1. bookVolume 4 (2018): Issue 1 (June 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Dispute about Public Relations - Between Social and Marketing Communication

Published Online: 19 Jul 2018
Volume & Issue: Volume 4 (2018) - Issue 1 (June 2018)
Page range: 6 - 11
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

GAWROŃSKI S., Media relations. Współpraca dziennikarzy I specjalistów PR., Wydawnictwo WSIiZ, Rzeszów 2006.Search in Google Scholar

GAWROŃSKI S., Pozabiznesowe obszary wykorzystywania komunikacji marketingowej w warunkach polskich. Wybraneaspekty, Aspra, Warszawa 2013.Search in Google Scholar

GRUNIG J. E., Public relations and strategic management. Institutionalizing organization - public relationships in contemporary society, “Central European Journal of Communication”, Nr 4/2011.Search in Google Scholar

GRUNING J. E. , GRUNING L. A., DOZIER D. M., Das situative Modell exzellenter Public Relations. Schlußfolgerungen aus einer internationalen Studie, [w:] Bentele G., Steinmann H., Zerfass A., Dialogorientierte Unternehmenskommunikation. Grundlagen, Praxiserfhrungen, Perspektiven, Vistas, Berlin 1996.Search in Google Scholar

GRUNING J. E., HUNT T., Managing Public Relations, Holt, Rinehart and Winston, Nowy Jork 1984.Search in Google Scholar

KOTLER P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1997.Search in Google Scholar

MCQUAIL, Teoria komunikowania masowego, PWN, Warszawa 2007.Olędzki J., O wizerunku public relations w polskim społeczeństwie, „Studia Medioznawcze”, Nr 1/2016.10.33077/uw.24511617.ms.2016.64.488Search in Google Scholar

OLĘDZKI J., Preambuła o public relations. Między służbą organizacji i społeczeństwu, w: J. Olędzki (red.), Public relations we współczesnym świecie. Między służbą organizacji i społeczeństwu, ASPRA-JR, Warszawa 2011.Search in Google Scholar

OLĘDZKI J., Public relations w komunikacji społecznej, [w:] J. Olędzki, D. Tworzydło (red.), Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, PWN, Warszawa 2006.Search in Google Scholar

PICKTON D., BRODERICK A., Integrated Marketing Communications, Prentice Hall, Harlow 2005.Search in Google Scholar

PŁONKOWSKI T., Modele public relations - historia, ewolucja, przyszłość, „Studia Medioznawcze”, Nr 3/2002.Search in Google Scholar

PRZYBYŁOWSKI K. et al., Marketing. Pierwsza Polska Edycja, ABC, Warszawa 1998.Search in Google Scholar

SCOTT D. M., The New Rules of Marketing and PR. Ho to use news releases, blogs, podcastings, viral marketing and online media to reach buyers directly, John Wiley & Sons, Hoboken 2007.Search in Google Scholar

SEITEL F. P., Public relations w praktyce, Feldberg, Warszawa 2003.Search in Google Scholar

SZYMAŃSKA A., Zintegrowane komunikowanie marketingowe, [w:] J. Olędzki, D. Tworzydło (red.), Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju,PWN, Warszawa 2006.Search in Google Scholar

TWORZYDŁO D., Public relations. Praktycznie, Newsline, Rzeszów 2017.Search in Google Scholar

WILCOX D., AULT P., AGEE W., Public Relations. Strategies and Tactics, New York 1998.Search in Google Scholar

WOJCIK K., Public relations, wiarygodny dialog z otoczeniem, Placet, Warszawa 2009.Search in Google Scholar

ZERFASS A., Was ist exzellente PR? Ergebnisse des weltweit größten Forschungsprogramms, “PR Forum”, Nr 3/1996.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD