1. bookVolume 14 (2014): Issue 2 (June 2014)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1804-1663
First Published
19 Feb 2010
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Comparison of Urban and Suburban Rail Transport in Germany and in the Czech Republic

Published Online: 10 Jul 2014
Volume & Issue: Volume 14 (2014) - Issue 2 (June 2014)
Page range: 165 - 194
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1804-1663
First Published
19 Feb 2010
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

BECK, A. (2011). Barriers to Entry in Rail Passenger Services: Empirical Evidence for Tendering Procedures in Germany. European Journal of Transport and Infrastructure Research. 11(1), 2011, pp. 20-41.Search in Google Scholar

BRANDT, T. (2006). Liberalisation, privatisation and regulation in the German local public transport sector. Country reports on liberalisation and privatisation processes and forms of regulation. Düsseldorf: Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut in der Hans-Böckler-Stiftung.Search in Google Scholar

BRINKE, J. (1999). Úvod do geografie dopravy. Praha: Univerzita Karlova v Praze - nakladatelství Karolinum.Search in Google Scholar

CHARLTON, C., VOWLES, T. (2008). Inter-urban and regional transport. In R. Knowles, J. Shaw, I. Docherty (Eds.), Transport geographies: mobilities, flows and spaces (pp. 120-136). Oxford: Blackwell Publishing.Search in Google Scholar

DOLEŽALOVÁ, G., OUREDNÍCEK, M. (2006). Životní styl obyvatel v suburbánní zóne Prahy. In M. Ourednícek (Ed.) Sociální geografie pražského mestského regionu (pp. 143-159). Praha: Univerzita Karlova v Praze.Search in Google Scholar

DUKÁT, J. (2005). Co s brnenským železnicním uzlem?. Národohospodárský obzor. Roc. V, 4-2005, pp. 6-20.Search in Google Scholar

GIVONI, M. (2006). Development and impact of the modern high-speed train: a review. Transport reviews. 26(5), pp. 593-611. DOI: 10.1080/01441640600589319.10.1080/01441640600589319Search in Google Scholar

GUTIÉRREZ, J., GARCÍA-PALOMARES, J.C. (2007). New spatial patterns of mobility within the metropolitan area of Madrid: towards more complex and dispersed flow networks. Journal of transport geography. 15 (2007), pp. 18-30. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2006.01.002.10.1016/j.jtrangeo.2006.01.002Search in Google Scholar

HAMPL, M. (2005). Geografická organizace spolecnosti v Ceské republice: transformacní procesy a jejich obecný kontext. Praha: Univerzita Karlova v Praze.Search in Google Scholar

HERBERT, D.T., THOMAS, C.J. (1997). Cities in space, city as a place. 3rd ed. London: David Fulton Publishers.Search in Google Scholar

HOLVAD, T. (2009). Review of railway policy reforms in Europe. Built Environment. 35(1), pp. 24-42.10.2148/benv.35.1.24Search in Google Scholar

HORNÁK, M., PŠENKA, T. (2013). Verejná doprava ako indikátor medzisídelných väzieb medzi mestami Slovenska. Geografický casopis. Vol. 65, no. 2 (2013), pp. 119-140.Search in Google Scholar

HUNOLD, M., WOLF, Ch. (2013). Competitive procurement design: Evidence from regional passenger railway services in Germany. ZEW Discussion Paper. No. 13-009, pp. 1-22.10.2139/ssrn.2217527Search in Google Scholar

IBM Corporation. (2011). Rail Liberalisation Index 2011. Market opening: comparison of the rail markets of the Member States of the European Union, Switzerland and Norway. Brussels: IBM Corporation.Search in Google Scholar

KNOWLES, R.D. (2006). Transport shaping space: differential collapse in time-space. Journal of transport geography. 14 (2006), pp. 407-425. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2006.07.001.10.1016/j.jtrangeo.2006.07.001Search in Google Scholar

KORDIS JMK. (2011). Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje - zpráva o vývoji, duben 2011. Brno: Kordis JMK, spol. s r.o.Search in Google Scholar

KORDIS JMK. (2014). 10 let IDS JMK. Brno: Kordis JMK a.s.Search in Google Scholar

KRIŽAN, F., HORNÁK, M. (2012). Vplyv súkromného prepravcu na verejnú železnicnú dopravu: prípadová štúdia spolocnosti Regio JET na Slovensku. In M. Kvizda, Z. Tomeš (Eds.), Konkurence na železnici - budoucnost pro 21. století nebo destrukce síte? Sborník príspevku ze semináre Telc 2012 (pp. 22-31). Brno: Masarykova univerzita.Search in Google Scholar

KVIZDA, M. (2010). Impacts of Unbundling on Competitiveness of Railways. Železnicní doprava a logistika. Roc. 2010, c. 02, pp. 66-72.Search in Google Scholar

KVIZDA, M., MLSNA, P., NIGRIN, T., SEIDENGLANZ, D., TOMEŠ, Z. (2013). Metodika optimalizace institucionálního prostredí v železnicní doprave v Ceské republice. Brno, Praha: Masarykova univerzita, Univerzita Karlova v Praze.Search in Google Scholar

LÄGER, J. (2004). Wettbewerb und Regionalisierung im SPNV - Ein Handbuch. Krefeld: Röhr-Verlag für spezielle Verkehrsliteratur.Search in Google Scholar

LEJCAR, I. (2009). Prímestská železnice - duležitá soucást verejné dopravy. Vybrané príklady z evropských mest - inspirace pro Prahu. Praha: Ministerstvo dopravy.Search in Google Scholar

MAIER, K., MULÍCEK, O., FRANKE, D. (2010). Vývoj regionalizace a vliv infrastruktur na atraktivitu území Ceské republiky. Urbanismus a územní rozvoj. Roc. XIII, c. 5, pp. 71-81.Search in Google Scholar

MARADA, M. (2006). Dopravní vztahy v Pražském mestském regionu. In M. Ourednícek (Ed.) Sociální geografie pražského mestského regionu (pp. 64-78). Praha: Univerzita Karlova v Praze.Search in Google Scholar

MOFAIR e. V, NETZWERK EUROPÄISCHER EISENBAHNEN e. V. (2013). Wettbewerber- Report Eisenbahn 2013/2014. Berlin.Search in Google Scholar

MOJŽÍŠ, V., GRAJA, M., VANCURA, P. (2008). Integrované dopravní systémy. Praha: powerprint. NIGRIN, T. (2014). Open Competition or Discrimination on Tracks? Examples of Anticompetitive Behaviour of the Deutsche Bahn. Review of Economic Perspectives - Národohospodárský prostor. Roc. 14, c. 1, pp. 16-33.10.2478/revecp-2014-0002Search in Google Scholar

NOVÁK, K. (2009). Železnicní doprava - páter IDS JMK. Retrieved September 19, 2013, from http://www.railvolution.net/czechraildays/2009/odborne-seminare.php.Search in Google Scholar

NOVOTNÝ, V., FRANKE, D., POKORNÁ, I. (2008). A theoretical approach to the computation of functional accessibility. Journal of landscape studies. 1 (2008), pp. 79-89.Search in Google Scholar

PROCHÁZKA, P. (2009). Železnice v pražské integrované doprave. Retrieved September 19, 2013, from http://www.railvolution.net/czechraildays/2009/odborneseminare.php.Search in Google Scholar

PwC. (2013). Liberalisierung im Güter- und Personenverkehr schreitet voran. Retrieved September 25, 2013, from http://www.pwc.de/de/transport-undlogistik/liberalisierung-im-gueter-und-personenverkehr.jhtml.Search in Google Scholar

SCHLIEPHAKE, K. (1999). Reunification of Germany's transport infrastructures - projects and achievements. In J. Kitowski (Ed.), Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG (pp. 319-334). Warszawa, Rzeszow: Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.Search in Google Scholar

SCHLIEPHAKE, K. (2001). Personenverkehr in Deutschland. STANDORT - Zeitschrift für Angewandte Geographie. Heft 1, März 2001, 25. Jahrgang, pp. 19-28.10.1007/s005480170004Search in Google Scholar

SCHNELL, M. (2001). Competition for the German regional rail passenger market 5 years after regionalization. Transport Reviews. 22(3), pp. 323-334. DOI: 10.1080/01441640110096607.10.1080/01441640110096607Search in Google Scholar

SEIDENGLANZ, D. (2006). Železnice v Evrope a evropská dopravní politika. Brno: Masarykova univerzita.Search in Google Scholar

SEIDENGLANZ, D. (2007). Dopravní charakteristiky venkovského prostoru. Disertacní práce. Masarykova univerzita, Prírodovedecká fakulta.Search in Google Scholar

SEIDENGLANZ, D. (2008). Geografie dopravy. In V. Toušek, J. Kunc, J. Vystoupil (Eds.), Ekonomická a sociální geografie (pp. 231-269). Plzen: Aleš Cenek.Search in Google Scholar

TAKAGI, R. (2005). High-speed railways: the last 10 years. Japan railway & transport review. 40 (2005), pp. 4-7.Search in Google Scholar

TOMEŠ, Z. (2009). Monopol a konkurence na železnici. Scientia et Societas. 4/09, pp. 139-149.Search in Google Scholar

TOMEŠ, Z. (2011). Competition Limits in Railway Transport. Ekonomický casopis/ Journal of Economics. Roc. 59/2011, c. 2, pp. 194-203.Search in Google Scholar

TURTON, B., KNOWLES, R. (1998). Urban transport problems and solutions. In B.S. Hoyle, R.D. Knowles (Eds.), Modern transport geography (pp. 135-157). Chichester: Wiley. Search in Google Scholar

URBÁNKOVÁ, J., OUREDNÍCEK, M. (2006). Vliv suburbanizace na dopravu v Pražském mestském regionu. In M. Ourednícek (Ed.) Sociální geografie pražského mestského regionu (pp. 79-95). Praha: Univerzita Karlova v Praze. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD