1. bookVolume 73 (2019): Issue 3 (July 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2255-890X
First Published
14 Sep 2008
Publication timeframe
6 times per year
Languages
English
Open Access

Plum Cultivars in Sweden: History and Conservation for Future Use

Published Online: 03 Jun 2019
Volume & Issue: Volume 73 (2019) - Issue 3 (July 2019)
Page range: 207 - 213
Received: 28 Jan 2019
Accepted: 24 Mar 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2255-890X
First Published
14 Sep 2008
Publication timeframe
6 times per year
Languages
English

Anderberg, A., Anderberg, A.-L. (2017). Den virtuella floran [The virtual flora]. Available from: http://linnaeus.nrm.se/flora/di/rosa/prunu/prundom/htlm (accessed 29.09.2018) (in Swedish).Search in Google Scholar

Anonymous (2018). Jordbruksstatistik sammanställning 2018 [Agricultural Statistics 2018]. Official Statistics of Sweden. Statistics Sweden. Available from: www.scb.se/publikation/35150 (accessed 29.09.2018) (in Swedish).Search in Google Scholar

Dahl, C. G. (1931). Efter vem har Hackmanplommonet fått sitt namn? [After whom was the Hackman plum named?]. Svensk Pomologisk Förenings Årsskrift,32, 115 (in Swedish).Search in Google Scholar

Dahl, C. G. (1943). Pomologi, beskrivningar över de viktigaste i Sverige odlade fruktsorterna. Del 2. Päron och plommon [Pomology, descriptions over the most important fruits cultivated in Sweden. Part 2. Pears and plums]. Bonnier, Stockholm. 390 pp. (in Swedish).Search in Google Scholar

Eneroth, O. (1866). Handbok i svensk pomologi [Handbook in Swedish Pomology]. Norstedt, Stockholm. 403 pp. (in Swedish).Search in Google Scholar

Eneroth, O., Smirnoff A. (1901). Handbok i svensk pomologi [Handbook in Swedish Pomology]. Norstedt, Stockholm. 336 pp. (in Swedish).Search in Google Scholar

Fries, R. E. (1925). P. J. Bergius och hans betydelse för den svenska hortikulturen [P. J. Bergius and his importance for Swedish horticulture]. Svensk Pomologisk Årsskrift,26, 141–162 (in Swedish).Search in Google Scholar

Goldschmidt, E. (1978). Plommonsorten Emil [Plum cultivar Emil]. SYR-inf, No. 1, 9–10 (in Swedish).Search in Google Scholar

Hintze, S. (1955). Sort- och grundstamsförsök med plommon vid Rånna 1939–1954 [Cultivar and rootstock trial with plums at Rånna 1939–1954]. Medd. fr Statens trädgårdsförsök, Nr. 92, 7 (in Swedish).Search in Google Scholar

Hjalmarsson, I. (2003). Conservation of Swedish fruit, berry and nut varieties. Nordiske genresursser,2 (1), 12.Search in Google Scholar

Hjalmarsson, I. (ed.) (2007). Här bevaras våra svenska fruktsorter [Where Swedish fruit cultivars are preserved]. CBMs skriftserie 16. CBM Swedish Biodiversity Centre. 43 pp. (in Swedish).Search in Google Scholar

Hjalmarsson, I. (2014). Plommon Prunus domestica ‘Elam’ [Plum Prunus domestica ‘Elam’]. Tidning för Hushållningssällskapen i Jönköping, Västra Götaland och Värmland, Nr. 4, 33 (in Swedish).Search in Google Scholar

Hjalmarsson, I., Trajkovski, V., Wallace, B. (2008). Adaption of foreign plum and cherry varieties in Sweden. In: Proceedings of International Scientific Conference. Sustainable Fruit Growing: From Plant to Product. JūrmalaDobele, May 2831, 2008. Latvia State Institute of Fruit-Growing, pp. 141–148.Search in Google Scholar

Hjelmqvist, H. (1991). Några Trädgårdsväxter från Lunds medeltid [Some horticultural plants from medieval Lund]. Svensk Bot. Tidskr., 85 (4), 225–248 (in Swedish).Search in Google Scholar

Johansson, E. (1948). Opal — en ny svensk plommonsort [Opal — a new Swedish plum cultivar]. Statens trädgårdsförsöks särtr., Nr 14, 6 (in Swedish).Search in Google Scholar

Johansson, E. (1951). Plommon [Plums]. In: Åkesson, Å., Nilsson, F., Sylvén, N., Fröier, K. (eds.). Svensk växtförädling del II. Natur och Kultur, Stockholm, pp. 74–85 (in Swedish).Search in Google Scholar

Johansson, E. (1958). Sort- och grundstamsförsök med plommon vid Alnarp 1943–1956 [Cultivar and rootstock trials with plums at Alnarp 1943–1946]. Medd. fr Statens trädgårdsförsök, Nr. 108, 20 (in Swedish).Search in Google Scholar

Jonsson, M. (1987). Numer-bock uppå träna. Sortiment i en fruktträdgård 1728 [Number book of the trees. Assortment in a fruit garden 1728]. Lustgården, 68 (1), 5–26 (in Swedish).Search in Google Scholar

Lundin, Y. (1944). Landets bestånd av fruktträd och bärbuskar [The number of fruit trees and berry bushes in the country]. Svensk Pomologisk Förenings Årsskrift,45, 119–122 (in Swedish).Search in Google Scholar

Nilsson, A, (1989). Våra päron-, plommon- och körsbärssorter, deras historia, egenskaper och kännetecken [Our Pear, Plum and Cherry Cultivars, Their History, Traits and Identifiers]. Karlebo, Stockholm. 370 pp. (in Swedish).Search in Google Scholar

Nilsson, F. (1958). Odling av frukt och bär [Cultivation of Fruit and Berry]. Saxon & Lindström, Stockholm. 296 pp. (in Swedish).Search in Google Scholar

Nybom N., Oldén E. J. (1963). Växtförädlingarbetena vid Balsgård, förutsättningar och resultat [Plant breeding work at Balsgård, background and results]. In: Fernqvistm I., Lammm R. (eds.). Satens trädgårdsförsök 25 år. Kristianstad, pp. 74–81 (in Swedish).Search in Google Scholar

Nybom, H., Sehic, J., Gasi, F. (2015). ‘Svenska’ plommon på Balsgård [‘Swedish’ plums at Balsgård]. Swedish Univ. Agr. Sci. LTV-fakultetens faktablad (Alnarp), 2015, No. 5. Available from: https://pub.epsilon.slu.se/11837 (accessed 29.09.2018) (in Swedish).Search in Google Scholar

Oldén, E. J. (1956). Vinterhärdighet hos plommon [Winter hardiness in plums]. Svensk Pomologisk Förenings Årsskrift,57, 89–112 (in Swedish).Search in Google Scholar

Oldén, E. J. (1974). Herman — en ny plommonsort från Balsgård [Herman — a new plum cultivar from Balsgård]. Särtryck ur SYR-Inf., (1). 3 pp. (in Swedish).Search in Google Scholar

Pihl, A., Eriksson J. (1912). Svenska fruktsorter [Swedish Fruit Cultivars]. Norstedt, Stockholm. 404 pp. (in Swedish).Search in Google Scholar

Post, A. von. (1927). Litet om rotäkta plommon [Something on plums on their own roots]. Svensk Pomologisk Förenings Årsskrift,28, 25–30 (in Swedish).Search in Google Scholar

Reimer, C. (1933). Något om plommonodling [Some words about plum cultivation]. Svensk Pomologisk Förenings Årsskrift,34, 249–259 (in Swedish).Search in Google Scholar

Reimer, C. (1935). Plantskoleskötselns omfattning i Sverige år 1932 [The extent of the nursery industry in Sweden 1932]. In: Sonesson, N. (Ed.). Trädgårdsodlingen i Sverige. Saxon & Lindström, Stockholm, pp. 141–164 (in Swedish).Search in Google Scholar

Sonesson, N. (1935). Försök till beräkning av trädgårdsodlingens produktionsvolym i Sverige [An attempt to estimate the production volume of Swedish horticulture]. In: Sonesson, N. (Ed.). Trädgårdsodlingen i Sverige. Saxon & Lindström, Stockholm, pp. 189–203 (in Swedish).Search in Google Scholar

Tahir, I. (2014). Fruktodling och efterskördbehandling [Fruit production and post harvest]. Vision Syd, Växjö. 291 pp. (in Swedish).Search in Google Scholar

Tahir, I. (2015). Modern plommonodling i Sverige [Modern plum cultivation in Sweden]. Swedish Univ. Agr. Sci. LTV-fakultetens faktablad (Alnarp). 2015, 36. Available from: https://pub.epsilon.slu.se/12914 (accessed 29.09.2018) (in Swedish).Search in Google Scholar

Trajkovski, V. (1984). Växtförädling av stenfrukter [Stone fruit breeding]. Report 19821983, Swed. Univ. Agr. Sci., Div. Fruit Breed., Balsgård, 21–26 (in Swedish).Search in Google Scholar

Trajkovski, V., Andersson, G. (1988). Växtförädling av stenfrukter [Stone fruit breeding]. Report 19861987, Swed. Univ. Agr. Sci., Div. Fruit Breed., Balsgård, 16–23 (in Swedish).Search in Google Scholar

Trajkovski, V., Andersson, G. (1990). Stone fruit breeding. Summary. Report 19881989, Swedish Univ. Agr. Sci., Balsgård, Dep. Hort. Plant Breed, 25–26.Search in Google Scholar

Trajkovski, V., Andersson, G. (1992). Stone fruit breeding. Summary. Report 19901991, Swedish Univ. Agr. Sci., Balsgård, Dep. Hort. Plant Breed, 30–31.Search in Google Scholar

Westwood, M. N. (1993). Temperate Zone Pomology. Timber Press. Portland, Oregon. 523 pp.Search in Google Scholar

Wohlström, C. (1974). Sort- och grundstamsförsök med plommon 195072 [Cultivar and Rootstock Trial With Plums 1950–72]. Agr. College of Sweden. Serie A. 218. Uppsala. 23 pp. (in Swedish).Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo