1. bookVolume 21 (2016): Issue 1 (March 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Determination of Workloads in Cutting Head of Longwall Tumble Heading Machine

Published Online: 15 Mar 2018
Volume & Issue: Volume 21 (2016) - Issue 1 (March 2016)
Page range: 45 - 54
Received: 01 Sep 2015
Accepted: 01 Dec 2015
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-5781
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The mining organ of the longwall heading machine KGS-320 with radial tools was the subject of the analysis. Cooperation of single knife with the mined solid rock was estimated in order to determine values of the forces and moments that might occur in the mining process and to estimate the energy consumption of the mining process. Analogous determination of forces and moments values as well as energy consumption of the mining process for the whole mining organ with regard to all the knives installed. Following the thorough analysis of the solid rock mining process with the longwall tumble heading machine mining head the PC computer program simulating such organ’s mode of action has been developed. This program presents the simulation of the mining process in the part regarding direct contact of the cutting tool (knife) with the rock mass. The result of this simulation is force and moments distribution, which are transmitted via the mining organ (head) during one full turn (360o) and, as consequence, via whole longwall heading machine.

Keywords

[1] W. Biały. “Volba dobývacích kombajnů na základě výzkumů rozpojitelnosti uhlí“. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní Ostrava 2009. ISBN 978-80-248-2032-3. p. 120.Search in Google Scholar

[2] W. Biały. „Zasoby węgla kamiennego. Urabialność pokładów węglowych”. Wydawnictwo PA NOVA SA. Gliwice 2014. ISBN 978-83-937845-5-4. p. 150Search in Google Scholar

[3] W. Biały. „Innowacyjne narzędzia do wyznaczania właściwości mechanicznych węgla”in Przegląd Górniczy vol. 6/2013. Katowice. ISSN 0033-26X. pp. 17-26.Search in Google Scholar

[4] W. Biały. „Problémy rozpojitelnosti uhlí a hornin“ in Technická Diagnostika vol.1 ročnik XXII 2013. CZECHY. ISSN 1210-311X. CD s. 41-50.Search in Google Scholar

[5] W. Biały. „Innovative solutions applied in tools for determining coal mechanical proprerties” in Management Systems in Production Engineering vol. 4 (20)/2015. Gliwice. ISSN 2299-0461. pp. 202-209. DOI: 10.2478/MSPE-02-04-201510.2478/MSPE-02-04-2015Open DOISearch in Google Scholar

[6] J. Borycz, A. Kozieł. “Wpływ koncentracji naprężeń w górotworze na wybrane parametry eksploatacji ściany węglowej”, in Międzynarodowa Konferencja „KOMTECH 2000” „Efektywne prowadzenie wyrobisk w trudnych warunkach górniczo geologicznych”, Szczyrk, 2000 XX pp 1-13.Search in Google Scholar

[7] B. Drzęźla. „Dlaczego kopalnie powinny pracować siedem dni w tygodniu?” in Trybuna Górnicza, 25 (406)/2002.Search in Google Scholar

[8] B. Drzęźla. „Dlaczego siedem dni w tygodniu?” in Trybuna Górnicza, 32(413)/2002.Search in Google Scholar

[9] A. Karbownik, E. Pawełczyk. „Podstawowe założenia i elementy reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2002” in Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, vol. 5/1998. ISSN 0208-7448. pp. 38-42.Search in Google Scholar

[10] P. Pużyński, S. Starzyński. „Reforma górnictwa na lata 2003-2006”. in Gazeta Wyborcza, 156(4064)/2002. Search in Google Scholar

[11] W. Sikora. „Ściana o wysokiej koncentracji produkcji w perspektywie roku 2000” in Nowoczesne techniki i technologie w podziemnej eksploatacji złóż - systemy eksploatacji węgla o dużej koncentracji wydobycia. Szczyrk 1995.Search in Google Scholar

[12] W. Sikora. „Zapotrzebowanie mocy w przodkach ścianowych w aspekcie intensyfikacji i koncentracji produkcji” in Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, vol. 1/1997. ISSN 0208-7448.Search in Google Scholar

[13] W. Sikora. „Wpływ koncentracji produkcji na restrukturyzację techniczną polskiego przemysłu węglowego” in Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Kompleksy ścianowe o dużej koncentracji wydobycia w warunkach technicznej restrukturyzacji polskiego górnictwa”. SITG-CMG”KOMAG” Gliwice-Szczyrk 1999.Search in Google Scholar

[14] J. Vasek, J. Slavik, H. Gondek. Analiza poprawy pracy organów urabiających kombajnów chodnikowych i ścianowych przy pomocy modelowania matematycznego” in XXVII Sympozjum „Modelowanie w mechanice” Gliwice-Wisła 1988.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo