1. bookVolume 72 (2022): Issue 3 (November 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5471
First Published
16 Apr 2016
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Test of Oil Filters on Laboratory Test Device

Published Online: 18 Nov 2022
Volume & Issue: Volume 72 (2022) - Issue 3 (November 2022)
Page range: 27 - 34
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5471
First Published
16 Apr 2016
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

[1] Turza, J., Kopiláková, B. “Kombinovaný stend pre meranie hydraulických prvkov. Hydraulika a pneumatika”. Časopis pre hydrauliku, pneumatiku a automatizačnú techniku.1 – 2 (27), pp. 60 – 64, 2011. (in Slovak) Search in Google Scholar

[2] Ziegler, J., Helebrant, F., Marasová, D. “Technická diagnostika a spolehlivost”, pp. 155, 2004. ISBN 80-7078-883-6 Search in Google Scholar

[3] “Zariadenie na testovanie prietokových vlastností filtračných materiálov”, úžitkový vzor č. 8290: dátum zápisu 18.10. 2018 / Ľubomír Hujo [et al.]. 1.vyd. – Banská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva, 2018. 8p. (in Slovak) Search in Google Scholar

[4] Petranský, I., Drabant, Š., Tkáč, Z., Žikla, A., Bolla, M., Kleinedler “Skúšobné stavy pre životnostné skúšky hydrostatických prevodníkov”, Vydala: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2004. ISBN 80-8069-343-9 Search in Google Scholar

[5] Tkáč, Z. et al. “Testing stands for laboratory tests of hydrostatic pump of agricultural machinery”, Resarch in Agricultural Engineering 54 (4), pp. 127 – 141, 2008. DOI: 10.17221/704-RAE. Open DOISearch in Google Scholar

[6] Majdan, R. et al. “Opotrebenie hydrogenerátora počas skúšky ekologickej kvapaliny”, In Tribotechnika, pp. 32 – 35, 2011. ISSN 1338-0524 (in Slovak) Search in Google Scholar

[7] Hujo, Ľ., Jablonický, J., Tkáč, Z. “Návrh inovatívneho laboratórneho simulačného zariadenia na skúšanie hydrostatických prevodníkov a hydraulických kvapalín”, SPU v Nitre, 2017. ISBN 978-80-552-1645-4 Search in Google Scholar

[8] Zatvarnický, A., 2017, Digitálne meranie obsahu nečistôt a vody v oleji, 2017 [online] [2018-04-11], 2017. Dostupné online: <http://www.tribotechnika.sk/tribotechnika-22011/digitalne-meranie-obsahu-necistot-a-vody-v-oleji.html> Search in Google Scholar

[9] “Filter Test, 2018, Zariadenie na testovanie filtrov US 3478601”, [online] [2018-03-09], Available at: https://patents.google.com/patent/US3478601 (in Slovak) Search in Google Scholar

[10] “Testovanie účinnosti, Zariadenie testovania filtračnej účinnosti filtrov US6619112 B2”, [online] [2018-03-10], Available at: https://patents.google.com/patent/US6619112 (in Slovak) Search in Google Scholar

[11] Kapilan, N., Jullya, N. “Studies on Improvement of Performance of Compression Ignition Engine Fueled with Mixture of Honge Biodiesel and Tire Pyrolysis Oil”, Strojnícky časopis – Journal of Mechanical Engineering 68 (1), pp. 15 – 24, 2018. DOI: 10.2478/scjme-2018-0002 Open DOISearch in Google Scholar

[12] Chríbik, A., Polóni, M., Minárik, M. “Influence of Selected Gas Component on Internal Parameters of Combustion Engine”, Strojnícky časopis – Journal of Mechanical Engineering 69 (4), pp. 25 – 32, 2019. DOI: 10.2478/scjme-2019-0040 Open DOISearch in Google Scholar

[13] Kučera, M., Aleš, Z. and Pexa, M. “Detection and characterization of wear particles of universal tractor oil using of particles size analyzer”, Agronomy Research 14 (4),pp. 1351 – 1360, 2016. Search in Google Scholar

[14] Čorňák, Š. “Identification of operating fluids with fingerprint method utilization”, 2048 2018. Available at: ttp://tf.llu.lv/conference/proceedings2018/Papers/N253.pdf10.22616/ERDev2018.17.N253 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD