1. bookVolume 20 (2021): Issue 3 (September 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

The level of religiosity and health behaviour of the elderly people. Pilot study

Published Online: 10 Aug 2021
Page range: 174 - 179
Received: 04 Apr 2021
Accepted: 13 Apr 2021
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

Introduction. Religiousness supports undertaking positive health behaviors.

Aim. Showing the correlation between the level of religiosity and selected pro-health and risky behaviors among the elderly people.

Material and methods. As research tools the original questionnaire and Scale of Individual Religion by A. Latała and P. Socha were used. The survey involved 120 participants. Analysis included 64 participants, who were all over 65 years old. U Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test, Spearman’s rank order correlation were used. The level of significance p<0.05 was assumed in the analysis.

Results. The studied group of elderly Roman Catholic people was mostly characterized by a high level of religiosity and pro-health behaviors. Correlation between pro-health and risky behaviors of the respondents and their religiosity turned out to be insignificant. However, people characterized by slightly higher level of religiosity declared behaviors such as: not smoking cigarettes, not drinking alcohol, consuming up to three main meals a day, maintain a healthy body weight, not eating between meals, regular doctor and dentist visits, spending little time in front of the TV and computer, being active, using sunscreen, doing self-examination of breasts or testicles once a month and falling asleep at fixed times.

Conclusions. The analyses did not confirm that religiosity is an important determinant of pro-health and risky behaviours of the elderly.

Keywords

1. Herbut J. Filozofia religii: jej problematyka i jej odmiany. Filo-Sofija. 2011; 15(4): 911-917. Search in Google Scholar

2. Krok D. Religijność a duchowość – różnice i podobieństwa z perspektywy psychologii religii. Polskie Forum Psychologiczne. 2019; 14(1): 126-141. Search in Google Scholar

3. Zinnbauer BJ, Pargament KI. Religiousness and spirituality. [in:] Paloutzian RF, Park CL, eds. Handbook of the psychology of religion and spirituality. New York: Guilford Press; 2005, pp. 21-42. Search in Google Scholar

4. Withers A, Zuniga K, Van Sell SL. Spirituality: Concept analysis. Int. J. Nurs. Clinical Practices. 2017; 4: 234-239. Search in Google Scholar

5. Heszen-Niejodek I, Gruszczyńska E. Wymiar duchowy człowieka, jego znaczenie w psychologii zdrowia i jego pomiar. Prz. Psychol. 2004; 47(1): 15-31. Search in Google Scholar

6. Godlewska D, Gebreselassie J. Religia a zdrowie i choroba. Język. Religia. Tożsamość. 2018; 17(1): 223-236. Search in Google Scholar

7. Magdoń M, Skrzypek M, Klocek M. Religijność a zdrowie. Sztuka Leczenia. 1997; 3(2): 61-68. Search in Google Scholar

8. Pawlikowski J, Marczewski K. Religia a zdrowie – czy religia może sprzyjać trosce o zdrowie? Część 1 – wartość zdrowia w wielkich religiach świata. Kardiol. Dypl. 2008; 7(10): 96-98. Search in Google Scholar

9. Pawlikowski J, Sak J, Marczewski K. Religia a zdrowie – czy religia może sprzyjać trosce o zdrowie? Część 2 – religijność a zdrowie. Kardiol. Dypl. 2009; 8(1): 87-93. Search in Google Scholar

10. Wąchol G. Wpływ czynników religijnych na terapię uzależnień. [w:] Dziedzic J, Klimek J, red. Wspomóc uzależnionych od alkoholu. Refleksja psychologicznoteologiczna. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe; 2017, s. 146-172. Search in Google Scholar

11. Zajęcka B. Rola duchowości w procesie leczenia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Pedagogika. 2016; 25(2): 265-276. Search in Google Scholar

12. Woźniak B. Zaangażowanie religijne a stan zdrowia osób w wieku podeszłym: mechanizmy zależności, wybrane wyniki badań. Sociological Review. 2012; 61(2): 207-242. Search in Google Scholar

13. Halicka M, Halicki J. Integracja społeczna i aktywność ludzi starszych. [w:] Synak B, red. Polska starość. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego; 2002, s. 189-218. Search in Google Scholar

14. Borowik I. Religijność. [w:] Borowik I, Doktór T, red. Pluralizm religijny i moralny w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Nomos; 2001, s. 13-46. Search in Google Scholar

15. Krause N. An introduction to research on religion. aging and health: exploring new prospects and key challenges. [in:] Schaie K, Krause N, Booth A, eds. Religious influences on health and well-being in the elderly. New York: Springer Publishing Company; 2004, pp. 1-19. Search in Google Scholar

16. Krause N. Aging in the Church. How social relationship affect health. 1st edition. West Conshohocken, Pennsylvania: Templeton Foundation Press; 2008. Search in Google Scholar

17. Borowik I. Dlaczego religijność w Polsce nie ulega zmianom po 1989 roku? Pięć hipotez. [w:] Babiński G, Kapiszewska M, red. Zrozumieć współczesność. Wydanie 1. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM; 2009, s. 439-450. Search in Google Scholar

18. Latała A, Socha P. Technika do badania indywidualnej religijności. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1981; 612: 119-141. Search in Google Scholar

19. Pędich W. Znaczenie religii w życiu człowieka starego. [w:] Synak B, red. Polska starość. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskie; 2002 s. 268-270. Search in Google Scholar

20. Woźniak B, Zawisza K, Brzyska M. Religia a zdrowie – o zależności między zaangażowaniem religijnym a funkcjonowaniem ciała w starszym wieku. Studia Socjologiczne. 2015; 2(217): 215-239. Search in Google Scholar

21. Woźniak B. Religiousness, well-being and ageing – selected explanations of positive relationships. Anthropological Review. 2015; 3(78): 260-269. Search in Google Scholar

22. Sikora A, Majda A, Kurowska A. Religijność i zachowania zdrowotne pacjentów z depresją. Piel. Pol. 2021; 79(1): 1-7. Search in Google Scholar

23. Pawlikowski J. Problemy metodologiczne w badaniach nad związkiem pomiędzy religijnością a zdrowiem. Studia Metodologiczne. 2013; 30: 123-144. Search in Google Scholar

24. Zasępa E. Personalny wymiar religijności a struktura osobowości. Roczniki Psychologiczne. 2002; 5: 161-179. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo