1. bookVolume 9 (2021): Issue 3 (December 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1339-4584
First Published
06 Mar 2015
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English
Open Access

Europe as an extended Greece: Travelogues by Karl Kerényi and Gábor Devecseri

Published Online: 17 Feb 2022
Volume & Issue: Volume 9 (2021) - Issue 3 (December 2021)
Page range: 63 - 73
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1339-4584
First Published
06 Mar 2015
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English

Assmann, J. (1988). Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität. In Assmann, J. & Hölscher, T. (Eds.), Kultur und Gedächtnis (pp. 9-19). Frankfurt: Suhrkamp. Search in Google Scholar

Assmann, J. (1999). Kollektives und kulturelles Gedächtnis. Zur Phänomenologie und Funktion von Gegen-Erinnerung. In Borsdorf, U. & Grütter, T. (Eds.), Orte der Erinnerung. Denkmal, Gedenkstätte, Museum, (pp. 13-32). Frankfurt, New York: Campus. Search in Google Scholar

Assmann, J. (2011). Cultural Memory and Early Civilization. Writing, Remembrance, and Political Imagination. Cambridge, New York: Cambridge University Press.10.1017/CBO9780511996306 Search in Google Scholar

Devecseri, G. (1961). Homéroszi utazás. Budapest: Gondolat. Search in Google Scholar

Devecseri, G. (1969). Epidauroszi tücskök, szóljatok. Görögországi útinapló Gink Károly képeivel. Budapest: Kozmosz. Search in Google Scholar

Gink, K. & Devecseri, G. (1969). Ithaka! Budapest: Magvető. Search in Google Scholar

Grimm, G. E. (2005). „das Beste in der Erinnerung”. Zu Johann Gottfried Herders Italien-Bild. In: M. Kessler, V. Leppin (Eds.), Johann Gottfried Herder: Aspekte seines Lebenswerks (pp. 151–177). Berlin, New York: De Gruyter. Search in Google Scholar

Kerényi, K. (1939). Mi a mitológia? In: Homérosi himnuszok. Herméshez, Pánhoz, Dionysoshoz (pp. 7-35). Budapest: Officina. Search in Google Scholar

Kerényi, K. (1954). Unwillkürliche Kunstreisen. Fahrten in alten Europa 1952−53. Zürich: Rhein-Verlag. Search in Google Scholar

Kerényi, K. (1969). Tage- und Wanderbücher 1953‒1960. München‒Wien: Langen Müller. Search in Google Scholar

Kerényi, K. (1984). Hermész, a lélekvezető. Az élet férfieredetének mitologémája. Trans. by Tatár György. Budapest: Európa. Search in Google Scholar

Kerényi, K. (1995). Az égei ünnep. Tanulmányok a 40-es évekből. Trans. by Kocziszky, É. Budapest: Kráter Műhely Egyesület. Search in Google Scholar

Komoróczy, G. (Ed.) (2018). Kerényi Károly és Szilágyi János György levélváltása. Jelenkor, 61(2), 176-200. Search in Google Scholar

Polgár, A. (2019). Mítosz és kulturális emlékezet Devecseri Gábor Homéroszi utazás című művében. In: I. Lanstyák, A. Polgár (Eds.), Fordítás, kulturális hibriditás és többnyelvűség a magyar irodalomtudomány és nyelvtudomány kontextusában (pp. 161-176). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. Search in Google Scholar

Szilágyi J. Gy. (2005). Szirénzene. Ókortudományi tanulmányok. Budapest: Osiris. Search in Google Scholar

Szilágyi J. Gy. (2011). A tenger fölött. Írások ókori görög és itáliai kultúrákról, Budapest: Gondolat. Search in Google Scholar

Szilágyi J. Gy. (2018). Örvények fölé épülő harmónia I. Tudományban élni. Budapest: Gondolat, Szépművészeti Múzeum. Search in Google Scholar

Von Jagow, B. (Ed.) (2000). Topographie der Erinnerung. Mythos im strukturellen Wandel. Würzburg: Königshausen & Neumann. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD