1. bookVolume 13 (2020): Issue 1 (June 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4309
First Published
03 Aug 2009
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Participatory Budget as a Tool Supporting the Development of Civil Society in Poland

Published Online: 02 Jun 2020
Volume & Issue: Volume 13 (2020) - Issue 1 (June 2020)
Page range: 61 - 79
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4309
First Published
03 Aug 2009
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

Although three decades have passed since the fall of communism in Poland, the observed level of social activity in the country is relatively low. Participatory budget emerged as an idea to increase the involvement of citizens in decision-making processes concerning their immediate surroundings. In addition to their inclusion in the activity of local government, this form of citizen participation is expected to have a positive impact on residents’ involvement in activities for the benefit of the local community. The aim of this article is to indicate the conditions that influenced the implementation of the idea of the first participatory budget in Poland and emphasizing the importance of the civic budget in managing public administration through partial decentralization involving local communities in social dialogue for local investment initiatives, especially in large provincial cities in Poland. The following research question was adopted in the paper: has the introduction of a participatory budget in Poland increased social activity and has it been conducive to the development of civil society. In Poland, the initiative to create a civic budget met good political conditions in the relatively small city of Sopot, which had the resources to implement the project. After successful implementation, this initiative was relatively quickly adopted by other Polish local governments, which then on their own introduced social consultations called the civic budget. Not all poviats introduced the civic budget of their own volition. The government, seeing the possibility of political discounting of this new solution, decided to introduce a mandatory participatory budget in town counties and ordered the allocation of funds from their budgets, no less than 1 % of budget expenditure. The article relies on the case-study method, comparative analysis and trend analysis, qualitative and quantitative methods of description, document analysis and statistical data. The analysis focuses on the town of Sopot and provincial capitals. Local conditions are important for understanding the processes of shaping active civic attitudes in Poland, because cities are the poles of development of civil society and give impetus to innovative changes in the entire socio-economic system. The materials used in the article include reports, documents and legal acts regarding the functioning of the town of Sopot.

The study showed that the participatory budget indeed activates the local community around various projects. At the same time, the question of directly translating this activity into an increase in the number of organizations, associations and foundations remains debatable. The introduction of the participatory budget to administrative management practice in local-government units in Poland should be considered in terms of the soft power impact of administration on the shaping and development of civil society, which is still in the development stage in Poland.

Keywords

JEL Classification

Act of 11 January 2018 o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130, “ustawa zmieniająca”).Search in Google Scholar

Aragonès, Enriqueta and Santiago Sánchez-Pagés. 2019. “A Theory of Participatory Democracy Based on the Real Case of Porto Alegre.” European Economic Review 53(1), 56 – 72.Search in Google Scholar

Barber, Benjamin. 2001. “Dżhad kontra McŚwiat”. Warszawa: Muza.Search in Google Scholar

Boc, Emil. 2019. “The Development of Participatory Budgeting Processes in Cluj-Napoca.” Transylvanian Review of Administrative Sciences 15(58), 38 – 51.Search in Google Scholar

Brzeziński, Kamil and Agnieszka Michalska-Żyła. 2018. “Budżet obywatelski a społeczne wytwarzanie przestrzeni miejskiej – przykład Łodzi.” Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 534, 57 – 69.Search in Google Scholar

Buliński, Leszek. 2018. Budżet partycypacyjny w obszarze inicjatyw obywatelskich. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.Search in Google Scholar

Cabannes, Yves. 2004. “Participatory Budgeting: A Significant Contribution to Participatory Democracy.” Environment and Urbanization 16(1), 27 – 46.Search in Google Scholar

Cohen, Tom. 2019. “Can Participatory Emissions Budgeting Help Local Authorities to Tackle Climate Change ?” Environmental Development 2, 18 – 35.Search in Google Scholar

Džinić, Jasmina, Mária Murray Svidroňová and Ewa Markowska-Bzducha. 2016. “Participatory Budgeting: A Comparative Study of Croatia, Poland and Slovakia.” NISPAcee Journal of Public Administration and Policy 9(1), 31 – 56.Search in Google Scholar

Fukuyama, Francis. 2005. “Budowanie Państwa, Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku”. Poznań: Rebis.Search in Google Scholar

Gajewski, Sebastian. 2018. Ustawy samorządowe. Nowe instytucje. Analiza z przykł-adami i wzorami dokumentów. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.Search in Google Scholar

Gondášová, Lýdia and Mária Murray Svidroňová. 2016. “Participatory Budgeting as an Innovation in Local Public Service Delivery: The Slovak Case.” In Dagmar Špalková and Matějová Lenka (ed.). Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masaryk University, 248 – 256.Search in Google Scholar

Grzebyk, Mariola, Agata Pierścieniak and Patrycja Pytko. 2019. “Administracja lokalna w procesie partycypacji społecznej (na przykładzie miast grodzkich województwa podkarpackiego).” Studia z Polityki Publicznej / Szkoła Główna Handlowa 3, 39 – 60.Search in Google Scholar

Gumkowska, Marta. 2017. “Ile organizacji jest w Polsce i na świecie.” Klon / Jawor Association Research Team.Search in Google Scholar

Hübner, Danuta. 2010. “Jak poprawić rządzenie Polską w XXI w ? Jak zapewnić ciągłość i horyzontalność rządzenia oraz partycypację obywatelską ?” In Jan Szomburg (ed.). Jak poprawić rządzenie Polską w XXI w ? Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 5 – 11.Search in Google Scholar

Jaruga, Kinga. 2013. “Funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego strukturach władzy: Przejawy i uwarunkowania.” In Robert Radek (ed.). Decentralizacja współczesnego państwa: Wybrane problemy. Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 39 – 56.Search in Google Scholar

Kębłowski, Wojciech. 2013. Budżet partycypacyjny: Krótka historia obsługi. Warszawa: Instytut Obywatelski.Search in Google Scholar

Kłos, Bożena and Kamila Marchewka-Bartkowiak. 2015. “Obywatelstwo i społeczeństwo obywatelskie w Polsce.” Studia Biura Analiz Sejmowych 4(44), 5.Search in Google Scholar

Kociuba, Dagmara and Klaudia Rabczewska. 2019. “Rola budżetów partycypacyjnych w zagospodarowaniu przestrzeni publicznych polskich miast: Studium przypadku Lublina.” Studia Regionalne i Lokalne 2, 82 – 109.Search in Google Scholar

Kozłowski, Artur Roland and Jarosław Kempa. 2013. “Building a Decentralised Model of a European State: The Case of Poland.” In Vladimír Hiadlovský, Marta Orviská and Peter Pisár (eds). The EU budget, innovation and economic growth = Rozpočet EÚ, inovácie a ekonomický rast: Proceedings of Abstracts from International Scientific Conference. Banska Bystrica: Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica, 11 – 12.Search in Google Scholar

Kraszewski, Dariusz and Karol Mojkowski. 2014. Budżet obywatelski w Polsce. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.Search in Google Scholar

Krenjova, Jelizaveta and Ringa Raudla. 2013. “Participatory Budgeting at the Local Level: Challenges and Opportunities for New Democracies.” Halduskultuur – Administrative Culture 14(1), 18 – 46.Search in Google Scholar

Kukučkova, Soňa and Eduard Bakoš. 2019. “Does Participatory Budgeting Bolster Voter Turnout in Elections ? The Case of the Czech Republic.” NISPAceeJournal of Public Administration and Policy 12(2), 109 – 129.Search in Google Scholar

Ładysz, Iwona. 2009. Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce na przykładzie wrocławskiego obszaru metropolitalnego. Warszawa: CeDeWu.Search in Google Scholar

Olejniczuk-Merta, Anna. 2014. “Innowacje społeczne: Aktywizacja społeczeństwa czy coś więcej ?” In Witold Kwaśnicki (ed.). Innowacje społeczne. Od idei do upowszechniania efektu. Warszawa: Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 18 – 26.Search in Google Scholar

Rocha Franco, Sérgio and Wendell Ficher. 2019. “Participatory Budgeting and Transformative Development in Brazil.” Geoforum 103, 85 – 94.Search in Google Scholar

Pietrzyk-Reeves, Dorota. 2004. Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.Search in Google Scholar

Pytlik, Bogusław. 2016. “Istota i znaczenie budżetu partycypacyjnego we współczesnej Europie.” In Joachim Osiński, Izabela Zawiślińska (ed.). Polityka publiczna. Teoria. Jakość. Dobre praktyki. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 107 – 128.Search in Google Scholar

Rynio, Dorota and Adamiczka Hanna. 2019. “Pobudzanie aktywności społecznej przez budżet obywatelski.” Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ekonomia 19(385), 78 – 93.Search in Google Scholar

Shah, Anwar. 2007. Participatory Budgeting. Washington: The World Bank.10.1596/978-0-8213-6923-4Search in Google Scholar

Sintomer, Yves, Carsten Herzberg and Anja Röcke. 2008. “Participatory Budgeting in Europe: Potentials and Challenges.” International Journal of Urban and Regional Research 32(1), 164 – 178.Search in Google Scholar

Sobol, Agnieszka. 2019. “Towards Sustainability ? Analysis of Participatory Budgeting in the City of Katowice.” Studia Periegetica 1(25), 49 – 63.Search in Google Scholar

Sousa Santos, Boaventura de. 1998. “Participatory Budgeting in Porto Alegre: Toward a Redistributive Democracy.” Politics & Society 26(4), 461 – 510.Search in Google Scholar

Sześciło, Dawid. 2018. Nowe narzędzia dla obywateli i radnych w samorządzie. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.Search in Google Scholar

Szuber-Bednarz, Ewa Tamara. 2015. “Budżet partycypacyjny a zasada jawności działania samorządu terytorialnego.” In Bogdan Dolnicki (ed.). Jawność w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Wolters Kluwer, 702 – 709.Search in Google Scholar

Wampler, Brian. 2007. Participatory Budgeting in Brazil: Contestation, Cooperation and Accountability. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.Search in Google Scholar

Węglarz, Barbara. 2018. “Budżet obywatelski województwa małopolskiego.” Eastern Review 7, 189 – 202.Search in Google Scholar

Wiśniewska, Magdalena. 2018. “Budżet obywatelski w polskich miastach: Doświadczenia w województwie łódzkim.” Studia Miejskie 29, 91 – 99.Search in Google Scholar

Zalewski, Alojzy. 2007. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza.Search in Google Scholar

Miasto2077 is a non-governmental information service and an association promoting the idea of a modern model of society and a modern way of lifeSearch in Google Scholar

www.miasto2077.plSearch in Google Scholar

Statistics PolandSearch in Google Scholar

www.gus.gov.plSearch in Google Scholar

The Town of Sopot – Official WebsiteSearch in Google Scholar

www.miasto.sopot.plSearch in Google Scholar

Urbnews.pl is a non-governmental website about urban planning and spatial managementSearch in Google Scholar

http://urbnews.plSearch in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo