1. bookVolume 2 (2022): Issue 1 (June 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2744-1687
First Published
17 Jul 2021
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Comparative Analysis of Academic and Professional Education of Forensic Accountants

Published Online: 11 Jul 2022
Volume & Issue: Volume 2 (2022) - Issue 1 (June 2022)
Page range: 54 - 71
Received: 15 Apr 2022
Accepted: 10 May 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2744-1687
First Published
17 Jul 2021
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

Aleksić, M., Vujnović-Gligorić, B., Hasanović, A. (2019). Stanje i perspektive forenzičkog računovodstva u Republici Srpskoj. Časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije 9(2), pp. 325-338. Search in Google Scholar

Bartulović, M. i Filipović, I. (2016). Forenzični računovođa: perspektive razvoja zanimanja. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, (Posebno izdanje 2016), pp. 29-46. Search in Google Scholar

Hrvatski kvalifikacijski okvir, Standard kvalifikacije - Magistar financijsko-računovodstvene forenzike/magistra financijsko-računovodstvene forenzike. Preuzeto iz: https://hko.srce.hr/registar/standard-kvalifikacije/detalji/28 (Pristupljeno May 20, 2022). Search in Google Scholar

Hrvatski računovođa. Poziv za upis u program za sticanje zvanja „Ovlašteni računovodstveni forenzičar”. Retrieved from: http://www.hrvatski-racunovodja.hr/ovf/ovl-for-poziv-2021-08.pdf (Accessed May 20, 2022). Search in Google Scholar

Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore. Crnogorski obrazovni računovodstveni standard-CORS-1. Retrieved from: http://www.isrcg.org/cors-1/ (Accessed Jun 10, 2022). Search in Google Scholar

Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore. Spisak kandidata koji su stekli licencu “forenzički računovođa”. Retrieved from: http://www.isrcg.org/2827-2/ (Accessed May 25, 2022). Search in Google Scholar

Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore. Upis nove generacije forenzičkih računovođa. Retrieved from: http://www.isrcg.org/upis-nove-generacije-forenzicki-racunovoda/ (Accessed May 10, 2022). Search in Google Scholar

Isaković-Kaplan, Š. (2014). Ovlašteni forenzičar-novo zvanje u profesiji. In M. Dmitrović (Ed.), 15. Medunarodni simpozij: Prioriteti za BiH: zbornik radova (pp. 155-170). Sarajevo: Revicon. Search in Google Scholar

Isaković-Kaplan, Š. (2016). Forenzično računovodstvo. Fojnica: Štamparija Fojnica. Search in Google Scholar

Isaković-Kaplan, Š. (2017). Pojam i djelokrug forenzičnog računovodstva. Pravo i finansije 7-8(1), pp. 73-77. Search in Google Scholar

Kahan, S. (2005). Bring’em back intact. Accounting Today, 19(18), pp. 14-16 Search in Google Scholar

Koletnik, F., Koletnik Korošec, M. (2011). Razumijevanje forenžičnog računovodstva - drugi dio. Računovodstvo, revizija i finansije 6, pp. 57-62. Search in Google Scholar

Koletnik, F., Kolar, I. (2008). Forenzično računovodstvo. Ljubljana: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenija. Search in Google Scholar

Manning, G. (2005). Financial Investigation and Forensic Accounting. Boca Raton: Taylorand Francis Group Search in Google Scholar

Međunarodno udruženje forenzičkih računovođa i revizora. Retrieved from: https://iafaa.net/ (Accessed May 25, 2022). Search in Google Scholar

Raffaelli, B. (2013). Uloga i značaj finansijskih izvještaja. Porezni savjetnik 16(7-8), pp. 62-68. Search in Google Scholar

Savez računovođa i revozora Republike Srpske. Poziv za upis u program za sticanje zvanja “Sertifikovani forenzički računovođa”. Retrieved from: http://www.srrrs.org/dokumenti/aktuelnosti/2021/Poziv_za_forenzicare_oktobar_2021.pdf (Accessed May 20, 2022). Search in Google Scholar

Savez računovođa i revizora Srbije. Nacionalni računovodstveni obrazovni standard – ROS 31. Retrieved from: https://www.srrs.rs/ (Accessed May 25,2022) Search in Google Scholar

Singleton, T. W., Singleton, A. J., Bologna, J., & Lindquist, R. (2010). Revizija kriminalne radnje i forenzičko računovodstvo. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije. Search in Google Scholar

Savez računovođa, revizora i financijskih djelatnika Federacije BiH - SRRiF-FBiH. Statut Saveza računovođa, revizora i finansijskih/financijskih radnika/djelatnika Federacije Bosne i Hercegovine. Retrieved from: https://www.srr-fbih.org/statut-saveza-racunovoda-revizora-ifinansijskihfinancijskih-radnikadjelatnika-federacije-bosne-i (Accessed May 20, 2022). Search in Google Scholar

Ministarstvo pravde Republike Srbije. Strategija istraga finansijskog kriminala za period od 2015. do 2016. godine. Retrieved from: https://www.mpravde.gov.rs/sr/vest/8960/strategijaistraga-finansijskog-kriminala-za-period-od-2015-do-2016-godine.php (Accessed Jun 10, 2022). Search in Google Scholar

Univerzitet u Sarajevu. (2020) Svečano otvorenje i promocija Centra za forenzičko računovodstvo Ekonomskog fakulteta. Retrieved from: https://www.unsa.ba/događaji/svecano-otvorenje-i-promocija-centra-za-forenzickoracunovodstvo-ekonomskog-fakulteta (Accessed May 20, 2022). Search in Google Scholar

Vilendečić S., Vilendečić J. (2014). Pronevjere u bijelim knjigama. Naučno-stručni časopis Svarog (9), pp. 167-179. Search in Google Scholar

Vukoja B., Vukoja V. (2019). Primjena alata forenzike na smanjenje prevara u financijskim izvještajima u BiH. In M. Puljić et al. (Eds.) Naučno – stručna konferencije “FIRA 2019”: zbornik radova Fira (pp. 199-210). Vitez: Sveučilište/Univerzitet Vitez. Search in Google Scholar

Wells, J. (2005). When you suspect fraud. Journal of Accountancy 199(6), pp. 82-85 Search in Google Scholar

Zakon o računovodstvu. Narodne novine (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20). Retrieved from: https://zakon.hr/z/118/Zakon-o-računovodstvu (Accessed May 20, 2022). Search in Google Scholar

Zakon o računovodstvu (Službeni list Crne Gore 145/2021). Retrieved from: https://me.propisi.net/zakon-o-racunovodstvu/ (Accessed May 25, 2022). Search in Google Scholar

Zakon o računovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine. (2004). Službeni glasnik Bosne i Hercegovine 8(42), pp. 4232-4235. Retrieved from: https://www.paragraf.ba/propisi/bih/zakon-o-racunovodstvu-i-reviziji-bosne-ihercegovine.html (Accessed May 10, 2022). Search in Google Scholar

Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske (94/15, 78/20). Retrieved from: https://www.srrrs.org/?strana=profesionalna_regulativa&jezik=lat (Accessed Jun 05, 2022). Search in Google Scholar

Zakon o reviziji. Službeni list Republike Srbije (73/2019-26). Retrieved from: https://www.propisi.net/zakon-o-reviziji/ (Accessed May 25, 2022). Search in Google Scholar

Zimbelman, M., Albrecht, C. (2012). Forensic Accounting. Mason: South-Western/Cengage Learning. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD