1. bookVolume 11 (2018): Issue 2 (November 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1805-4196
First Published
20 Jun 2008
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English
Open Access

Continuity and Extinction of Agricultural Land in the Sudetes - A Case Study in the Landscape of Highlands and Mountains

Published Online: 21 Nov 2018
Volume & Issue: Volume 11 (2018) - Issue 2 (November 2018)
Page range: 53 - 66
Received: 31 Jul 2017
Accepted: 31 Jul 2018
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1805-4196
First Published
20 Jun 2008
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English

Bičík, I., Jeleček, L., & Štěpánek, V. (2001). Land-use changes and their social driving forces in Czechia in the 19th and 20th centuries. Land Use Policy, 18(1), 65–73. https://doi.org/10.1016/S0264-8377(00)00047-810.1016/S0264-8377(00)00047-8Open DOISearch in Google Scholar

Bičík, I., Kupková, L., Jeleček, L., Kabrda, J., Štych, P., Janoušek, Z., & Winklerová, J. (2015). Land Use Changes in the Czech republic 1845 - 2010. Netherlands: Springer.10.1007/978-3-319-17671-0Search in Google Scholar

Bucala, A. (2014). The impact of human activities on land use and land cover changes and environmental processes in the Gorce Mountains (Western Polish Carpathians) in the past 50 years. Journal of Environmental Management Journal of Environmental Management, (138), 4–14.10.1016/j.jenvman.2014.01.036Search in Google Scholar

CENIA. (2012). Historické letecké snímky - 50. léta.Search in Google Scholar

CÚZK. (2016). Císařské otisky stabilního katastru.Search in Google Scholar

ČSÚ. (2011). Sčítání lidí, domů a bytů.Search in Google Scholar

ČÚZK. (2016). Geoportál ČÚZK – přístup k mapovým produktům a službám resortu.Search in Google Scholar

Demková, K., & Lipský, Z. (2015). Změny nelesní dřevinné vegetace v jihozápadní části Bílých Karpat v letech 1949–2011. Geografie-Sbornik CGS, 120(1), 64–83.10.37040/geografie2015120010064Search in Google Scholar

ESRI. (2014). ArcGIS 10.3.Search in Google Scholar

Falcucci, A., Maiorano, L., & Boitana, L. (2007). Changes in land-use/land-cover patterns in Italy and their implications for biodiversity conservation. Landscape Ecology, 22, 617–631.10.1007/s10980-006-9056-4Search in Google Scholar

Fernández Ales, R. (1991). Effect of economic development on landscape structure and function in the Province of Seville (SW Spain) and its consequences on conservation. In J. Baudry & R. G. H. Bunce (Eds.), Land abandonment and its role in conservation, Options Mediterraneennes, serie A, Seminaires Mediterraneens, vol.15 (pp. 61–69). Options Méditerranéennes.Search in Google Scholar

Forejt, M., Skalos, J., Pereponova, A., Plieninger, T., & Vojta, J. (2017). Changes and continuity of wood-pastures in the lowland landscape in Czechia, 79. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2016.12.01610.1016/j.apgeog.2016.12.016Open DOISearch in Google Scholar

Geist, H. J., & Lambin, E. F. (2002). Proximate Causes and Underlying Driving Forces of Tropical Deforestation. BioScience, 52(February), 143–150.10.1641/0006-3568(2002)052[0143:PCAUDF]2.0.CO;2Search in Google Scholar

Grossmann, E. B., & Mladenoff, D. J. (2007). Open woodland and savanna decline in a mixed-disturbance landscape (1938 to 1998) in the Northwest Wisconsin (USA) Sand Plain. Landscape Ecol, 22, 43–55.10.1007/s10980-007-9113-7Search in Google Scholar

Hersperger, A. M., Gennaio, M.-P., Verburg, P. H., & Buergi, M. (2010). Linking Land Change with Driving Forces and Actors: Four Conceptual Models. Ecology and Society, 15(4). Retrieved 5 April 2010 from http://apps.webofknowledge.com.infozdroje.czu.cz/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=R1PQ9zBCVnF6m2Wcyo8&page=1&doc=210.5751/ES-03562-150401Search in Google Scholar

Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M., Grulich, V., & Lustyk, P. (Eds.). (2010). Katalog biotopů České republiky. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.Search in Google Scholar

Kozak, J. (2003). Forest Cover Change in the Western Carpathians in the Past 180 Years. A Case Study in the Orawa Region in Poland. Mountain Research and Development, 23(4), 369–375.10.1659/0276-4741(2003)023[0369:FCCITW]2.0.CO;2Search in Google Scholar

Latocha, A. (2012). Changes in the Rural landscape of the Polish Sudety Mountains in the Post-war period. Geographia Polonica, 85(4), 13–21.10.7163/GPol.2012.4.21Search in Google Scholar

Lipsky, Z. (1995). The changing face of the Czech rural landscape. Landscape and Urban Planning, 31(1–3), 39–45. https://doi.org/10.1016/0169-2046(94)01034-610.1016/0169-2046(94)01034-6Open DOISearch in Google Scholar

Míchal, I. (1994). Ekologická stabilita. Veronica.Search in Google Scholar

Raška, P., Zábranský, V., Brázdil, R., & Lamková, J. (2016). The late Little Ice Age landslide calamity in North Bohemia: Triggers, impacts and post-landslide development reconstructed from documentary data (case study of the Kozí vrch Hill landslide). Geomorphology, 255, 95–107. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2015.12.00910.1016/j.geomorph.2015.12.009Open DOISearch in Google Scholar

Rindfuss, R. R., Walsh, S. J., Turner, B. L., Fox, J., & Mishra, V. (2004). Developing a science of land change: challenges and methodological issues. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(39), 13976–81. https://doi.org/10.1073/pnas.040154510110.1073/pnas.040154510152110715383671Open DOISearch in Google Scholar

Romportl, D., Chuman, T., & Lipsky, Z. (2013). Landscape typology of Czechia. Geografie, 118(1), 16–39. Retrieved from http://apps.webofknowledge.com.infozdroje.czu.cz/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=4&SID=Y2XxZYWmeSPEnbFL13j&page=1&doc=810.37040/geografie2013118010016Search in Google Scholar

Skaloš, J., Novotný, M., Woitsch, J., Zacharová, J., Berchová, K., Svoboda, M., … Keken, Z. (2015). What are the transitions of woodlands at the landscape level? Change trajectories of forest, non-forest and reclamation woody vegetation elements in a mining landscape in North-western Czech Republic. Applied Geography, 58, 206–216. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2015.02.00310.1016/j.apgeog.2015.02.003Open DOISearch in Google Scholar

Skaloš, J., Weber, M., Lipský, Z., Trpáková, I., Šantrůčková, M., Uhlířová, L., & Kukla, P. (2011). Using old military survey maps and orthophotograph maps to analyse long-term land cover changes - Case study (Czech Republic). Applied Geography, 31(2), 426–438. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2010.10.00410.1016/j.apgeog.2010.10.004Open DOISearch in Google Scholar

Skokanová, H. (2015). Application of methodological principles for assessment of land use changes trajectories and processes in South-eastern Moravia for the period 1836-2006 EASTERN MORAVIA FOR THE PERIOD 1836 2006. Acta Pruhoniciana, 91(August), 15–21.Search in Google Scholar

Staněk, T., & von Arburg, A. (2010). Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945–1951 (I.) (Vysídlení). Středokluky: Zdeněk Susa.Search in Google Scholar

Statistický lexikon obcí v republice Československé. (1934) (I). Praha: Ministerstvo vnitra a Státní úřad statistický.Orbis.Search in Google Scholar

Turner, B. L., & Robbins, P. (2008). Land-Change Science and Political Ecology: Similarities, Differences, and Implications for Sustainability Science. Annual Review of Environment and Resources, 33(1), 295–316. https://doi.org/doi:10.1146/annurev.environ.33.022207.10494310.1146/annurev.environ.33.022207.104943Open DOISearch in Google Scholar

Weber, M. (2006). Dědictví krajiny jako výzva pro její současné obyvatele. In M. Spurnný (Ed.), Proměny sudetské krajiny (Antikomple, p. 238). Nakladatelství Českého lesa.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo