1. bookVolume 20 (2021): Issue 3 (September 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Women’s awareness of urinary incontinence

Published Online: 10 Aug 2021
Page range: 168 - 173
Received: 04 Mar 2021
Accepted: 19 Mar 2021
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

Introduction. Urinary incontinence consists in an involuntary leakage of urine from the urethra. It affects both women and men, but women get ill more often. Although the morbidity peak falls on perimenopausal age, urinary incontinence can occur at any age. The highest percentage of patients is the elderly population.

Aim. Assessment of women’s awareness of urinary incontinence.

Materiala and methods. The group of study participants comprised 130 women aged between 18 and 89. The tool used in the study was the authors’ own questionnaire. The questionnaire consists of 31 questions, including, among others, demographic questions about age, marital status, education, occupational situation, number of births, number of children as well as definitions, risk factors, prevention and treatment of urinary incontinence.

Results. The women subjected to the study self-assessed their state of knowledge on urinary incontinence. The study showed that 37 people (28.5%) assessed their state of knowledge as good, 42 people (32.3%) as sufficient and 51 (39.2%) as insufficient. For 56.15% (n=73) of the surveyed women, the most common source of knowledge about urinary incontinence was non-professional literature (magazines and newspapers). The study showed a statistically significant relationship between knowledge of urinary incontinence and education (Chi square X2=24.472; p≤0.0004). People with higher education had a better knowledge about urinary incontinence.

Conclusions. The level of knowledge of the research participants about urinary incontinence is insufficient. A sense of shame and lack of time are the main reasons for low reporting of the UI problem to the doctor or nurse. There is a need to run an educational campaign to make the public aware of treatment options and IU prevention.

Keywords

1. Wierzbicka M, Urban K, Murawski M, i wsp. Występowanie i czynniki ryzyka nietrzymania moczu u kobiet. Fizjoterapia. 2009, 17(1):38-44. Search in Google Scholar

2. ChalihaC, Khular V. Nietrzymanie moczu – epidemiologia i etiologia. Wiad. Położniczo-Ginekol. 2001; 1(2): 34-40. Search in Google Scholar

3. Dębiński P, Niezgoda T. Klasyfikacja nietrzymania moczu i sposoby leczenia. Prz. Urologiczny. 2014; 5: 87-88. Search in Google Scholar

4. Higa R, LopesMH, DosReis MJ. Risk factors for urinary incontinence in women. Rev. Esc.Enferm. UPS. 2008; 42(1): 187-192. Search in Google Scholar

5. Reynolds WS, Dmochowski RR, Penson DE. Epidemiology of stress urinary incontinence in women. Curr. Urol. Rep. 2011; 12(5): 370-376. Search in Google Scholar

6. Brześcińska A, Durka M, Grabowska H, i wsp. (zespół red.), Nietrzymanie moczu. Rekomendacje Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w zakresie postępowania w zaburzeniach kontynencji: https://nipip.pl/wp-content/uploads/2017/11/rekomendacje.pdf (dostęp 03.03.2021) Search in Google Scholar

7. Chruściel P, Derewicki T, Majcher P, i wsp. Znaczenie problemu nietrzymania moczu wśród kobiet po 40 roku życia. Hyg. Pub. Health. 2015: 50(1): 219-220. Search in Google Scholar

8. Klimaszewska K. Społeczny aspekt nietrzymania moczu. Pielęg. XXI w. 2017; 16(60): 57-63. Search in Google Scholar

9. Purc D, Rasała A. Metody nietrzymania moczu. Eur. J. Med. Tech. 2015; 3(8): 29-35. Search in Google Scholar

10. Rechberger T, et al. Nietrzymanie moczu u kobiet. Diagnostyka i leczenie.[w:] Rechberger T, Jakowicki JA (red.) Lublin: Wyd. BiFolium; 2001. Search in Google Scholar

11. Yarnell JW, et al. The prevalence and severity of urinary incontinence in women. J.Epidemiol. Community. Health. 1981; 35: 71-73. Search in Google Scholar

12. Notelovitz M. Urogenital aging: solutions in clinical practice. Int. J. Gynaecol. Obstet. 1997; 59(1): 35-39. Search in Google Scholar

13. Derewiecki T, Mroczek M, Majcher P, i wsp. Znaczenie problemu nietrzymania moczu wśród kobiet po 40 roku życia. Hyg. Pub. Health. 2015; 50(1): 219-225. Search in Google Scholar

14. Derewecki T, Duda M, Majcher P, i wsp. Wiedza kobiet na temat nietrzymania moczu i radzenia sobie z chorobą. Zdrow. Publiczne. 2012; 122(3): 269-273. Search in Google Scholar

15. Gugała G, Głaz J, Drelich A. Zapotrzebowanie na edukację w zakresie profilaktyki nieotrzymania moczu u kobiet. Prz. Med. Uniw. Rzeszowskiego. 2011; 3: 340-347. Search in Google Scholar

16. CorreWelness-wewnętrzna siła: https://polki.pl/zdrowie/choroby,corewellnesswewnetrzna-sila,10010523,artykul.html (dostęp 24.03.2020). Search in Google Scholar

17. Cichońska M, Maciąg D, Zboina B, i wsp. Ocena stanu wiedzy kobiet na temat nietrzymania moczu. Zdrowie i dobrostan. 2013; 4: 45-49. Search in Google Scholar

18. Bakalczuk G, Madej A, Lewczuk J, i wsp. Stan wiedzy kobiet na temat nietrzymania moczu. Med. Ogóln. Nauki o Zdrowiu. 2016; 22(4): 277-281. Search in Google Scholar

19. Klimkiewicz K, Kochański B, Zukow W. Ocena wiedzy i wiadomości kobiet na temat funkcji mięśni dna miednicy. J. Health. Sci. 2014; 4(16): 43-52. Search in Google Scholar

20. Staniszewska J, i wsp. Poziom wiedzy na temat nietrzymania moczu a zachowania zdrowotne kobiet. Annales. Uniwersitatis Mariae Curie-Skłodowska. Lublin-Polonia. Vol. LX, SUPPL. XVI, 501; sectio D; 2005: 216. Search in Google Scholar

21. Rechberger T. (red.). Nietrzymanie moczu i zaburzenia dna statyki i kobiet. Poznań: Termedia Wydawnictwo Medyczne. 2009; s. 205-220. Search in Google Scholar

22. Tajak M. Problem nietrzymania moczu – tabu w polskim społeczeństwie. Zdr. Med. 2001; 4: 21. Search in Google Scholar

23. Stadnicka G, Janik M, Łepecka-Klusek C, i wsp. Psychospołeczne następstwa nietrzymania moczu. Med. Og. Nauk Zdr. 2014; 20(2): 136-140. Search in Google Scholar

24. Iwanowicz-Palus GJ, Stadnicka G, Włoszczak-Szubzda A. Medical and psychosocial factors conditioning development of stress urinary incontinence (SUI). Ann. Agric. Environ. Med. 2013; 20(1): 135-139. Search in Google Scholar

25. Hunskaar S, i wsp. The prevalence of urinary incontinence in women in four European countries. BJU Int. 2004; 93: 324-330. Search in Google Scholar

26. Hannestad YS, i wsp. Help-seeking and associated factors in female urinary continence. The Norwegian EPINCONT Study. Scand. J. Prim. Health. Care. 2002; 20: 102-107. Search in Google Scholar

27. Steciwko A, i wsp. Najczęstsze podziały, klasyfikacje iepidemiologia nietrzymania moczu. [w:] Steciwko A. (red.) Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego. Tom 4. Wrocław: Wydawnictwo Continuo; 2002, s. 9-19. Search in Google Scholar

28. Vinker S, i wsp. Urinary incontinence in women: prevalence, characteristics and effect on quality of life. A primarycareclinicstudy. Isr. Med. Assoc. J. 2001; 3(9): 663-666. Search in Google Scholar

29. Banaś E, Barańska E, Gawlik B, i wsp. Czynniki najbardziej wpływające na jakość życia kobiet z nietrzymaniem moczu. Hyg. Publ. Health. 2015; 50(4): 643-648. Search in Google Scholar

30. Wróbel R, Kremska A, Kołodziej Z, i wsp. Ocena częstości występowania objawów nietrzymania moczu w populacji kobiet po 40 roku życia. Prz. Med. Uniw. Rzesz. Inst. Leków. 2013; 1:40-49. Search in Google Scholar

31. Prażmowska B, Puto G, Geront B. Wpływ nietrzymania moczu na satysfakcję z życia kobiet po 45 roku życia. Probl. Hig. Epidemiol. 2012; 93(4): 785-789. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo