1. bookVolume 22 (2021): Issue 1 (June 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2501-238X
First Published
16 Apr 2016
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

The Role of Fine Arts Activity in the Development of Artistic Thinking of Schoolchildren

Published Online: 24 Jun 2021
Volume & Issue: Volume 22 (2021) - Issue 1 (June 2021)
Page range: 186 - 189
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2501-238X
First Published
16 Apr 2016
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

This article deals with the development of artistic and imaginative thinking, imagination and the creation of an artistic image in fine arts lessons using a graphic image. An example of a lesson for elementary school students on creating a mysterious tree image is given, which will help the teacher develop the ability of his students to see and creatively realize their ideas.

Keywords

1. Arbuz-Spatari O., Dezvoltarea creativității artistice la studenți în cadrul cursului de artă textilă: ghid metodologic/Arbuz-Spatari O., Simac A.: Chisinau, Garomond Studio, 2012. – 250 p Search in Google Scholar

2. Britchi Aliona, Didactics of Plastic Education, Balti, Indigou Color, 2020 Search in Google Scholar

3. Cristea Maria, Didactics of teaching Plastic Education to primary grades, Bucuresti, Corint, 2009 Search in Google Scholar

4. Ciubotaru S., Ciubotaru I. Ornamente populare tradiţionale din Moldova (cusături, ţesături). Iasi: „Al. I.Cuza”University; Centre of linguistics, Literary History and Folklore, the Folklore Archive of Moldovei and Bucovina, 1988. 337 p Search in Google Scholar

5. Chevalier J. Gheerbrant A. Dicţionar de simboluri vol. I, II, III. Bucharest: Artemis, 1994. 503 p Search in Google Scholar

6. Dicţionar de artă. Forme, tehnici, stiluri artistice. Vol. I, II. Bucharest: Meridiane, 1998. 188 p Search in Google Scholar

7. Dumitrescu Z., Structuri geometrice structuri plastice. Buc: Meraresidiane 1984. 221 p Search in Google Scholar

8. Dunăre N. Ornamentica tradiţională comparată. Bucharest: Meridiane,1979. 159 p Search in Google Scholar

9. Mureşean D. Cunoaşterea şi creaţia artistică cu referiri speciale la artele plastice. Bucharest: Cybela, 2000. 110 p Search in Google Scholar

10. Prut C. Calea rătăcită. O privire asupra artei populare româneşti. Bucharest: Meridiane, 1991. 159 p Search in Google Scholar

11. Vasilescu V. Semnele cerului. Cultură şi civilizaţie carpatică. Iasi: Arhetip- Renaşterea Spirituală, 1993. 214 p Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo