1. bookVolume 19 (2023): Issue 1 (March 2023)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1801-3422
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Cui prodest? Why local governance came to a deadlock in Hungary

Published Online: 02 Apr 2023
Volume & Issue: Volume 19 (2023) - Issue 1 (March 2023)
Page range: 21 - 42
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1801-3422
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

Ágh, A. (2014): Decline of democracy in East-Central Europe: The last decade as the lost decade in democratization. Journal of Comparative Politics (2): 4–33. http://www.jofcp.org/assets/jcp/JCP-July-2014.pdf#page=4 Search in Google Scholar

ÁROP (2012–2013): A helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása. MTA KRTK, projektvezető Ilona Pálné Kovács and István Finta. (accessed: http://arop.rkk.hu) Search in Google Scholar

Balázs, I. – Hoffman, I. (2017): Can (re)centralization be a modern governance in rural areas? Transylvanian Review of Administrative Sciences (13): 5–20. (DOI 1024193/tras.2017.0001 Search in Google Scholar

Bordás, P. – Bartha, I. – Horváth, M. T. (2020): Jobban teljesít. Centralizáció és minőség. Politikatudományi Szemle (1): 73–96. Search in Google Scholar

Cheema, S. – Rondinelli, D. (ed.) (2007): Decentralizing Governance. Emerging Concepts and Practices. Washington DC: Harvard University, Brooking Institution Press. Search in Google Scholar

CoE (2013): Local and regional democracy in Hungary. Council of Europe. Congress of Local and Regional Authorities Search in Google Scholar

CoE (2020) Cools, M. – Liouville, J-P. (Rapporteurs) (2020): Monitoring of the European Charter of Local Self-Government in Hungary. The Congress-Council of Europe (CoE), CG38(2020)14prov Search in Google Scholar

Dahl, R. A. – Tufte. E. R. (1973): Size and Democracy. Stanford: Stanford University Press. Search in Google Scholar

Dobos, G. (2011): Elmozdulás középszinten: A 2010-es önkormányzati választási reform hatásai a megyei önkormányzatokra, Politikatudományi Szemle (4): 61–83. file:///Users/professore/Documents/Local_gov_Book/2020_21_Balazs_Hoffman.pdf (accessed: May 15, 2022) Search in Google Scholar

Finta I. – Kovács K. – Pálné Kovács I. (2020a): Önkormányzatok a koronavírus járvány kezelésében. Tér és Társadalom (4): 184–198. https://doi.org/10.17649/TET.34.4.3306 Search in Google Scholar

Finta, I. – Kovács, K. – Pálné, K. I. (2020b): The Role of Local Governments in Control the Pandemic in Hungary. International Geographical Union Commission on Geography of Governance. Project – Local Government Response Towards Covid-19 Pandemic: A Worldwide Survey and Comparison. Working Papers (accessed: May 15, 2022) https://drive.google.com/file/d/1ZzfPy4fbA9B_FZOawxoALeOTKqmc0WLJ/view Search in Google Scholar

Górecki, M. A. – Gendźwiłł, A. (2021): Polity size and voter turnout revisited: micro-level evidence from 14 countries of Central and Eastern Europe. Local Government Studies, 31–53. Search in Google Scholar

Göymen, K. – Sazak, O. (ed.) (2014): Centralization Decentralization Debate Revisited Istanbul: Istanbul Policy Center. Search in Google Scholar

Hooghe, L. – Marks, G. – Schakel, A. – Niedzwiecki, S. – Champan O. – Shair-Rosenfield, S. (2016): Measuring Regional Authority Vol. 1. Oxford: Oxford University Press. Search in Google Scholar

Horváth, M. T. (ed.) (2014) Külön utak. Közfeladatok megoldásai Dialóg Campus, Budapest–Pécs. Search in Google Scholar

Horváth, M. T. (2015): Magasfeszültség. Városi szolgáltatások Dialóg Campus, Budapest–Pécs. Search in Google Scholar

Kákai, L. – Pálné, K. I. (2021): Counties in a vacuum: The electoral consequences of a declining mesotier in Hungary. Regional and Federal Studies 31(3): 405–418. Search in Google Scholar

Kákai, L. (2018): Visszarendeződés? Civil szervezetek a közszolgáltatásokban a közigazgatási reform után. Civil szemle 15(2): 51–71. Search in Google Scholar

Kákai, L. – Vető, B. (2019): Állam vagy/és önkormányzat. Adalékok az önkormányzati rendszer átalakításához, Politikatudományi Szemle (1): 17–41. Search in Google Scholar

Kákai, L. (2004): Önkormányzunk értetek, de nélkületek. Budapest: Századvég. Search in Google Scholar

Kákai, L. (2019): Útkereső önkormányzatok Magyarországon. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Search in Google Scholar

Kákai, L. (2021): Centralisation in one step. Centralisation and decentralisation in Hungary from a public services perspective, Politics in Central Europe 17(1S): 703–728. Doi: 10.2478/pce-2021-0029 Search in Google Scholar

KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 (2016–2019): azonosítószámú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretében működtetett „A magyar önkormányzatok döntéshozatali mechanizmusának jogtörténeti, jogszociológiai és összehasonlító jogi vizsgálata elnevezésű” Államtudományi Műhely keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felkérésére készült. (Az alprogram vezetője: Pálné Kovács Ilona) Search in Google Scholar

Ladner, A. – Nicolas Keuffer, N. – Baldersheim, H. – Hlepas, N. – Swianiewicz, P. – Steyvers, K. – Navarro, C. (2019): Patterns of Local Autonomy in Europe. Palgrave Macmillan-Loughlin, J. – Hendriks, F. – Lidström, A. (ed.) (2011): Oxford Handbook of Local and Regional Democracy in Europe. Oxford University Press. Search in Google Scholar

Mészáros, J. – Pintér, J. – Ragács, A. – Syi (2022): Kilenc választás Magyarországon: A centrális erőtér alakulása. in Kolosi, T. – Szelényi, I. – Tóth, I. G. (ed.): Társadalmi Riport 2022. Budapest: Tárki, 389–414. Search in Google Scholar

Pálné, K. I. (2011): Local Governance in Hungary – the Balance of the Last 20 Years. Discussion Papers. No. 83. Pécs: Centre for Regional Studies, HAS. Search in Google Scholar

Pálné, K. I. (2015): Regional Elites, Networks and the Beauty of Regionalism in Hungary, in Bucek, J. and Ryder, A. (ed.) Governance in Transition. Dordrecht: Springer, 109–133. Search in Google Scholar

Pálné, K., I. – Bodor, Á. – Finta, I. – Grünhut, Z. – Kacziba, P. – Zongor, G. (2016): Farewell to Decentralization: The Hungarian Story and its General Implications, Croatian and Comparative Public Administration (4): 789–817. Search in Google Scholar

Pálné, K. I. (2019): A középszintű kormányzás helyzete és perspektívái Magyarországon. Budapest: Dialóg Campus. Search in Google Scholar

Radics, K. A. (2019): A helyi népszavazások kihívásai Magyarországon. Diszkurzus 9(2): 27–37. https://blszk.sze.hu/images/Radics%20Katalin.pdf Search in Google Scholar

Róna, D. – Galgóczi, E. – Pétervári, J. – Szeitl, B. – Túry, M. (2020): A Fidesz titok. Gazdasági szavazás Magyarországon. Budapest: 21 Kutatócsoport, https://21kutatokozpont.hu/wp-content/uploads/2020/06/Fidesz_titok_21_Kutat%C3%B-3k%C3%B6zpont_tanulm%C3%A1ny.pdf (accessed: 15. May 2022.) Search in Google Scholar

Sebestény, I. (2015): Az önkormányzatok és a nonprofit szervezetek kapcsolata. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal. Search in Google Scholar

Stumpf, P. B. (2019): Mozgósítási inkongruencia a magyar önkormányzati választásokon, Metszetek 8(4): 5–23. Doi: 10.18392/metsz/2019/4/2 Search in Google Scholar

Swianiewicz, P. (ed.) (2001): Public Perception of Local Governments. Budapest: LGI/OSI Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD