1. bookVolume 30 (2022): Issue 3 (September 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-5289
First Published
16 May 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

“Lex Developer” in Practice - The Scale of Application in the Largest Polish Cities

Published Online: 22 Sep 2022
Volume & Issue: Volume 30 (2022) - Issue 3 (September 2022)
Page range: 86 - 97
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-5289
First Published
16 May 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Anacker, K. B. (2019). Introduction: Housing affordability and affordable housing. International Journal of Housing Policy, 19(1), 1–16. https://doi.org/10.1080/19491247.2018.1560544 Search in Google Scholar

Anioł, W. (2019). Bezplanowość i nieład w polskiej przestrzeni-uwarunkowania polityczno-prawne, historyczne i kulturowe (The Deficit of Planning and Disorder of the Polish Public Space: Legal, Political, Historical and Cultural Determinants). Studia z Polityki Publicznej, 21(1), 9-37.https://doi.org/10.33119/KSzPP.2019.1.1 Search in Google Scholar

Antczak-Stępniak, A., Grodzicka-Kowalczyk, M., Sobczak, M., Zaleczna, M., & Żelazowski, K. (2021). Rynek nieruchomości mieszkaniowych–współczesne aspekty przestrzenne, prawne i finansowe (Residential real estate market - contemporary spatial, legal and financial aspects). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Search in Google Scholar

Bertaud, A., & Malpezzi, S. (2001). Measuring the costs and benefits of urban land use regulation: A simple model with an application to Malaysia. Journal of Housing Economics, 10, 393–418. https://doi.org/10.1006/jhec.2001.0293 Search in Google Scholar

Brueckner, J. K. (2009). Government land use interventions: An economic analysis. In S. V. Lall, M. Freire, & B. Yuen (Eds.), Urban Land Markets: Improving Land Management for Successful Urbanization, 3–23. Springer., https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8862-9_1 Search in Google Scholar

Buitelaar, E. (2003). Neither market nor government: Comparing the performance of user rights regimes. The Town Planning Review, 74, 315–330. https://doi.org/10.3828/tpr.74.3.4 Search in Google Scholar

Chmielewski, T. J., Śleszyński, P., Chmielewski, S., & Kułak, A. (2018). Ekologiczne i fizjonomiczne koszty bezładu przestrzennego (Ecological and physiognomic costs of spatial disorder). IGiPZ PAN, 264. Search in Google Scholar

Debrunner, G., & Hartmann, T. (2020). Strategic use of land policy instruments for affordable housing–Coping with social challenges under scarce land conditions in Swiss cities. Land Use Policy, 99, 104993. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104993 Search in Google Scholar

Ehrlich, M. V., Hilber, C. A., & Schöni, O. (2018). Institutional settings and urban sprawl: Evidence from Europe. Journal of Housing Economics, 42, 4–18. https://doi.org/10.1016/j.jhe.2017.12.002 Search in Google Scholar

Eneqvist, E., & Karvonen, A. (2021). Experimental governance and urban planning futures: Five strategic functions for municipalities in local innovation. Urban Planning, 6(1), 183–194. https://doi.org/10.17645/up.v6i1.3396 Search in Google Scholar

Glaeser, L., & Ward, A. (2009). The causes and consequences of land use regulation: Evidence from Greater Boston. Journal of Urban Economics, 65(3), 265–278. https://doi.org/10.1016/j.jue.2008.06.003 Search in Google Scholar

Gorzym-Wilkowski, W. A. (2017). Spatial planning as a tool for sustainable development. Polish realities. Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, 15(2), 75–85.10.56583/br.439 Search in Google Scholar

Gorzym-Wilkowski, W. A. (2021). „Lex Deweloper” a ład przestrzenny (“Lex Deweloper” and spatial order). Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B–Geographia, Geologia. Mineralogiaet Petrographia, 76(1), 277–290.10.17951/b.2021.76.0.277-290 Search in Google Scholar

Goundar, S. (2012). Research Methodology and Research Method: Methods Commonly Used By Researchers, Victoria University of Wellington, 42-43. Search in Google Scholar

Haffner, M. E., & Hulse, K. (2021). A fresh look at contemporary perspectives on urban housing affordability. International Journal of Urban Sciences, 25(sup1), 59-79.https://doi.org/10.1080/12265934.2019.1687320. Search in Google Scholar

Izdebski, H., Nelicki, A., & Zachariasz, I. (2007). Land Use and Development. Polish Regulatory Framework and Democratic Rule of Law Standards. Ernst & Young. Search in Google Scholar

Jacobs, K., & Manzi, T. (2020). Conceptualising ‘financialisation’: Governance, organisational behaviour and social interaction in UK housing. International Journal of Housing Policy, 20(2), 184–202. https://doi.org/10.1080/19491247.2018.1540737 Search in Google Scholar

Johnston, M. P. (2014). Secondary Data Analysis: A Method of which the Time Has Come [QQML]. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, 3, 619–626. Search in Google Scholar

Justification of the introduction of Act on Facilitating the Preparation and Implementation of Housing and Associated Facilities, Parliamentary Print No. 2667/18. Search in Google Scholar

Kadi, J., Vollmer, L., & Stein, S. (2021). Post-neoliberal housing policy? Disentangling recent reforms in New York, Berlin and Vienna. European Urban and Regional Studies, 28(4), 353–374. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/09697764211003626 Search in Google Scholar

Koetter, T., Sikder, S. K., & Weiss, D. (2021). The cooperative urban land development model in Germany-An effective instrument to support affordable housing. Land Use Policy, 107, 105481. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105481 Search in Google Scholar

Kok, N., Monkkonen, P., & Quigley, J. M. (2014). Land use regulations and the value of land and housing: An intrametropolian analysis. Journal of Urban Economics, 81(3), 136–148. https://doi.org/10.1016/j.jue.2014.03.004 Search in Google Scholar

Kowalewski, A., Mordasiewicz, J., Osiatyński, J., Regulski, J., Stępień, J., & Śleszyński, P. (2014). Economiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce – wybrane fragmenty raportu (Economic losses and social costs of uncontrolled urbanization in Poland -selected parts of the report). Samorząd Terytorialny, 4, 5–21. Search in Google Scholar

Le Grand, J. (1991). The theory of government failure. British Journal of Political Science, 21(4), 423–442. https://doi.org/10.1017/S0007123400006244 Search in Google Scholar

Levačić, R. (1991). Markets and government: an overview. In G. Thompson, J. Frances, R. Levačić, & J. Mitchell (Eds.), Markets, hierarchies & networks: the coordination of social life, 35–47. Sage Publications. Search in Google Scholar

Marcuse, P., & Madden, D. (2016). In Defence of Housing: The Politics of Crisis. Verso Books. Search in Google Scholar

Miri, S. M., Shahrokh, Z. D., & Short, A. (2019). Introduction to Comparative Research. Conference Paper: https://www.researchgate.net/publication/336278925_A_Short_Introduction_to_Comparative_Research Search in Google Scholar

Needham, B. (2006). Planning, Law and Economics. The rules we make for using land. Routlege. https://doi.org/10.4324/9780203639658 Search in Google Scholar

Ney, B. (2011). Ocena systemu planowania przestrzennego w Polsce oraz sugestie jego poprawy (Evaluation of Spatial System Planning in Poland and Remarks on its Improvement). Studia KPZK, 142, 22–26. Search in Google Scholar

North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.10.1017/CBO9780511808678 Search in Google Scholar

Oakerson, R. J., & Walker, S. T. (1997). Analyzing policy reform and reforming policy analysis: an institutionalist approach. In D. W. Brinkerhoff (Ed.), Policy analysis concepts and methods: An institutional and implementation focus, 21–53. JAI Press. Search in Google Scholar

Parysek, J. (2016). Pytania o przyszłość gospodarki przestrzennej w Polsce (Questions about the future of spatial management in Poland). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 78(2), 37–58. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.2.5 Search in Google Scholar

Pawłowski, S. (2020). Lex deweloper–analiza porównawcza projektu pierwotnego specustawy mieszkaniowej z ostatecznie uchwaloną ustawą. Studia Prawa Publicznego, 2 (30), 49–67. https://doi.org/10.14746/spp.2020.2.30.2 Search in Google Scholar

Pickvance, Ch. (2001). Four varieties of comparative analysis. Journal of Housing and the Built Environment, 16, 7–28. https://doi.org/10.1023/A:1011533211521 Search in Google Scholar

Rogers, D., Nelson, J., & Wong, A. (2018). Geographies of hyper-commodified housing: Foreign capital, market activity, and housing stress. Geographical Research, 56(4), 434–446. https://doi.org/10.1111/1745-5871.12280 Search in Google Scholar

Śleszyński, P. (2018). Społeczno-ekonomiczne skutki chaosu przestrzennego dla osadnictwa i struktury funkcjonalnej terenów (Socio-economic effects of spatial chaos for settlement and the functional structure of areas). Studia KPZK, 182. Search in Google Scholar

Śleszyński, P., Kowalewski, A., Markowski, T., Legutko-Kobus, P., & Nowak, M. (2020). The contemporary economic costs of spatial chaos: Evidence from Poland. Land (Basel), 9(7), 214. https://doi.org/10.3390/land9070214 Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacjiinwestycjimieszkaniowychorazinwestycjitowarzyszących, Dz.U.2018 poz. 1496(Act on Facilitating the Preparation and Implementation of Housing and Associated Facilities, Journal of Laws of 2018, item 1496) Search in Google Scholar

Webster, C. J. (1998). Public choice, Pigouvian and Coasian planning theory. Urban Studies (Edinburgh, Scotland), 35, 53–75. https://doi.org/10.1080/0042098985078 Search in Google Scholar

Webster, C., Adams, D., Pearce, B., Henneberry, J., Ward, S. V., & Webster, C. (2005). The new institutional economics and the evolution of modern urban planning: Insights, issues and lessons. The Town Planning Review, 76(4), 455–502. https://doi.org/10.3828/tpr.76.4.5 Search in Google Scholar

Wetzstein, S. (2022). Toward Affordable Cities? Critically Exploring the Market-Based Housing Supply Policy Proposition. Housing Policy Debate, 32, 506–532. https://doi.org/10.1080/10511482.2021.1871932 Search in Google Scholar

Wolf, C. (1993). Markets or governments: Choosing between imperfect alternatives. Mit Press.Zaborowski, T. (2021). It’s all about details. Why the polish land policy framework fails to manage designation of developable land. Land (Basel), 10(9), 890. https://doi.org/10.3390/land10090890 Search in Google Scholar

Zainal, Z. (2007). Case study as a research method. Jurnal Kemanusiaan, 9, 1–6. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo