1. bookVolume 17 (2018): Issue 1 (March 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-646X
First Published
30 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

An image of nurses and nursing in Poland in the media and in the opinion of various social groups. Systematic review of scientific literature from the years 2010-2017

Published Online: 19 May 2018
Volume & Issue: Volume 17 (2018) - Issue 1 (March 2018)
Page range: 44 - 49
Received: 03 Jan 2018
Accepted: 03 May 2018
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-646X
First Published
30 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

1. Krasnowolski A. Zawody zaufania publicznego, zawody regulowane oraz wolne zawody. Geneza, funkcjonowanie i aktualne problemy. Kancelaria Senatu, Biuro analiz i dokumentacji. Warszawa; 2013.Search in Google Scholar

2. Domański H, Sawiński Z, Słomczyński KM. Prestiż zawodów w obliczu zmian społecznych: 1958-2008. Studia Socjologiczne. 2010; 4 (199): 79-119.Search in Google Scholar

3. CBOS Prestiż zawodów. Komunikat z badań, BS/164/2013. Warszawa; 2013.Search in Google Scholar

4. Brenan M. Nurses keep healthy lead as most honest, ethical profession. http://news.gallup.com/poll/224639/nurses-keep-healthy-lead-honest-ethical-profession.aspx?g_source=CATEGORY_SOCIAL_POLICY_ISSUES&g_medium=topic&g_campaign=tiles (data dostępu: 02.01.2018).Search in Google Scholar

5. Włodarczyk D, Tobolska B. Wizerunek zawodu pielęgniarki z perspektywy lekarzy, pacjentów i pielęgniarek. Medycyna Pracy. 2011; 3(62): 269-279.Search in Google Scholar

6. Głowacka M, Mejsner M, Humańska M. Wykształcenie a status społeczny pielęgniarki. Pielęgniarstwo XXI wieku. 2012; 3(40):71-74.Search in Google Scholar

7. Gawlik K, Waksmańska W, Łukasik R. Opieka pielęgniarska nad dzieckiem hospitalizowanym w opinii rodziców. Pielęgniarstwo XXI wieku. 2012; 1(38): 11-14.Search in Google Scholar

8. Franek G, Kulik H, Ferdyn M. Zainteresowanie zawodem pielęgniarki wśród młodzieży szkół licealnych. Pielęgniarstwo Polskie. 2012; 4(20): 423-430.Search in Google Scholar

9. Sobczak M, Kamińska B. Poziom prestiżu zawodowego pielęgniarek w opinii wybranych grup. Problemy Pielęgniarstwa. 2012; 2(20): 218-222.Search in Google Scholar

10. Mędrzycka-Dąbrowska W, Bakowska G, Kwiecień-Jaguś K. Postrzeganie zawodu pielęgniarki przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych jako wybór przyszłego zawodu – doniesienia wstępne. Problemy Pielęgniarstwa, 2012; 2(20): 192-200.Search in Google Scholar

11. Siwek M, Chmiel I, Dzierga K. Postrzeganie zawodu pielęgniarki przez społeczeństwo z województwa małopolskiego. Pielęgniarstwo XXI wieku. 2012; 4(42): 73-78.Search in Google Scholar

12. Moczydłowska A, Krajewska – Kułak E, Kózka M i wsp. Oczekiwania chorych wobec personelu pielęgniarskiego. Problemy Pielęgniarstwa. 2014; 4 (22): 464-470.Search in Google Scholar

13. Leźnicka M, Warunek A, Hartwich E i wsp. Ocena satysfakcji pacjenta z usług świadczonych w stacjonarnej opiece zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim. Hygeia Public Health. 2014; 4(49): 787-792.Search in Google Scholar

14. Moczydłowska A, Krajewska–Kułak E, Kózka M i wsp. Ocena oczekiwań chorego wobec szpitala. Hygeia Public Health. 2014; 3(49): 584-595.Search in Google Scholar

15. Mianowana V, Bednarek A, Czekirda M. Wsparcie informacyjne a poziom satysfakcji pacjentów z opieki pielęgniarskiej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie. 2014; 15, 12, cz. I.: 59-72.Search in Google Scholar

16. Strzelecka A, Nowak–Starz G. Subiektywna ocena pacjentów dotycząca postawy personelu medycznego podstawowej opieki zdrowotnej w świetle satysfakcji z usług medycznych. Pielęgniarstwo Polskie. 2015; 3(23): 380-385.Search in Google Scholar

17. Sykut A, Massalska K, Dobrowolska B. Elementy wizerunku zawodowego pielęgniarek w mediach elektronicznych oraz ich konteksty. Opinia pielęgniarek aktywnych zawodowo. Pielęgniarstwo XXI wieku. 2016; 1(54): 43-49.10.1515/pielxxiw-2016-0007Search in Google Scholar

18. Kołpa M, Jurkiewicz B, Sobyra A. Wizerunek pielęgniarki oraz czynniki determinujące zadowolenie z opieki pielęgniarskiej na oddziale chirurgii jednego dnia. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Anestezjologiczne. 2016; 3: 146-151.Search in Google Scholar

19. Sykut A, Dobrowolska B. Media elektroniczne i ich wpływ na kreowanie wizerunku zawodowego pielęgniarek według opinii pracujących przedstawicieli tej profesji. Pielęgniarstwo Polskie. 2016; 3(61): 347-352.Search in Google Scholar

20. Jurkiewicz A, Kobos E. Opinia pacjentów na temat pracy pielęgniarek. Pielęgniarstwo Polskie. 2017; 3(65): 473-480.10.20883/pielpol.2017.64Search in Google Scholar

21. Siwek M, Nowak-Starz G. Współczesny wizerunek pielęgniarstwa w opinii społeczeństwa. Pielęgniarstwo Polskie. 2017; 3(65): 487-494.10.20883/pielpol.2017.66Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD