1. bookVolume 28 (2020): Issue 4 (December 2020)
    Special Issue: IMTech2020-INNOVATIVE MINING TECHNOLOGIES. Editors: Dariusz Prostański, Bartosz Polnik
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

New Implementations of Komag Jigs for Coking and Steam Coal in Collaboration with Carbo-Eco and Fugor Companies

Published Online: 17 Aug 2020
Volume & Issue: Volume 28 (2020) - Issue 4 (December 2020) - Special Issue: IMTech2020-INNOVATIVE MINING TECHNOLOGIES. Editors: Dariusz Prostański, Bartosz Polnik
Page range: 259 - 267
Received: 01 Mar 2020
Accepted: 01 Jul 2020
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

[1] Blaschke St. „Przeróbka mechaniczna kopalin. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 1982. Search in Google Scholar

[2] Cierpisz S., Kowol D. „Wpływ zmian parametrów nadawy na efekty działania pływakowego układu sterowania odbiorem produktów osadzarki”. ITG KOMAG, Gliwice 2012. ISBN 9788360708491. Search in Google Scholar

[3] Dieudonné V., Jonkers A., Loveday G. „An approach to confidently predicting jigging performance”, The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, vol. 106 (11), 2006. Search in Google Scholar

[4] Gawliński A., Jendrysik S., Kowol D., Rogala-Rojek J., Stankiewicz K., Woszczyński M. „Doświadczenia z badań i wdrożenia systemu sterowania osadzarką pulsacyjną OS36 w KWK Budryk”, KOMEKO 2011, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2011, pp. 137-144. Search in Google Scholar

[5] Gouri Charan T., Chattopadhyay U. S., Singh K. M. P, Kabiraj S. & Haldar D. D. “Pilot-Scale Baum Jig Washing for Beneficiation of a High-Ash Indian Noncoking Coal”, Volume 29, pp. 130-139, 2009.10.1080/19392690902936396 Search in Google Scholar

[6] Jendrysik S., Jasiulek D., Stankiewicz K., Babczyński J. “Implementation of a jig control system at BUDRYK Coal Mine”, IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 679 2019.10.1088/1757-899X/679/1/012006 Search in Google Scholar

[7] Jendrysik S., Kost G., “Control of bucket conveyor’s output. Mechatronics 2017 - Ideas for Industrial Applications”, Advances in Intelligent Systems and Computing 934, Springer Nature Switzerland AG 2019, pp. 192-200, ISBN 978-3-030-15857-6; ISSN 2194-5365.10.1007/978-3-030-15857-6_20 Search in Google Scholar

[8] Turygin Y., Bozek P., Abramov I., Nikitin Y. Reliability determination and diagnostics of a mechatronic system. In Advances in Science and Technology Research Journal. Vol. 12, iss. 2, pp. 274-290, 2018.10.12913/22998624/92298 Search in Google Scholar

[9] Jendrysik S., Stankiewicz K., Jasiulek D., „Innowacyjne rozwiązania ITG KOMAG w zakresie automatyzacji węzłów osadzarkowych”, Maszyny Górnicze 2018 nr 2 pp. 65-77, ISSN 2450-9442. Search in Google Scholar

[10] Jendrysik S., Woszczyński M., Stankiewicz K., Gawliński A. „Układ sterowania węzłem osadzarkowym”, KOMEKO 2013, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, ITG KOMAG, Gliwice 2013, pp. 179-187; 0,53 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-71-2. Search in Google Scholar

[11] Kowol D., i in. „Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych zespołów rozrządu powietrza pulsacyjnego w osadzarkach pulsacyjnych”. Automatyzacja Procesów Przeróbki Kopalin, Materiały konferencyjne, Szczyrk 2009. Search in Google Scholar

[12] Kowol D. „Badania dynamiki kształtowania się warstw gęstościowych w osadzarce przemysłowej”, Maszyny Górnicze 2012, nr 1, pp. 32-37. Search in Google Scholar

[13] Kowol D., Łagódka M. „Badania rozkładu gęstościowego wzbogacanego materiału w strefie rozdziału/odbioru osadzarki pulsacyjnej”, KOMEKO 2012, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość -Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012, pp. 125-137. Search in Google Scholar

[14] Kowol D., Matusiak P., Łagódka M. „Możliwości zwiększenia efektywności procesu produkcji miałów węgli koksowych poprzez wzrost dokładności wtórnego wzbogacania półproduktu w osadzarce pulsacyjnej”, Maszyny Górnicze 2018, nr 2, pp. 53-64, ISSN 2450-9442. Search in Google Scholar

[15] Kowol D., Matusiak P. “Improving the quality of hard coal products using the state-of-the-art KOMAG solutions in a pulsating jig nod”, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 641, Mineral Engineering Conference (MEC 2019) 16-19 September 2019, Kocierz, Beskid Mały, Poland.10.1088/1757-899X/641/1/012004 Search in Google Scholar

[16] Kowol D., Matusiak P. „Wykonanie badania dokładności wzbogacania węgla w osadzarce OM24 w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”, Ruch Zofiówka”, ITG KOMAG, Gliwice 2019, Ekspertyza Nr 283/AE/2019 (not published). Search in Google Scholar

[17] Kowol D., Matusiak P. „Wykonanie badania dokładności wzbogacania węgla w osadzarkach OM15L i OM15P w ZG Sobieski”, ITG KOMAG, Gliwice 2019, Ekspertyza Nr 282/AE/2019 (not published). Search in Google Scholar

[18] Król J., Krzak Ł., Jendrysik S., Stankiewicz K., Woszczyński M. „Wdrożenie układu sterowania węzłem osadzarkowym w KWK “Sośnica””, KOMEKO 2016, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2016, pp. 227-237; 0,77 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-91. Search in Google Scholar

[19] Loveday, G. and Jonkers, A. „The Apic jig and the JigScan controller take the guesswork out of jigging”, XIV International Coal Preparation Congress and Exhibition, Johannesburg, RSA, 2002. Search in Google Scholar

[20] Matusiak P., Kowol D., Jędo A. „Rozwój konstrukcji i technologii w osadzarkach pulsacyjnych typu Komag do wzbogacania węgla kamiennego i innych surowców mineralnych”, KOMEKO 2011. Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, ITG KOMAG, Gliwice 2011, pp. 73-86. Search in Google Scholar

[21] Matusiak P., Kowol D., Łagódka M. „Nowe wdrożenia wzbogacalników pulsacyjnych typu KOMAG”. KOMEKO 2016, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2016, pp. 175-189; 1,20 ark. wyd., ISBN 978-83-60708-91-0. Search in Google Scholar

[22] Matusiak P., Kowol D. „Maszyny do przeróbki mechanicznej konstruowane w ITG KOMAG”, Maszyny Górnicze 2013, nr 2 pp. 71-76, ISSN 0209-3693. Search in Google Scholar

[23] Matusiak P., Kowol D. „Możliwości poprawy parametrów jakościowych i ilościowych produktów w węźle wzbogacania osadzarkowego”, KOMEKO 2012, Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo - Jakość - Efektywność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2012, pp. 115-124. Search in Google Scholar

[24] Matusiak P., Kowol D. „Rozwój osadzarek pulsacyjnych typu KOMAG”, Maszyny Górnicze 2018, nr 2 pp. 40-52, ISSN 2450-9442. Search in Google Scholar

[25] Matusiak P., Kowol D. “State-of-the-art pulsating jigs of KOMAG type. Materiały na konferencję: IMTech 2019”, Innovative Mining Technologies, Scientific and Technical Conference, Szczyrk, Poland, 25-27 March 2019, pp. 1-10, (IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2019, vol. 545) ISSN 1757-899X.10.1088/1757-899X/545/1/012008 Search in Google Scholar

[26] Osoba M., Jędo A. „Wpływ modernizacji osadzarek na uzyskiwane parametry jakościowe produktów wzbogacania”, KOMEKO 2000. Produkcja surowców mineralnych z uwzględnieniem problemów ochrony środowiska, ITG KOMAG, Gliwice 2000, pp. 1-7. Search in Google Scholar

[27] Surowiak A. “Evaluation of the results of coal jigging process” E3S Web of Conferences 18, 01030 (2017), Mineral Engineering Conference MEC2017.10.1051/e3sconf/20171801030 Search in Google Scholar

[28] Rogala-Rojek J., Stankiewicz K., Jendrysik J. “SCADA class software of the KOGA control system of jig beneficiation node”, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 545, Innovative Mining Technologies IMTech 2019 Scientific and Technical Conference 25-27 March 2019, Szczyrk, Poland.10.1088/1757-899X/545/1/012009 Search in Google Scholar

[29] Baranov M., Bozek P., Prajova V., Ivanova T., Novokshonov D., Korshunov A. Constructing and calculating of multistage sucker rod string according to reduced stress. Acta Montanistica Slovaca. Volume 22, Issue 2, 2017, pp. 107-115 Search in Google Scholar

[30] https://www.allmineral.com/en/products/alljig/ [March 10, 2020] Search in Google Scholar

[31] https://www.mbe-cmt.com/ [March 10, 2020] Search in Google Scholar

[32] https://www.tenova.com/product/apic-jigs/ [March 10, 2020] Search in Google Scholar

[33] Dokumentacja fotograficzna ITG KOMAG (not published). Search in Google Scholar

[34] Rimar, M., Fedak, M., Kulikov, A., Čorny, I., Abaham, M. and Kizek, J. Reduction of NOx formation under the limit combustion conditions through the application of combined primary de NOx methods on the gas boilers. Acta Montanistica Slovaca, Volume 24, Isuue 2, pp. 98-119, 2019. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD