google Scholar

[9] PORSVIG M., THORSEN T., Reliability index for an anchored sheet pile wall, International Symposium. Limit state design in geotechnical engineering. Danish Geotechnical Society, Vol. 2, Copenhagen, 1993.Search in Google Scholar

[10] RYBAK J., ZAREMBA S., Zastosowania pomiarów geodezyjnych w geotechnice, Geodezja w budownictwie, Materiały jubileuszowej sesji naukowej, Gdańsk, 18.06.1999.Search in Google Scholar

[11] van CRANENBROECK J., BROWN N., Networking Motorized Total Stations and GPS Receivers for Deformation Measurements, FIG Working Week, May 22-27, Athens, Greece, 2004.Search in Google Scholar

[12] WHITMAN R.V., Evaluating calculated risk in geotechnical engineering, ASCE Journal of Geotechnical Engineering, 1984, Vol. 110, No. 2.10.1061/(ASCE)0733-9410(1984)110:2(143)Search in Google Scholar

[13] WHITMAN R.V., Organizing and evaluating uncertainty in geotechnical engineering, ASCE Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2000, Vol. 126, No. 7. 10.1061/(ASCE)1090-0241(2000)126:7(583)Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD