1. bookVolume 30 (2022): Issue 4 (December 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Analysis of Forecasted Methane Concentration at the Top Gate of a Wall Ventilated by Means of the “U” System. Case Study

Published Online: 29 Oct 2022
Volume & Issue: Volume 30 (2022) - Issue 4 (December 2022)
Page range: 342 - 347
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

[1] IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), 2007. Climate change 2007: The physical scientific basis. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2007. web site: http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-chapter2.pdf Search in Google Scholar

[2] USEPA, 2012. Global Anthropogenic Non-CO2 Greenhouse Gas Emissions: 1990-2020. EPA Report 430-S-12-002, December 2012 Revised. Retrieved from https://www.epa.gov/sites/production/files/201605/documents/summary_global_nonco2_projections_dec2012.pdf, December 2012 Search in Google Scholar

[3] A. Mirek, D. Katan.: Zagrożenie metanowe w polskim górnictwie węgla kamiennego w ostatnim dwudziestoleciu i perspektywy kształtowania się poziomu tego zagrożenia w najbliższych latach. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Kraków. 2013. Search in Google Scholar

[4] J. Roszkowski, J. Szlązak, N. Szlązak: Zagrożenie metanowe w kopalniach węgla kamiennego. Materiały 1 Szkoły Aerologii Górniczej. Wydawnictwo Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach. Zakopane. 1999. Search in Google Scholar

[5] Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2020 roku. Wyższy Urząd Górniczy. Katowice. 2021. Search in Google Scholar

[6] B. Kozłowski, Z. Grębski: Odmetanowanie górotworu w kopalniach. Wydawnictwo „Śląsk”. Katowice. 1982. Search in Google Scholar

[7] Układ węgiel kamienny – metan w aspekcie desorpcji i odzyskiwania metanu w wyrobiskach kopalnianych. Praca zbiorowa pod redakcją M. Żyły. Nauka i Technika Górnicza. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH. Kraków. 2000. Search in Google Scholar

[8] R. Frączek: Zwalczanie zagrożenia metanowego w kopalniach węgla kamiennego. Gliwice. 2005. Search in Google Scholar

[9] H. Badura, A. Jakubów, A. Klamecki: Application of Statistic Predictions for Evaluation of Methane Inflow. New Challengers and Visions for Mining. Methane Treatment. Issued by Foundation for the AGH – University of Science & Technology. Kraków. 2008. Search in Google Scholar

[10] Grubengasbekaempfung im Hohleistungsstreb. Praca zbiorowa pod redakcją K. Noacka. Steinkohlenbergbauverein. Essen 1977. Search in Google Scholar

[11] E. Krause, K. Łukowicz, A. Gruszka: Zasady przewietrzania wyrobisk górniczych w warunkach zagrożenia metanowego wraz z doborem urządzeń wentylacyjnych dla jego zwalczania. Wydawnictwo GIG. Katowice-Mikołów. 2004. Search in Google Scholar

[12] Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. Dziennik Ustaw RP. Poz.1118. Warszawa, 09.06.2017 r. Search in Google Scholar

[13] A. Frycz, J. Szlązak: Wpływ rozcinki złoża w pokładach metanowych na występowanie metanu w rejonie ściany. Przegląd Górniczy nr 2. 1977. Search in Google Scholar

[14] J. Szlązak, N. Szlązak: Ocena systemów przewietrzania wyrobisk ścianowych w kopalniach węgla kamiennego w warunkach zagrożenia metanowego i pożarowego. Materiały 3 Szkoły Aerologii Górniczej. Wydawnictwo Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach. Zakopane. 2004. Search in Google Scholar

[15] E. Krause, K. Łukowicz: Dynamiczna prognoza metanowości bezwzględnej ścian (Poradnik techniczny). Główny Instytut Górnictwa. Kopalnia Doświadczalna Barbara w Mikołowie. Katowice – Mikołów. 2000. Search in Google Scholar

[16] B.B. Dahar, A.K. Singh, H. Singh, J. Kispotta: Prediction of mrthane emission in longwall workings. 27th International Confer. of Safety in Mines Research Institute. New Delhi. 1997. Search in Google Scholar

[17] D.W. Dixon, I. Longson: A statistical method for methane prediction and improved environmental control. Proceed-inks of the 6th US mine Wentilation Symposium. 1993. Search in Google Scholar

[18] K. Ohega, S. Shimada: Gas emissionprediction and control in deep coal mines. Mineral Resourses Engineering. Vol. 9, No. 2. 2000. Search in Google Scholar

[19] L.W. Lunarzewski, A.L. Lunarzewski, R.C. Pilcher: A new approach to predicting underground gassiness for gas capture and ventilation system. Proceedings of the 7th US Mine Ventilation Symposium 1995. Search in Google Scholar

[20] S. Cierpisz, K. Miśkiewicz, K. Musioł, A. Wojaczek: Systemy gazometryczne w górnictwie. Monografia. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice. 2007. Search in Google Scholar

[21] S. Wasilewski: Zintegrowany system kontroli zagrożeń metanowo – pożarowych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. 1994. Search in Google Scholar

[22] H. Badura: Zastosowanie szeregów czasowych do prognoz krótkoterminowych metanowości. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo, z. 250. Gliwice. 2001. Search in Google Scholar

[23] H. Badura, H. Stabla, F. Plewa: Dyspozytorski program do bieżącej oceny i prognozy zagrożenia metanowego jako narzędzie do wspomagania doboru środków profilaktyki metanowej. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2013. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Katedra Górnictwa Podziemnego AGH. Kraków. 18-22 lutego 2013. Search in Google Scholar

[24] H. Badura: Metody prognoz krótkoterminowych stężenia metanu na wylotach z rejonów ścian zawałowych w kopalniach węgla kamiennego. Monografia. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice. 2013. Search in Google Scholar

[25] A.P. Niewiadomski, H. Badura: Evaluation of a one-day average methane concentrations forecast at the outlet from the longwall ventilation region as tool of supporting selection of methane prevention measures. Topical issues of rational use of natural resources 2019. London: Taylor & Francis Group, 2019. Search in Google Scholar

[26] A.P. Niewiadomski, H. Badura, G. Pach: Recommendations for methane prognostics and adjustment of short-term prevention measures based on methane hazard levels in coal mine longwalls. E3S Web of Conferences 266, art. no. 08001, 2021. Search in Google Scholar

[27] Z. Łukaszczyk: Pozyskiwanie i gospodarcze wykorzystanie metanu ze zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego. Monografia. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice. 2019 Search in Google Scholar

[28] Z. Łukaszczyk, S. Nawrat, H. Badura: Emisja metanu z kopalń do atmosfery i możliwości jego proekologicznej utylizacji. Wydawnictwo IGSMiE PAN. Kraków. 2022. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD