1. bookVolume 50 (2018): Issue 1 (March 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-6966
ISSN
0324-8321
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Military aeronautical charts in the past and today

Published Online: 17 Jul 2018
Volume & Issue: Volume 50 (2018) - Issue 1 (March 2018)
Page range: 5 - 30
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-6966
ISSN
0324-8321
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Czarnecki S., 1927, Międzynarodowa Mapa Świata 1:1 000 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” z. 1, pp. 37–51.Search in Google Scholar

Czarnecki S., 1933, Mapy lotnicze. „Wiadomości Służby Geograficznej” z. 4, pp. 352–361.Search in Google Scholar

Czarnecki S., 1937, Pierwsze polskie mapy lotnicze 1:500 000 i 1:1 000 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” z. 2, pp. 225–235.Search in Google Scholar

Douhet G., 2013, Panowanie w powietrzu, Warszawa: Tetragon.Search in Google Scholar

Miahczyłowicz-Wolski R., 1937, Pierwsze arkusze „Mapy Polski i Krajów Ościennych” 1:500 000. „Wiadomości Służby Geograficznej” z. 1, p. 114.Search in Google Scholar

Ovodas D., Česnulevičius A., 2011, Baza danych wojskowych map lotniczych w krajach bałtyckich. „Polski Przegl. Kartogr.” T. 43, nr 4, pp. 369–376.Search in Google Scholar

Sobczyński E., Pietruszka J., 2004, Mapy lotnicze (Przewodnik). Sygn. Szt. Gen. 1559/2004. Warszawa: Sztab Generalny WP.Search in Google Scholar

STANAG 3412. Aeronautical Information on Aeronautical Charts, 2015. Brussels: NATO Standardization Office.Search in Google Scholar

STANAG 3600. Topographical Land Maps and Aeronautical Charts 1:250 000 for Joint Operations, 2000. Brussels: NATO Standardization Office.Search in Google Scholar

STANAG 3677. Standard Scales for Land Maps and Aeronautical Charts, 2000. Brussels: NATO Standardization Office.Search in Google Scholar

STANAG 7164. Special Aeronautical Charts (SAC), 2018. Brussels: NATO Standardization Office.Search in Google Scholar

http://polski.mapywig.org/news.php – Archiwum Wojskowego Instytutu Geograficznego.Search in Google Scholar

https://www.faa.gov/air_traffic/flight_info/aeronav/productcatalog/ifrcharts/ – IFR Charts.Search in Google Scholar

http://www.escape-maps.com/escape_maps/history_of_wwii_british_cloth_escape_maps.htm – History of WWII British Cloth Escape Maps.Search in Google Scholar

https://www.faa.gov/aircraft/ – Federal Aviation Administration.Search in Google Scholar

http://maps.mapywig.org/m/m_documents/PL/ATLAS_LOTNISK_POLSKICH_1933_CBW.pdfSearch in Google Scholar

http://m.loadmap.net/en/catalog/c3089/s250000Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD