1. bookVolume 24 (2016): Issue 4 (December 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

The Autonomous Maintenance Implementation Directory as a Step Toward the Intelligent Quality Management System

Published Online: 15 Mar 2018
Volume & Issue: Volume 24 (2016) - Issue 4 (December 2016)
Page range: 274 - 279
Received: 01 Jun 2016
Accepted: 01 Sep 2016
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The article describes the effects of the improvement of the production process which one of the industrial enterprises obtained by implementing the method of Autonomous Maintenance (AM), which is one of the pillars of the concept of Total Productive Maintenance (TPM). AM method was presented as an aid to the formation of intelligent, self-improving procesess of the quality management system (QMS). The main part of this article is to present results of studies that have been conducted in one of the large industrial enterprises in Poland, manufacturing for the automotive industry. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of the implementation of the AM method as a tool for selfimprovement of industrial processes in the following company. The study was conducted in 2015. The gathering and comparison of data from the period of two years, ie. the year before and the year after the implementation of AM, helped to determine the effectiveness of AM in building intelligent quality management system.

Keywords

[1] M.J. Ligarski, Podejście systemowe do zarządzania jakością w organizacji, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.Search in Google Scholar

[2] R. Wolniak, Parametryzacja kryteriów oceny poziomu dojrzałości systemu zarządzania jakością, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011.Search in Google Scholar

[3] M. Molenda,“The intelligent integrated system management”, in Proc. of the15th Int. Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015 - Ecology, economics, education and legislation, Environmental economics, education & accreditation in geosciences, vol. 3, Albena, Bulgaria,2015, pp. s. 681-688, 10.5593/SGEM2015/B53/S21.088Search in Google Scholar

[4] K.E. McKone and E.N. Weiss, “TPM: planned and autonomous maintenance: bridging the gap between practice and research”, Production and Operations Management, vol. 7, no. 4, 1998, pp. 335-351.10.1111/j.1937-5956.1998.tb00128.xSearch in Google Scholar

[5] M. Kruczek and Z. Żebrucki, „Doskonalenie procesów utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie branży hutniczej”, Logistyka, no. 2, 2012, pp. 787-797.Search in Google Scholar

[6] J. Furman, „Poprawa skuteczności utrzymania maszyn w przedsiębiorstwie produkcyjnym - studium przypadku”, in Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, tom 2, R. Knosala, Ed., Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016.Search in Google Scholar

[7] M. Zasadzień, „Metoda 5 Why jako element zarządzania eksploatacją w kopalni węgla kamiennego - próba implementacji”, Systemy Wspomagania Inżynierii Pro dukcji, z. 1 (13), Gliwice: Wyd. P.A. Nova S.A., 2016, pp. s. 457-464.Search in Google Scholar

[8] A. Loska, Wybrane aspekty komputerowego wspomagania zarządzania eksploatacją i utrzymaniem ruchu systemów technicznych, Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012.Search in Google Scholar

[9] T. Korbiel, W. Biały and S. Czerwiński, „Ocena stanu technicznego maszyn górniczych w oparciu o kryterium rozkładu Weibulla”, Systemy Wspomagania Inżynierii Produkcji, z. 1(13), Gliwice: Wyd. P.A. Nova S.A., 2016, pp. 639-654.Search in Google Scholar

[10] K. Midor, M. Zasadzień and B. Szczęśniak, „Transfer wiedzy wśród pracowników działu utrzymania ruchu”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej (s. Organizacja i Zarządzanie), z. 77, 2015, pp. 135-144.Search in Google Scholar

[11] J. Brzeskiand M. Figas, (2006), Autonomous Maintenance [Online]. Available: http://www.utrzymanieruchu.pl/menu-gorne/artykul/article/autonomous-maintenance/Search in Google Scholar

[12] D. Kalus, „Ocena skuteczności wdrażania metody Autonomous Maintenance w przedsiębiorstwie [...]”, M.S. thesis, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, Zabrze, 2016.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo