1. bookVolume 18 (2022): Issue 3 (September 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1801-3422
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Nomination of Ministers According to the Areas of Electoral Support for Political Parties in Elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic

Published Online: 13 Oct 2022
Volume & Issue: Volume 18 (2022) - Issue 3 (September 2022)
Page range: 433 - 460
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1801-3422
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

André, A. – Depauw, S. (2018): Looking beyond the district: The representation of geographical sub-constituencies across Europe. International Political Science Review, 39(2): 256–272.10.1177/0192512116671527 Search in Google Scholar

Arzheimer, Kai – Evans, Jocelyn (2012): Geolocation and voting: candidate–voter distance effects on party choice in the 2010 UK general election in England, Political Geography, 31(5): 301–310.10.1016/j.polgeo.2012.04.006 Search in Google Scholar

Balík, S. (2006): Kontinuita či diskontinuita voličských vzorců: Volební podpora KSČ a KSČM v prostoru dnešního Olomouckého kraje v období 1929–1935 a 1996–2002. European Electoral Studies 1(1): 38–60. Search in Google Scholar

Campbell, R. – Cowley, P. – Vivyan, N. – Wagner, M. (2019): Why friends-and-neighbors? Explaining the electoral appeal of local roots. The Journal of Politics 23(1): 9–24.10.1086/703131 Search in Google Scholar

Dovi, Suzanne (2002): Preferable Descriptive Representatives: Will Just Any Woman, Black, or Latino Do?. American Political Science Review 96(4): 729–742.10.1017/S0003055402000412 Search in Google Scholar

Dovi, Suzanne (2010): Measuring Representation: Rethinking the Role of Exclusion. APSA 2010 Annual Meeting Paper. Search in Google Scholar

Dvořák, P. – Podmaník, M. – Pink, M. (2021): Srovnání geografické reprezentativity vlád České republiky a Slovenské republiky. Slovak Sociological Review 53(1): 26–48.10.31577/sociologia.2021.53.1.2 Search in Google Scholar

Goodin, R. (2004): Representing Diversity. British Journal of Political Science 34 (3): 453–468.10.1017/S0007123404000134 Search in Google Scholar

Grossman, G. M. – Helpman, E. (2005): Party Discipline and Pork-Barrel Politics. Harvard Institute for Economic Research Discussion Paper No. 2075.10.3386/w11396 Search in Google Scholar

Haffert, Lukas (2021): Unequal Geographic Representation in a Mixed-Member Electoral System: Evidence from the German Bundestag. DOI: 10.1080/09644008.2021.1982901 German Politics.10.1080/09644008.2021.1982901 Search in Google Scholar

Hána, D. (2013): Porcování ministerského medvěda: Souvislost mezi poslaneckými a minister-skými dotacemi v Česku v období 2004–2012. Czech Political Science Review 19(2): 76–92. Search in Google Scholar

Herron, Erik S. – Lynch, Michael S. (2019): Friends-and-neighbors’ voting under mixed-member majoritarian electoral systems: evidence from Lithuania. Representation 55(1): 81–99.10.1080/00344893.2019.1581078 Search in Google Scholar

Charvát, J. (2017): Single Nationwide Electoral District, Proportionality, and Territorial Representation: a Case Study of the Slovak Parliamentary Elections. Revista de Științe Politice. Revue des Sciences Politiques 55: 56–67. Search in Google Scholar

Jehlička, P. – Sýkora, L. (1991): Stabilita regionální podpory tradičních politických stran v Českých zemích (1920–1990). Journal of the Czech Geographical Society 96(2): 81–95. Search in Google Scholar

Johnston, R. – Jones, K. – Propper, C. – Burgess, S. (2007): Region, Local Context, and Voting at the 1997 General Election in England. American Journal of Political Science 51(3): 640–654. DOI: 10.1111/j.1540-5907.2007.00272.x, Justice.cz. Available at: https://justice.cz/.10.1111/j.1540-5907.2007.00272.x Search in Google Scholar

Key, V. O. (1949): Southern politics in state and nation. Knoxville: Alfred A. Knopf. Search in Google Scholar

Kostelecký, T. – Čermák, D. (2004): Vliv teritoriálně specifických faktorů na formování politických orientací voličů. Czech Sociological Review 40(4): 469–488.10.13060/00380288.2004.40.4.05 Search in Google Scholar

Kostelecký, T. (2009): Regionální rozdíly ve volebních výsledcích v České republice – parlamentní volby 1996–2006. European Electoral Studies 4(2): 124–134. Search in Google Scholar

Latner, M. – McGann, A. (2005): Geographical representation under proportional representation: The cases of Israel and the Netherlands. Electoral Studies 24: 709–734.10.1016/j.electstud.2005.02.007 Search in Google Scholar

Lee, F. E. (2007): Geographic Representation and the U.S. Congress. Maryland Law Review 67(1): 51–61. Search in Google Scholar

Madleňák, T. (2019): Geografická reprezentativita poslancov NR SR zvolených v podmienkach jedného volebného obvodu. Slovak Sociological Review 51(5): 483–501.10.31577/sociologia.2019.51.5.22 Search in Google Scholar

Malcová, K. (2012): Lokální aspekt volební podpory kandidátů do Senátu Parlamentu ČR []. Czech Sociological Review 48(2): 283–313.10.13060/00380288.2012.48.2.04 Search in Google Scholar

Mansbridge, J. (1999): Should Blacks Represent Blacks and Women Represent Women? A Contingent “Yes”. The Journal of Politics 61(3): 628–657.10.2307/2647821 Search in Google Scholar

Maškarinec, P. (2011): Volební podpora ČS(D)SD, (KDU)-ČSL, KSČ(M) a ODS v prostoru dnešního Libereckého kraje v letech 1920–1935 a 1996–2010: Kontinuita či diskontinuita voličských vzorců?. European Electoral Studies 6(1): 22–43. Search in Google Scholar

Mikešová, R. – Kostelecký, T. (2016): Geografická reprezentativita poslanců zvolených do Poslanecké sněmovny českého parlamentu za první republiky (1918–1938) a po roce 1989. Central European Political Studies Review 18(4): 354–380.10.5817/CEPSR.2016.4.354 Search in Google Scholar

Navrátil, V. (2010): Volební geografie a parlamentní volby v České republice 2010. European Electoral Studies 5(1): 183–205. Search in Google Scholar

Outlý, J. – Prouza, J. (2013): Navrhování a výběr kandidátů: politické strany v ČR a ve střední Evropě. Olomouc: Civipolis. Search in Google Scholar

Pink, M. – Kabát, M. (2006): Parlamentní volby 2006 a volební geografie. In D., Čaloud, T., Foltýn, V., Havlík – A., Matoušková (Eds.). Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury,123–144. Search in Google Scholar

Pink, M. (2006): Volební geografie České republiky. In Dančák, B. – Hloušek, V. (Eds.), Parlamentní volby 2006 a česká politika, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 158–176 Search in Google Scholar

Pink, M. (2010): Volební geografie. In Balík, S. (Ed.), Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 209–234. Search in Google Scholar

Pitkin, H. (1972): The Concept of Representation. Berkeley: University of California Press. Search in Google Scholar

Put, G.J. (2016): Determinants of Geographical Representation on Candidate Lists in Flexible-List Systems: Lessons from the Belgian Case. Politics 36(2): 180–196.10.1111/1467-9256.12089 Search in Google Scholar

Put, G.J. – von Schoultz, Å. – Isotalo, V. (2020): Fighting over friends and neighbors: The effect of inter-candidate geographic distance on intra-party competition. Political Geography 81. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2020.102219.10.1016/j.polgeo.2020.102219 Search in Google Scholar

Spáč, P. (2013): České strany a jejich kandidáti. Případ voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2010. Brno: Masaryk university. Search in Google Scholar

Stamenković, V. (2022): Proporcionalni izborni sistem sa jednom izbornom jedinicom i teritorijalna reprezentativnost parlamenta – primer Srbije, Holandije i Izraela. Političke perspektive: časopis za istraživanje politike 12(1): 53–81.10.20901/pp.12.1.03 Search in Google Scholar

Šaradín, P. (2004): Územní podpora Občanské demokratické strany ve volbách. Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis – Politologica 3(4): 145–157. Search in Google Scholar

Urbinati, N. (2000): Representation as Advocacy: A Study of Democratic Deliberation. Political Theory 28(6): 758–786.10.1177/0090591700028006003 Search in Google Scholar

Voda, P. – Pink, M. (2009): Kandidáti v poslaneckých volbách. Analýza preferenčního hlasování ve volbách do PS PČR v roce 2006. Central European Political Studies Review 11 (2–3): 163–180. Search in Google Scholar

Voda, P. (2012): Geografie volební podpory KDU-ČSL 1920 až 2010. European Electoral Studies 6(2): 104–127. Search in Google Scholar

Volby.cz. Elections to the Chamber of Deputies 1996–2021. Available at: https://volby.cz/. Search in Google Scholar

Williams, Melissa S. (1998): Voice, trust, and memory: marginalized groups and the failings of liberal representation. Princeton, N.J.: Princeton University Press.10.1515/9781400822782 Search in Google Scholar

Young, L. (1994): Electoral Systems and Representative Legislatures: Consideration of Alternative Electoral Systems. Ottawa: Canadian Advisory Council on the Status of Women. Search in Google Scholar

Young, Iris Marion (1997): Deferring Group Representation. in Shapiro, Ian and Kymlicka, Will (eds.). Ethnicity and group rights: nomos 39. New York: New York University Press. 349–376. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo