1. bookVolume 26 (2022): Issue 1 (January 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2255-8837
First Published
26 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Minimization of the Negative Environmental Impact of Oil Sludge by Using it in the Production of Bitumen

Published Online: 30 Dec 2022
Volume & Issue: Volume 26 (2022) - Issue 1 (January 2022)
Page range: 1337 - 1349
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2255-8837
First Published
26 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

[1] Park H. M., Kim Y. R., Aargau S., Thiago F., Lute JES. Effects of aggregate structure on hot-mix asphalt rutting performances in low traffic volume local. Construction and Building Materials 2009:23:2177–2182. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2008.12.00710.1016/j.conbuildmat.2008.12.007 Search in Google Scholar

[2] Ichikawa S., Kai I., Mihara Y. Patent US 4532271. Bituminous paving material and a method for the preparation thereof. 30.07.1985. Search in Google Scholar

[3] Yildim Y. Polymer modified asphalt binders. Construction and Building Materials 2007:21:66–72. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2005.07.00710.1016/j.conbuildmat.2005.07.007 Search in Google Scholar

[4] Environmental Protection Agency (EPA). Safe, environmentally acceptable resources recovery from oil refinery sludge. Washington DC, 1991. Search in Google Scholar

[5] Wang X. et al. Effect of biostimulation on community level physiological profiles of microorganisms in field-scale biopiles composed of aged oil sludge. Bioresource Technology 2012:111:308–315. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2012.01.15810.1016/j.biortech.2012.01.15822357295 Search in Google Scholar

[6] Lotosh V. E. Pererabotka othodov prirodopol’zovaniya. (Recycling of environmental waste). Ekaterinburg: Poligrafist, 2007. (In Russian). Search in Google Scholar

[7] Chang C. Y., Shie J. L., Lin P., Wu C. H., Lee D. J., Chang C. F. Major products obtained from the pyrolysis of oil sludge. Energy Fuels 2000:14:2145–2156. https://doi.org/10.1021/ef000053210.1021/ef0000532 Search in Google Scholar

[8] Solov’yanov A. A. Pererabotka nefteshlamov s ispol’zovaniyem khimicheskikh i biologicheskikh metodov. (Processing of petroleum sludge with chemical and biological methods). Zashchita okruzhayushchey sredy v neftegazovom komplekse. Environmental protection in the oil and gas industry 2012:5:30–39. (In Russian). Search in Google Scholar

[9] Czin G., Luan’ M., CHen’ T. Perspektivy razvitiya processov pererabotki nefteshlamov. (Prospects for the development of oil sludge processing processes). Himiya i tekhnologiya topliv i masel 2011:4:44–54. (In Russian). Search in Google Scholar

[10] Yagafarova G. G., Barakhnina V. B., Safarov A. K. H., Il’ina E. G., Yagafarov I. R. Bioremediatsiya neftezagryaznennykh pochv. (Bioremediation of oil-contaminated soils). Materialy 3-go syezda neftepromyshlennikov Rossii. Neftepererabotka i neftekhimiya: problemy i perspektivy. (Materials of the 3rd meeting of Russian oilmen. Oil refining and petrochemistry: problems and prospects). Ufa, 2001. Search in Google Scholar

[11] Mazlova Y. A., Meshcheryakov S. V. Problemy utilizatsii nefteshlamov i sposoby ikh pererabotki. M.: Noosfera, 2001. Search in Google Scholar

[12] Reshetov V. A., Pavlov V. T., Pavlov A. T., Likhachev M. P., Bolotskiy A. N., Turunov D. L., Morkovin V.V. Patent 2193578 RF. Sposob pererabotki neftesoderzhashchikh shlamov Rossii (A method for processing oil-containing sludge in Russia). (Russian). Search in Google Scholar

[13] Yagafarova G. G. Utilizatsiya ekologicheskikh opasnykh burovykh ostavov. (Disposal of environmentally hazardous drilling residues). Neftegazovoye delo (Oil and gas business). 2006. Search in Google Scholar

[14] Yagafarova G. G., Akchurina L. R., Fedorova Y. A., Safarov A. K., Moskovets A. V., Yagafarov I. R. Dorozhnyye smesi iz serogo betona. (Gray concrete road mixes). V sb. materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii Neftegazpererabotka 2014. (Materials of the scientific-practical conference ‘Neftegazpererabotka 2014’). Ufa, 2014. (In Russian). Search in Google Scholar

[15] Yagafarova G. G., Akchurina L. R., Fedorova Y. A., Yagafarov I. R., Safarov A. K. Povysheniye efektivnoye rekul’tivatsii neftegraznennykh gruntov. (Increasing the effective reclamation of oil-bearing soils). Bashkirskiy khimicheskiy zhurnal. Bashkir Chemical Journal 2011:18(2):72–74. Search in Google Scholar

[16] Yagafarova G. G., Fedorova Y. A., Leont’yeva S. V., Safarov A. K., Yagafarov I. R., Lavrenchuk S. M. Aktivatsiya aborigennykh nefteokislyayushchikh mikroorganizmov uchenyy trudy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. (Proceedings of the International Scientific and Practical Conference). Kurganskiy Gosudarstvennyy Universitet 2010. Search in Google Scholar

[17] Yagafarova G. G., et al. Poligon dlya utilizatsii neftesoderzhascshih othodov. (Landfill for the disposal of oily waste). Bezopasnost’ v tekhnosfere 2010:3:45–47. Search in Google Scholar

[18] Magid A. B. Biotestirovaniye kak metod opredeleniya toksichnosti neftezagryaznennykh otkhodov (Biotesting as a method for determining the toxicity of oil-contaminated waste). Neftepererabotka i neftekhimiya 2011:9:24–27. Search in Google Scholar

[19] Karami E., Jafari Behbahani T. Upgrading Iranian petroleum sludge using polymers. Journal of Petroleum Exploration and Production Technology 2018:8:1319–1324. https://doi.org/10.1007/s13202-017-0416-110.1007/s13202-017-0416-1 Search in Google Scholar

[20] Abdibattayeva М. Bissenov K., Zhubandykova Z., Orynbassar R., Tastanova L. Complex Oil-containing Waste Treatment by Applying Solar Energy. Environmental and Climate Technologies 2020:24(1):718–739. https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-004510.2478/rtuect-2020-0045 Search in Google Scholar

[21] Abdibattayeva М., Bissenov K., Zhubandykova Z., Orynbassar R., Tastanova L., Almatova B. Purification of Oil-Containing Waste Using Solar Energy. Environmental and Climate Technologies 2021:25(1):161–175. https://doi.org/10.2478/rtuect-2021-001110.2478/rtuect-2021-0011 Search in Google Scholar

[22] Primerano P., Milazzo M. F. Recycling of Oil Fly Ash in The Adsorption of Dyes from Industrial Wastewater. Ecological Chemistry and Engineering S 2020:27(2):257–270. https://doi.org/10.2478/eces-2020-001210.2478/eces-2020-0012 Search in Google Scholar

[23] Drzewicz P., Nałęcz-Jawecki G., Drobniewska A., Zgadzaj A., Smoliński A., Krzan M., Starzycka A. Toxicological Evaluation of Thermal Treatment of Drilling Waste from Shale Gas Exploration in Poland. Ecological Chemistry and Engineering S 2019:26(1):45–57. https://doi.org/10.1515/eces-2019-000410.1515/eces-2019-0004 Search in Google Scholar

[24] Patent №35103 RK. Munaımen lastanǵan topyraqty bıoremedıasıalaý tásili. /Isanov T.Sh., Kenjetaev G.J., Boranbaeva A.N., Koıbakova S.E., Syrlybekqyzy S., Isanov M.Sh., Sherázdanova T.T., Kýandykov B.M. Opublikovano: 04.06.2021. Byul. №35103 Search in Google Scholar

[25] Boranbayeva A et al. Remediation of soils contaminated with oil with a biological product with immobilization of bacteria by carriers from local soils. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1043:012047. Voronezh, Russia. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1043/1/01204710.1088/1755-1315/1043/1/012047 Search in Google Scholar

[26] Wang H., et al. Effects of Aged Oil Sludge on Soil Physicochemical Properties and Fungal Diversity Revealed by High-Throughput Sequencing Analysis. Archaea 2018:Article ID 9264259. https://doi.org/10.1155/2018/926425910.1155/2018/9264259614655730258283 Search in Google Scholar

[27] Suyunova A. B., Conway V. D. Comparative evaluation of the efficiency of biological products for cleaning-up of the Caspian coast soils polluted with oil products. International Journal of Pharmaceutical Research 2018:10:811–815. https://doi.org/10.31838/ijpr/2018.10.04.14010.31838/ijpr/2018.10.04.140 Search in Google Scholar

[28] Poyntner C., Prem M., Mann O., Blasiand B., Sterflinger K. Selective screening: isolation of fungal strains from contaminated soils in Austria. Journal of Land Management, Food and Environment 2018:68(3):157–169. https://doi.org/10.1515/boku-2017-0014 (In German).10.1515/boku-2017-0014 Search in Google Scholar

[29] Kaszycki P., Petryszak P., Supel P. Bioremediation of A Spent Metalworking Fluid with Auto- And Allochthonous Bacterial Consortia. Ecological Chemistry and Engineering S 2015:22(2):285–299. https://doi.org/10.1515/eces-2015-001710.1515/eces-2015-0017 Search in Google Scholar

[30] Imanbayev Y., Akkenzheyeva A., Bussurmanova A., Serikbayeva A., Boranbaeva A. Preparation of polymer bitumen binder based on mixtures of petroleum products in the presence of a stabilizer. Processes 2021:9(1):182. https://doi.org/10.3390/pr901018210.3390/pr9010182 Search in Google Scholar

[31] Boranbayeva A. N., Serikbayeva A. K., Imanbayev E. I., Busurmanova A. S., Akkenzheyeva A. S. Snizheniye nagruzki na okruzhayushchuyu sredu za schet utilizatsii nefteshlamov na dorozhnykh bitumakh. (Reducing the burden on the environment due to the disposal of oil sludge on road bitumen). Ekologiya promyshlennogo proizvoditelya: mezhotraslevoy nauchno-prakticheskiy zhurnal. (Ecology of an industrial manufacturer: interdisciplinary scientific and practical journal) 2022:1:117.10.52190/2073-2589_2022_1_13 Search in Google Scholar

[32] GOST 6370-83. Petroleum, petroleum products and additives. Method for determination of mechanical admixtures. Search in Google Scholar

[33] GOST 2477. Petroleum and petroleum products. Method for determining the water content. Search in Google Scholar

[34] GOST 11851-2018. Petroleum. Methods of paraffin determination. Search in Google Scholar

[35] GOST 31734-2012. Interstate standard. Oil fuels. Method of determination of water and sediment by centrifugation. Search in Google Scholar

[36] GOST 26449.1-85. 26. Gravimetric method for the determination of petroleum products. Search in Google Scholar

[37] Airey G. D. Rheological Properties of Styrene Butadiene Styrene Polymer Modified Road Bitumens. Fuel 2003:82(14):1709–1719. https://doi.org/10.1016/S0016-2361(03)00146-710.1016/S0016-2361(03)00146-7 Search in Google Scholar

[38] Akkenzheyeva A. S., Sydykov S. Y. Modifikatsiya bituma s ispol’zovaniyem stirol-butadiyen-stirol’nogo bloksopolimera. Yessenov Science Journal 2018:1(33):71–76. Search in Google Scholar

[39] Vargas M. A., López N. N., Cruz M. J., Calderas F., Manero O. Viscoelasticity of asphalts modified with SEBS copolymers functionalized with various amounts of maleic anhydride. Rubber Chem. Technol. 2009:82:244–270. https://doi.org/10.5254/1.354824810.5254/1.3548248 Search in Google Scholar

[40] Wen G., Zhang Y., Zhang Y., Sun K., Fan Y. Rheological characterization of storage-stable SBS-modified asphalts. Polym Test 2002:21(3):295–302. https://doi.org/10.1016/S0142-9418(01)00086-110.1016/S0142-9418(01)00086-1 Search in Google Scholar

[41] Wen G., Zhang Y., Zhang Y., Sun K., Fan Y. Improved properties of SBS modified asphalt with dynamic vulcanization. Polymer Engineering and Science 2002:42(5):1070–1081. https://doi.org/10.1002/pen.1101310.1002/pen.11013 Search in Google Scholar

[42] Chen J. S., Huang C. C. Fundamental characterization of SBS-modified asphalt mixed with sulfur. Journal of Applied Polymer Science 2006:103(5):2817–25. https://doi.org/10.1002/app.2462110.1002/app.24621 Search in Google Scholar

[43] Zhang F., Yu J., Wu S. Effect of ageing on rheological properties of storage-stable SBS/sulfur-modified asphalts. Journal of Hazardous Materials 2010:182(1–3):507–17. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2010.06.06110.1016/j.jhazmat.2010.06.06120637542 Search in Google Scholar

[44] Zhang F., Yu J., Han J. Effects of thermal oxidative ageing on dynamic viscosity, TG/DTG, DTA and FTIR of SBS-and SBS/sulfur-modified asphalts. Construction and Building Materials 2011:25(1):129–37. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.06.04810.1016/j.conbuildmat.2010.06.048 Search in Google Scholar

[45] Li Y., Li L., Zhang Y., Zhao S., Xie L., Yao S. Improving the aging resistance of styrene–butadiene–styrene tri-block copolymer and application in polymer modified asphalt. Journal of Applied Polymer Science 2010:116(2):754–61. https://doi.org/10.1002/app.3145810.1002/app.31458 Search in Google Scholar

[46] Jasso M., Bakos D., MacLeod D., Zanzotto L. Preparation and properties of conventional asphalt modified by physical mixtures of linear SBS and montmorillonite clay. Construction and Building Materials 2013:38:759–65. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.09.04310.1016/j.conbuildmat.2012.09.043 Search in Google Scholar

[47] Zhang B., Xi M., Zhang D., Zhang H., Zhang B. The effect of styrenebutadiene-modification on the characteristics and properties of asphalt. Construction and Building Materials 2009:23(10):3112–7. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2009.06.01110.1016/j.conbuildmat.2009.06.011 Search in Google Scholar

[48] Zhang H., Yu J., Wang H., Xue L. Investigation of microstructures and ultraviolet aging properties of organomontmorillonite/SBS modified bitumen. Materials Chemistry and Physics 2011:129(3):769–76. https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2011.04.07810.1016/j.matchemphys.2011.04.078 Search in Google Scholar

[49] Lee D. Modification of asphalt and asphalt paving mixtures by sulfur additives. Ind Eng Chem Prod Res Dev 1975:14(3):171–7. https://doi.org/10.1021/i360055a00910.1021/i360055a009 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD