1. bookVolume 5 (2013): Issue 3 (September 2013)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-831X
First Published
25 Apr 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

International mobility of Polish managers

Published Online: 25 Apr 2014
Volume & Issue: Volume 5 (2013) - Issue 3 (September 2013)
Page range: 75 - 89
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2543-831X
First Published
25 Apr 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

Due to the internationalization of Polish enterprises, it is appropriate to look at the tendency of managers to take up business and compete in the global labor market. The purpose of this article that is of theoretical and empirical character, is, therefore, an attempt to evaluate the mobility of Polish managers, or their willingness to change their place of work outside the home country. The matrix is a theoretical discussion of the importance of mobility for today’s corporations. Empiricism refers to the author’s own research (these are telephone interviews with 15 managers and two expert opinions) carried out for such this article, and also presented the results of the exploration of other researchers addressing these topics.

Keywords

Ageron Polska, (2011) Badania wizerunkowe Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych, Raport z badania desk-research, Warszawa Search in Google Scholar

Błaszczak, A. (2010) Więcej Polaków w światowej elicie biznesu, Rzeczpospolita, [Online], Available: http://www.rp.pl [24 Aug 2010].Search in Google Scholar

Bukowski, M. (ed.) (2011)Zatrudnienie w Polsce 2010.Integracja i globalizacja, Warszawa: Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.Search in Google Scholar

CBOS (2011) Praca Polaków za granicą. Komunikat z badań, BS/138/2011, Warszawa.Search in Google Scholar

Czarnecki, L. (2011) Biznes po prostu, Warszawa: Studio Emka.Search in Google Scholar

Godlewska-Werner, D.(2005) ‘Osobowościowe uwarunkowania mobilności zawodowej’ in Banaszak, S. and Doktór, K. (eds) Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Łodzi.Search in Google Scholar

Grzegorczyk, M.(2012) Polskie firmy mają swój czas za granicą, [Online], Available:http:// www.obserwatorfinansowy.pl [18 May 2012] Search in Google Scholar

Heinborch-Buhaj, M. (2009) ‘Współczesny menedżer HR w zarządzaniu przedsiębiorstwem wielokulturowym’ in Juchnowicz, M. (ed.) Kulturowe uwarunkowania zarzadzania kapitałem ludzkim, Kraków:Oficyna a Wolters Kluwer.Search in Google Scholar

Iszkowski, W. (2000) Praktyka zarzadzania międzynarodowego w Polsce, Warszawa:Difin.Search in Google Scholar

Juchnowicz, M.(ed.)(2009)Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business.Search in Google Scholar

Karaszewski, W., Jaworek, M., Kuzel, M., Szałucka, M., Szóstek, A., Długołęcka, K. (2010), Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granica w postaci inwestycji bezpośrednich, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.Search in Google Scholar

Kawczyńska-Butrym, Z. (2009) Migracje. Wybrane zagadnienia, Lublin:Wydawnictwo Uniwersytetu M.Curie-Skłodowskiej.Search in Google Scholar

Kowaleski, J. (2000) ‘Mobilność przestrzenna’ in Kryńska, E. (ed.) Mobilność zasobów pracy, Warszawa: IPiSS.Search in Google Scholar

Kryńska, E. (ed.) (2000)Mobilność zasobów pracy, Warszawa: IPiSS.Search in Google Scholar

Kubitsky, J. (2012) Psychologia migracji, Warszawa: Difin.Search in Google Scholar

Kuc, B., Żemigała, M. (2010) Życie i praca współczesnego menedżera, Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa.Search in Google Scholar

Lachiewicz, S. (2007) Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, Warszawa: PWE.Search in Google Scholar

Leśniewska, Z., Leśniewski, B. (2000) Międzynarodówka menedżerów. Kim są nowi szefowie zagranicznych firm działających w Polsce?, Wprost 13/2000 (904) [Online], Available: http://www.wprost.pl/ar/1044/Miedzynarodowka-menedzerow [8 Jan 2013].Search in Google Scholar

Maciejewski, A., Nowakowski, R. (2011) ‘Kariera za granica coraz mniej atrakcyjna’, Harvard Business Review Polska, May 2011.Search in Google Scholar

Mendenhall, M.E., Stevens, M.J., Bird, A., Oddou, G.R., Osland, J.S, (2011) Intercultural effectiveness scale: technical report, Chesterfield: The Kozai Group Inc.Search in Google Scholar

Miroński, J. (2004) Zarys teorii przedsiębiorstwa opartej na władzy, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.Search in Google Scholar

Murdoch, A. (2011) ‘Zespoły międzykulturowe -konflikt źródłem kreatywności’, Kreatywność jako źródło innowacyjności-materiały konferencyjne, Nowy Sącz, 4 marca.Search in Google Scholar

Pocztowski, A.(ed.)(2012) Zarządzanie misjami zagranicznymi. Organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.Search in Google Scholar

Polski menedżer gra w lidze mistrzów, [Online], Available: http:// www.uwazamrze.pl [10 Aug 2012].Search in Google Scholar

Przytuła, S. (2009) Psychologia zarządzania. Wybrane zagadnienia, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.Search in Google Scholar

Przytuła, S. (2011) Międzynarodowa kadra menedżerska, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.Search in Google Scholar

Przytuła, S. (2012) ‘Uwarunkowania mobilności polskich menedżerów’, Organizacja i Kierowanie, Nr 4 / 2012 (153).Search in Google Scholar

Ronowicz, Z.(2012) Kompetencja kulturowa, czyli powinien umieć menedżer XXI wieku, [Online], Available: http://manager.money.pl/startegie/psychologia_biznesu [7 April 2012].Search in Google Scholar

Rozkwitalska, M.(2011) Bariery w zarządzaniu międzykulturowym, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.Search in Google Scholar

Rozłucki, W. (2010) ‘Za wcześnie na polski ranking’, Harward Business Review Polska, May.Search in Google Scholar

Sienkiewicz, Ł., Elastyczność zawodowa Polaków jako determinanta decyzji zatrudnieniowych, w: Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim, red.M.Juchnowicz, Oficyna a Wolters Kluwer, Kraków,2009Search in Google Scholar

Strategic Moves 2012. The Global Mobility Island, [Online], Available: http://www.deloitte.com [7 April 2012]. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo