1. bookVolume 16 (2020): Issue 1 (April 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1801-3422
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Polish Regional Elite Career Paths and the Impact of a Multilevel System

Published Online: 31 Mar 2020
Volume & Issue: Volume 16 (2020) - Issue 1 (April 2020)
Page range: 283 - 307
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1801-3422
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

This paper aims to investigate the multilevel careers of members of Polish regional executives from the first direct election to regional parliaments in 1998 until the end of 2014. Formation of self-government in regions is assumed to have started the process of formation of the multilevel system in Poland. Consequently, political career paths began to be diversified and to take place at more than one level. Among the factors with a critical impact on the specificity of Polish regional careers was the fact that regionalisation was preceded by local government reform (1990), and it was assumed that the local elite would become its natural recruitment base. On the one hand, the challenge to the development of the multilevel system has to be recognised. First, regional politics has undergone rather limited professionalisation (only positions in regional executives are full-time political jobs). Second, the legacy of communist centralisation resulted in lukewarm regional decentralisation in 1998. However, one can observe a certain increased prominence of self-government due to access to EU funds and increased financial autonomy. Positions in regional executive boards, especially as heads of regional boards [marszałkowie], have been seen as increasingly attractive career choices for professional politicians. Therefore, modification of the traditional career model is expected, e.g. some inflow of national politicians into regional boards (from positions in the legislature to executive posts).

Keywords

Almanach Polskiej Władzy 1989–2002 (2002): Warszawa: Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.Search in Google Scholar

Botella, J., Teruel, J. R., Barberà, O. and Barrio, A. (2010): A new political elite in Western Europe? The political careers of regional prime ministers in newly decentralised countries. French Politics l(8): 42–61.10.1057/fp.2009.40Search in Google Scholar

Błażej, M. (2015): Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Studia i analizy statystyczne, Warszawa, Główny Urząd Statystyczny. Available at: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/statystyka-sektora--instytucji-rzadowych-i-samorzadowych/gospodarka-finansowa-jednostek-samorzadu--terytorialnego-2014,5,11.html (24 February 2020).Search in Google Scholar

Bober, J., Hausner, J., Izdebski, H., Lachiewicz, W., Mazur, S., Nelicki, A., Nowotarski, B., Puzyna, W., Surówka, K., Zachariasz, I., Zawicki, M. (2013): Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności w Polsce, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.Search in Google Scholar

Borchert, J. (2011): Individual Ambition and Institutional Opportunity: A Conceptual Approach to Political Careers in Multi-level Systems. Regional & Federal Studies 21\(2): 117–140.10.1080/13597566.2011.529757Search in Google Scholar

Borchert, J., Stolz, K. (2011a): Introduction: Political Careers in Multi-level Systems. Regional & Federal Studies 21(2): 107–115.10.1080/13597566.2011.529756Search in Google Scholar

Borchert, J., Stolz, K. (2011b): German Political Careers: The State Level as an Arena in its Own Right? Regional & Federal Studies 21(2): 205–222.10.1080/13597566.2011.530017Search in Google Scholar

Docherty, D. (2011): The Canadian Political Career Structure: From Stability to Free Agency. Regional & Federal Studies 21(2): 185–203.10.1080/13597566.2011.530018Search in Google Scholar

Dodeigne, J. (2018) Who governs? The disputed effects of regionalism on legislative career orientation in multilevel systems. West European Politics 41 (3): 728–753.10.1080/01402382.2017.1415549Search in Google Scholar

Fischer, J., Stolz, K. (2010): Patterns of ministerial careers across territorial levels in Germany, Paper prepared for the 82nd Annual Conference of the Canadian Political Science Association June 1–3, Concordia University, Montreal.Search in Google Scholar

Drzonek, M. (2016): Wielokadencyjność bez afiliacji partyjnej? Spostrzeżenia po reelekcjach ‘wiecznych prezydentów’ w 2014. Przegląd Politologiczny 1: 81–89.10.14746/pp.2016.21.1.6Search in Google Scholar

Grimaldi, S., Vercesi, M. (2018): Political careers in multi-level systems: Regional chief executives in Italy, 1970–2015, Regional and federal studies 28 (2): 125–149.10.1080/13597566.2017.1407314Search in Google Scholar

Hooghe, L., Marks, G., Schakel, A. (2010): The Rise of Regional Authority: A Comparative Study of 42 Democracies, London and New York: Taylor & Francis.10.4324/9780203852170Search in Google Scholar

Ile zarabiają marszałkowie województw? Available at: http://www.regiopraca.pl/portal/rynek--pracy/zarobki/ile-zarabiaja-marszalkowie-wojewodztw(24February2020).Search in Google Scholar

Ignasiak, R. et al. (1993): Kto jest kim w polityce polskiej, Warszawa: Polska Agencja Informacyjna.Search in Google Scholar

Izdebski, H. (1996): Historia administracji, Warszawa: Liber.Search in Google Scholar

Jäckle, S. (2013): Ministerial turnover in the German Länder (1991–2010). Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft 7(1): 27–48.10.1007/s12286-013-0144-ySearch in Google Scholar

Koalicja POPSL będzie rządzić w 15 sejmikach wojewódzkichhttps://www.tvn24.pl/wiadomosci--z-kraju,3/koalicja-po-psl-bedzie-rzadzic-w-15-sejmikach-wojewodzkich,492507.htmlSearch in Google Scholar

Lewis, P. (2009): Political Authority and Party Secretaries in Poland, 1975–1986, Cambridge, Part of Cambridge Russian, Soviet and Post-Soviet Studies.Search in Google Scholar

Loughlin, J. (2001): Subnational Democracy in the European Union: Challenges and Opportunities: Challenges and Opportunities, Oxford: OUP.Search in Google Scholar

Machelski, Z. (2008): Lokalny wymiar opozycji i koalicji partyjnych. In: Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty, ed. E. Ganowicz, L. Rubisz, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.Search in Google Scholar

Majcherkiewicz, T. (forthcoming 2020): Polityka i politycy regionalni w systemie wielopoziomowym, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.Search in Google Scholar

Majcherkiewicz, T. (2018): Tworzenie koalicji regionalnych a ewolucja systemu wielopoziomowego w opinii marszałków województw od I do V kadencji. Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 57: 54–77.10.15804/athena.2018.57.04Search in Google Scholar

Majcherkiewicz, T. (2016): Wzory tworzenia wojewódzkich koalicji samorządowych a skład polityczny zarządów województw w latach 1998–2014, Studia Polityczne 2 (42): 113–144.Search in Google Scholar

Pallarés, F., Keating, M. (2003): Multi-Level Electoral Competition. Regional Elections and Party Systems in Spain. European Urban and Regional Studies 10(3): 239–255.10.1177/09697764030103005Search in Google Scholar

Piasecki, A. (2009): Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.Search in Google Scholar

Schakel, A., Dandoy, R. (2013): Introduction: Territoriality of the Vote: A Framework for Analysis. In: Dandoy R. and Schakel A., Regional and National Elections in Western Europe: Territoriality of the Vote in Thirteen Countries, Palgrave Macmillan.10.1057/9781137025449Search in Google Scholar

Skład Rady Ministrów, Biuletyn Informacji Publicznej, Available at: https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/sklad-rady-ministrow/4574,Sklad-Rady-Ministrow.html ) (24February 2020).Search in Google Scholar

Stolz, K. (2005): Bringing Politicians back in: Regional Democracy and Political Careers, Paper prepared for ECPR Joint Sessions of Workshops, Granada, 14–19 April, 2005 Workshop 30 „Patterns of Regional Democracies: Institution Building and Policy Performance in European Autonomous Regions“.Search in Google Scholar

Stolz, K. (2003): Moving up, moving down: political careers across territorial levels, European Journal of Political Research, vol. 42.Search in Google Scholar

Stolz, K. (2011): The Regionalization of Political Careers in Spain and the UK, Regional & Federal Studies 21(2): 223–243.10.1080/13597566.2011.530020Search in Google Scholar

Stolz, K., Fischer, J. (2014): Post-Cabinet Careers of Regional Ministers in Germany, 1990–2011, German Politics 23(3): 157–173.10.1080/09644008.2014.949683Search in Google Scholar

Swianiewicz (2014): The Unfinished Story of the Ugly Duckling: Polish Regions under the Realm of Europeanization. Croatian and Comparative Public Administration. 355–379.Search in Google Scholar

Tusk: jest porozumienie POPSL o koalicji w sejmikach. Available at: https://wiadomosci.wp.pl/tusk-jest-porozumienie-po-psl-o-koalicji-w-sejmikach-6082117185360513a(24February2020).Search in Google Scholar

Ujdak, M. (1996): Samorząd. In: Serafin F., Województwo śląskie (1922–1939). Zarys monograficzny, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Dz. U. 1998 no 91 poz. 576.Search in Google Scholar

Trochymiak, M. (2017): Wzory działania administracji publicznej w Polsce i ich przekształcenia. In: Państwo w praktyce, style działania ed J. Raciborski, Kraków: Nomos.Search in Google Scholar

Vanlangenakker, I., Maddens, B., Put, G.-J. (2013): Career Patterns in Multilevel States: An Analysis of the Belgian Regions, Regional Studies 47(3): 356–367.10.1080/00343404.2012.753144Search in Google Scholar

Weber M. (2011): Politics as a Vocation 1–27. Available at: http://anthropos-lab.net/wp/wp--content/uploads/2011/12/Weber-Politics-as-a-Vocation.pdf(24February2020).Search in Google Scholar

Wykaz 2000 osób sprawujących władzę w Rzeczypospolitej Polskiej (1994) Warszawa: Wydawnictwo Wiejska.Search in Google Scholar

Wykaz 2000 osób sprawujących władzę w Rzeczypospolitej Polskiej (1997): Warszawa: Presspublica.Search in Google Scholar

1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego: http://www.umwd.dolnyslask.pl/Search in Google Scholar

2. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-pomorskiego: http://www.kujawsko-pomorskie.pl/Search in Google Scholar

3. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego: http://www.lubelskie.pl/Search in Google Scholar

4. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego: http://lubuskie.pl/Search in Google Scholar

5. Województwo Łódzkie – Urząd Marszałkowski: http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/lodzkie/lodzkie/Search in Google Scholar

6. Małopolska – Urząd Marszałkowski Województwa; https://www.malopolska.plSearch in Google Scholar

7. Samorząd Województwa Mazowieckiego: http://www.mazovia.pl/,Search in Google Scholar

8. Samorząd Województwa Opolskiego: http://opolskie.pl/serwis/Search in Google Scholar

9. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego: http://www.umwp.podkarpackie.pl/Search in Google Scholar

10. Wrota Podlasia; http://www.wrotapodlasia.pl/pl/adm/samorzad_wojSearch in Google Scholar

11. Pomorskie.eu. Portal Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; http://urzad.pomorskie.eu/plSearch in Google Scholar

12. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; http://www.slaskie.pl/Search in Google Scholar

13. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego: http://www.sejmik.kielce.pl/index,1.htmlSearch in Google Scholar

14. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego; http://wrota.warmia.mazury.pl/Search in Google Scholar

15. Samorząd Województwa Wielkopolskiego: http://www.umww.pl/Search in Google Scholar

16. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego: http://www.wzp.pl/Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo