1. bookVolume 4 (2018): Issue 2 (December 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Jakob Nielsen’s Heuristics in Selected Elements of Interface Design of Selected Blogs

Published Online: 14 Feb 2019
Volume & Issue: Volume 4 (2018) - Issue 2 (December 2018)
Page range: 30 - 51
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

GREGOR B., KACZOROWSKA-SPYCHALSKA D., Blogi w procesie komunikacji marketingowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 201610.18778/8088-416-8Search in Google Scholar

GUMKOWSKA A., MARYL M., TOCZYSKI P., Blog to... blog. Blogi oczyma blogerów., Agora S.A., Warszawa 2009Search in Google Scholar

HATALSKA N., Rola blogerów i youtuberów we współczesnym świecie / Raport, Urząd Miejski w Gdańsku, Gdańsk, Wrzesień 2016Search in Google Scholar

KAZIMIROWICZ P., Krótki traktat o web usability, czyli gdzie mam kliknąćSearch in Google Scholar

KRUG S., Nie każ mi myślećSearch in Google Scholar

LASKOWSKI M., Czynniki zwiększające jakość użytkową interfejsów aplikacji internetowych [w:] LOGISTYKA, Lublin 2011Search in Google Scholar

NIELSEN J., BUDIU R., Funkcjonalność aplikacji mobilnych, Helion, Gliwice 2013Search in Google Scholar

SCOTT D.M., Nowe zasady marketingu PR, Oficyna Wolers Kluwer Business, Warszawa 2009Search in Google Scholar

UXPIN. 10 pro tips to a smarter UX design processSearch in Google Scholar

UXPIN, Designing Better UX With UI PatternsSearch in Google Scholar

UXPIN, Web UI trends, Presence and Future. The Elegance of MinimalismSearch in Google Scholar

https://bezprawnik.pl/toga-prawnicza/ (Access: 19.07.2018)Search in Google Scholar

http://www.kroplamorza.pl/jaki-wybrac-system-komentarzy-na-bloga/ (Access: 20.07.2018)Search in Google Scholar

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/ (Access: 14.07.2018)Search in Google Scholar

https://searchmicroservices.techtarget.com/definition/user-interface-UI (Access: 02.08.2018)Search in Google Scholar

Swackhamer J., Don’t make me think!, prezentacja na Great Lake Web Professionals (Access: 08.05.2003)Search in Google Scholar

https://takaoto.pro/heurystyki-ux-przy-tworzeniu-tekstow/ (Access: 14.07.2018).Search in Google Scholar

http://usability.edu.pl/wprowadzenie/definicje-najwazniejszych-pojec/ (Access: 02.08.2018)Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD