1. bookVolume 54 (2022): Issue 1 (January 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-6966
ISSN
0324-8321
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Plan of Kalisz by Andrzej Politalski from 1785 – a source edition in the Polish Historic Towns Atlas

Published Online: 27 Oct 2022
Volume & Issue: Volume 54 (2022) - Issue 1 (January 2022)
Page range: 92 - 107
Received: 25 Jul 2022
Accepted: 05 Oct 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-6966
ISSN
0324-8321
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Affek, A. (2013). Georeferencing of historical maps using GIS, as exemplified by the Austrian military surveys of Galicia. Geographia Polonica, 86(4), 337–390.10.7163/GPol.2013.30 Search in Google Scholar

Barańska, I. (2002). Architektura Kalisza w dobie Królestwa Kongresowego. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Search in Google Scholar

Barciak, A., & Sepiał, M. (Eds.). (2021). Atlas historyczny miast polskich: 4/8. Racibórz. Avalon. Search in Google Scholar

Bartoszewicz, H. (2010). Prace pomiarowe i kartograficzne Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie 1839-1944. Miscellanea Historico--Archivistica, 15–16, 69–90. Search in Google Scholar

Biszak, E., Biszak, S., Timár, G., Nagy, D., & Molnár, G. (2017). Historical topographic and cadastral maps of Europe in spotlight – Evolution of the MAPIRE map portal. In E. Livieratos (Ed.), Proceedings 12th ICA Conference Digital Approaches to Cartographic Heritage, Venice, 26-28 April 2017 (pp. 204–208). Search in Google Scholar

Buczek, K. (1966). The history of Polish cartography from the 15th to the 18th century. Zaklad Narodowy im. Ossolinskich. Search in Google Scholar

Chodějovská, E., Gearty, S., & Stracke, D. (2015). The “digital turn” of the European Historic Towns Atlas: comparing solutions for digital atlas production and online presentation. Città E Storia, 10(1), 89–121. Search in Google Scholar

Czaja, R. (2013). Zu editorischen Probleme der Katasterkarte im Historischen Atlas Polnischer Städte. In W. Ehbrecht (Ed.), Städteforschungen: Vol. 80. Städteatlanten. Vier Jahrzehnte Atlasarbeit in Europa (pp. 141–151). Böhlau. Search in Google Scholar

Czaja, R. (2018). Historical Atlas of Polish Towns – between source edition and the cartographic presentation of research on the history of towns. Studia Geohistorica, 6, 80–89.10.12775/SG.2018.06 Search in Google Scholar

Czaja, R. (Ed.). (2021). Atlas historyczny miast polskich: 2/3. Fordon. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Czaja, R., & Golba, R. (2016). Städteatlanten und GIS: die Edition der Katasterkarte der Stadt Thorn. In H. Flachenecker, K. Kopiński, & J. Tandecki (Eds.), Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition. Publikacje Niemiecko--Polskiej Grupy Dyskusyjnej do Spraw Edycji Źródeł: Vol. 8. Editionswissenschaftliches Kolloquium 2015. Die Geschichte im Bild (pp. 49–66). Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Search in Google Scholar

Czochański, M. (2021). Geodezja w budowie dróg bitych, wodnych i żelaznych Królestwa Polskiego. Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Search in Google Scholar

Czochański, M., & Kowalski, G. (2014). Geodezja w początkach Królestwa Polskiego. Budowa zbiorów informacji przestrzennej na przykładzie wybranych miast regionu łódzkiego. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Search in Google Scholar

DeBats, D. A., & Gregory, I. N. (2011). Introduction to historical GIS and the study of urban history. Social Science History, 35(4), 455–463. https://doi.org/10.1017/S0145553200011639 Search in Google Scholar

Dudak, W., & Herman, R. (2017). Zamek królewski w Wieluniu. Część 2: Zabudowa zamku w świetle źródeł historycznych i obserwacji architektonicznych. Rocznik Wieluński, 17, 61–89. Search in Google Scholar

Gräf, H., & Pühringer, A. (2013). Back to the Romans? The use of nineteenth-century cadastral maps in the reconstruction of the urban past. Experiences from the Austrian and Hessian Historic Towns Atlases. In W. Ehbrecht (Ed.), Städteforschungen: Vol. 80. Städteatlanten. Vier Jahrzehnte Atlasarbeit in Europa (pp. 207–214). Böhlau. Search in Google Scholar

Krzywicka-Blum, E. (1997). Próba rekonstrukcji zaginionej mapy Polonia Bernarda Wapowskiego. In P. Grabowski & J. Ostrowski (Eds.), Ziemie dawnych Prus Wschodnich w kartografii: Z dziejów kartografii (Vol. 8, pp. 189–198). Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Search in Google Scholar

Kunicki, B. (1991). Ballady Kaliskie. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Search in Google Scholar

Noga, Z. (Ed.). (2021). Atlas historyczny miast polskich: 5/7. Biecz. Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Search in Google Scholar

Panecki, T. (2019). From historical cartography to historical mapping: digital edition of Gaul/Raczynski topographic map of Greater Poland (1807–1812). Abstracts of the International Cartographic Association, 1, 287. https://doi.org/10.5194/ica-abs-1-287-2019 Search in Google Scholar

Panecki, T. (2021). Digital methods in cartographic source editing. Digital Scholarship in the Humanities, 36(3), 682–697. https://doi.org/10.1093/llc/fqaa061 Search in Google Scholar

Rusiński, W. (Ed.). (1977). Dzieje Kalisza. Wydawnictwo Poznańskie. Search in Google Scholar

Simms, A., Opll, F., Moore, J., Kniep, T., Stracke, D. (2022, October 5), List of the European Atlases of Historic Towns. https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/staedtegeschichte/portal/europaeischestaedteatlanten/2021_european_towns_atlases_updated_master.pdf. Search in Google Scholar

Simms, A. (2015). The European Historic Towns Atlas Project: origin and potential. In H. B. Clarke & A. Simms (Eds.), Lords and Towns in Medieval Europe: The European Historic Towns Atlas Project (pp. 13–32). Taylor and Francis. https://doi.org/10.4324/9781315250182 Search in Google Scholar

Simms, A. (2019). The challenge of comparative urban history for the European Historic Towns Atlas project. In R. Czaja, Z. Noga, F. Opll, & M. Scheutz (Eds.), Political Functions of Urban Spaces and Town Types Through the Ages. Making Use of the Historic Towns Atlases in Europe (pp. 303–321). Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Search in Google Scholar

Słomska-Przech, K., & Słomski, M. (2022). Urban plot: developing a consistent definition for comparative urban studies. Journal of Urban History. https://doi.org/10.1177/00961442221089942 Search in Google Scholar

Sowina, U. (Ed.). (2021). Atlas historyczny miast polskich: 6/1. Kalisz. Towarzystwo Naukowe w Toruniu / Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Search in Google Scholar

Splitt, J. A., & Dobak-Splitt, K. (1988). Kalisz poprzez wieki. Towarzystwo Miłośników Kalisza. Search in Google Scholar

Wernerowa, W. (1996). Rękopiśmienne opisy parafi i litewskich z 1784 roku: dekanat knyszyński i dekanat augustowski. Instytut Historii Nauki PAN. Search in Google Scholar

Wiberley, S. E. (1980). Editing maps: a method for historical cartography. Journal of Interdisciplinary History, 10(3), 499–510.10.2307/203191 Search in Google Scholar

Wolle, O. (1878). PLAN/MIASTA KALISZA, SEKCYA I, WEDŁUG MAPPY JEOMETRY POLITALSKIEGO Z R.1785. Przerysował i wydał OTTOMAR WOLLE. Jeometra przysięgły, Kalisz 1878 r. (2/M-1/185), Zbiory Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Kaliszu, Kalisz, Poland. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD