1. bookVolume 33 (2014): Issue 1 (March 2014)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
First Published
01 Jun 1974
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

RELATION BETWEEN EXTENSIVE EXTREME PRECIPITATION IN POLAND AND ATMOSPHERIC CIRCULATION

Published Online: 27 Mar 2014
Volume & Issue: Volume 33 (2014) - Issue 1 (March 2014)
Page range: 115 - 129
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2081-6383
ISSN
0137-477X
First Published
01 Jun 1974
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Bogucka M., 1998. Extreme rainfalls in Poland in the last 30 years. In: Proceedings of the 2nd European Conference on Applied Climatology, Österreichische Beiträge zu Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), Vienna, Austria, Publ. 384.Search in Google Scholar

Cebulak E., 1992. The influence of synoptic situations on the maximum daily precipitation in the upper Vistula basin. Folia Geographica, Ser. Geographica Physica 23: 81-95.Search in Google Scholar

Gerstengarbe F.W., Werner P.C., Rüge U., 1999. Katalog der Grosswetterlagen Europas (1881-1998) Nach Paul Hess und Helmuth Berezowski. Potsdam, Offenbach a. M.Search in Google Scholar

Heino R., Brazdil R., Forland E., Tuomenvirta H., Alexandersson H., Beniston M., Pfister C., Rebetez M., Rosenhagen G., Rosner S., Wibig J. 1999. Progress in the study of climatic extremes in northern and central Europe. Climatic Change 42(1): 151-181.10.1023/A:1005420400462Search in Google Scholar

Isaaks E.H., Srivastava R.M., 1989. Applied Geostatistics. Oxford Univeristy Press, New York.Search in Google Scholar

James P.M., 2006. An objective classification methods for Hess and Berezowsky Grosswetterlangen over Europe. Theoretical and Applied Climatology 88: 17-42.10.1007/s00704-006-0239-3Search in Google Scholar

Kożuchowski K., 1986: Variation in the precipitation in the years 1881-1980 in Poland. Acta Univ. Lodziensis, Folia Geographica 48: 158 pp.Search in Google Scholar

Kwiatkowski J., 1984. Relationship between atmospheric precipitation in the Polish Sudety Mts. and its foreland and circulation factors. PAN, Komisja Nauk o Ziemi, Wrocław, 137 pp.Search in Google Scholar

Lauangthong O., McLennan J.A., Deutsch C.V., 2004. Minimum acceptance criteria for geostatistical realizations. Natural Resources Research 13: 131-141.10.1023/B:NARR.0000046916.91703.bbSearch in Google Scholar

Levine N., 2010. CrimeStat: A Spatial Statistics Program for the Analysis of Crime Incident Locations (v 3.3). Ned Levine & Associates, Houston, TX, and the National Institute of Justice, Washington, DC.Search in Google Scholar

Łupikasza E., 2010a. Relationships between occurrence of high precipitation and atmospheric circulation in Poland using different classifications of circulation types. Physics and Chemistry of the Earth 35: 448-455.10.1016/j.pce.2009.11.012Search in Google Scholar

Łupikasza E., 2010b. Spatial and temporal variability of extreme precipitation in Poland in the period 1951-2006. Int. J. Climatol. 30: 991-1007.10.1002/joc.1950Search in Google Scholar

Łupikasza E.B., Hänsel S., Matschullat J., 2011. Regional and seasonal variability of extreme precipitation trends in southern Poland and central-eastern Germany 1951-2006. Int. J. Climatol., 31: 2249-2271.10.1002/joc.2229Search in Google Scholar

International Commission for the Protection of the Odra River against Pollution, 1999. Dorzecze Odry. Powódź: 1-56.Search in Google Scholar

Morawska-Horawska M., 1971. Meteorological causes of the flood in the Southern Poland in July 1970. Przegląd Geofizyczny 16: 229-315.Search in Google Scholar

Mrugała S., 2001. Opady atmosferyczne o normalnej i anomalnej wysokości na obszarze Polski (1951-1990). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.Search in Google Scholar

Mundry R., Fischer J., 1998. Use of statistical programs for nonparametric tests of small samples often leads to incorrect P values: examples from Animal Behaviour. Animal Behaviour 56: 256-259.10.1006/anbe.1998.07569710485Search in Google Scholar

Niedźwiedź T., Cebulak E., Czekierda D., Limanówka D., 1999. Wysokość, natężenie i przestrzenny rozkład opadów atmosferycznych. In: Dorzecze Wisły: monografia powodzi lipiec 1997, J. Grela., H. Słota., J. Zieliński. (eds), Instytut Meteorologii I Gospodarki Wodnej, Warszawa: 23-42.Search in Google Scholar

Nowosad M., 2007. Próba wydzielenia sezonów cyrkulacyjnych nad Europą Środkową. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, LXII: 57-67.10.24326/as.2007.1.6Search in Google Scholar

Radomski J., Widawski A, 2011. Influence of circulation types on the SO2 concentration in the Silesian Upland. Prace Geograficzne, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 126: 53-65.Search in Google Scholar

Radomski J., 2008. Wpływ typów cyrkulacji na stężenie pyłu zawieszonego (PM10) w zimie na Wyżynie Śląskiej. Problemy Ekologii 12: 207-210.Search in Google Scholar

Schubert S., 1994. A weather generator based on the European 'Grosswetterlagen'. Climate Research 4: 191-202.10.3354/cr004191Search in Google Scholar

Siegel S., Castellan N.J., 1988. Nonparametric Statistics for the Behavioural Sciences. McGraw-Hill, New York.Search in Google Scholar

Stach A., 2009. Analiza struktury przestrzennej i czasoprzestrzennej maksymalnych opadów dobowych w Polsce w latach 1956-1980. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.Search in Google Scholar

Stachy J., 1999. Polska służba hydrologiczna w 25-leciu 1973-1997. Gospodarka Wodna 8: 277-283.Search in Google Scholar

StatSoft, 2006. Elektroniczny Podręcznik Statystyki PL, Kraków, WEB: http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html.Search in Google Scholar

Twardosz R., 2007. Diurnal variation of precipitation frequency in the warm half of the year according to circulation types in Kraków, South Poland. Theoretical and Applied Climatology 89: 229-238.10.1007/s00704-006-0268-ySearch in Google Scholar

Twardosz R., 2009. Probabilistic model of maximum precipitation depths for Kraków (southern Poland, 1886-2002). Theoretical and Applied Climatology 98: 37-45.10.1007/s00704-008-0087-4Search in Google Scholar

Ustrnul Z., Czekierda D., 2001. Circulation background of the atmospheric precipitation in Central Europe (based on the Polish example). Meteorologische Zeitschrift 10: 103-111.10.1127/0941-2948/2001/0010-0103Search in Google Scholar

Ustrnul Z., Wypych A., 2011. Ekstremalne wartości temperatury powietrza w Polsce w świetle różnych typów cyrkulacji. Prace i Studia Geograficzne 47: 87-95.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD