1. bookVolume 14 (2020): Issue 2 (December 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2228-0987
First Published
16 Apr 2016
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

“Obey My Will Or Suffer”:1 Violence Against Women in Icelandic Folk Legends

Published Online: 21 Dec 2020
Volume & Issue: Volume 14 (2020) - Issue 2 (December 2020)
Page range: 17 - 43
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2228-0987
First Published
16 Apr 2016
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

This article* will look at how domestic and sexual violence against women is presented in the Icelandic folk legend collections from the 19th and early 20th centuries. Gender-based violence is a subject relatively absent in Icelandic legend collections which were mostly told, collected and published by men (the exception being the collection of Torfhildur Þorsteinssdóttir Hólm). Violence plays a role in the subordination of women, and there is good reason to consider how violence against women is portrayed in the oral legends of the past. I will among other things consider the effect these particular legends might have had on those who heard them and examine the roles of the legends in maintaining and shaping a discourse which in many cases may well have attempted to normalise this violence.

Keywords

Aarne, Antti and Stith Thompson. 1961. The Types of the Folktale: A Classification and Bibliography, translated and enlarged by Stith Thompson. Helsinki: Suomalainen tiedeakatemia.Search in Google Scholar

Aðalheiður Guðmundsdóttir. 2010. Af betri konum og bóndadætrum: Um stéttbundna misnotkun kvenna í fornaldarsögum og öðrum afþreygingarbókmenntum miðalda. – Rannsóknir í félagsvísindum XI: Þjóðarspegillinn 2010, edited by Helga Ólafs and Hulda Proppé. Reykjavík: Félagsvísindastofnun, 1–7.Search in Google Scholar

Agnes S. Arnórsdóttir. 1991. Frá kvennasögu til kerfisbundinni rannsókna. – Ný saga 5 (1): 33–39.Search in Google Scholar

Alcoff, Linda Martín. 2018. Rape and Resistance: Understanding the Complexity of Sexual Violation. Cambridge: Polity Press.Search in Google Scholar

Alver, Brynjulf. 1989. Historical Legends and Historical Truth. – Nordic Folklore: Recent Studies, edited by Reimund Kvideland and Henning K. Sehmsdorf. Bloomington, IN: Indiana University Press, 137–149.Search in Google Scholar

Alþingi. Almenn hegningarlög 1940. Official webpage of the Icelandic parliament. https://www.althingi.is/lagas/nuna/1940019.html (accessed June 10, 2020).Search in Google Scholar

Alþingi. 1867. Tíðindi frá Alþingi Íslendinga ellefta þing. https://www.althingi.is/altext/althingistidindi/R1867/011_thing_1867_s.pdf (accessed November 4, 2020).Search in Google Scholar

Anna Lísa Rúnarsdóttir. 2007. Á tímum torfbæja: Híbýlahættir og efnismenning í íslenska torfbænum frá 1850. Reykjavík: Þjóðminjasafn Íslands.Search in Google Scholar

Auður Styrkársdóttir. 1997. Forspjall. – Kúgun kvenna, edited by Vilhjálmur Árnason and Ólafur Páll Jónsson. Reykjavík: Hið Íslenska bókmenntafélag, 9–65.Search in Google Scholar

Asplund Ingemark, Camilla. 2013. Therapeutic Uses of Storytelling: An Interdisciplinary Approach to Narration as Therapy. Lund: Nordic Academic Press.Search in Google Scholar

Árni Björnsson. 1996. Merkisdagar á mannsævinni. Reykjavík: Mál og menning.Search in Google Scholar

Bartky, Sandra. 1998. Foucault, Femininity, and the Modernization of Patriarchal Power. – The Politics of Women’s Bodies: Sexuality, Appearance and Behaviour, edited by Rose Weitz. New York, NY; Oxford: Oxford University Press, 25–45.Search in Google Scholar

Beauvoir, Simone de. 1999. Hitt kynið: Inngangur. – Simone de Beauvoir: Heimspekingur, rithöfundur, femínisti, edited by Irma Erlingsdóttir and Sigríður Þorgeirsdóttir; translated by Torfi H. Tulinius. Reykjavík: Rannsóknarstofa í kvennafræðum, 25–46.Search in Google Scholar

Bennett, Gillian. 2005. Bodies: Sex, Violence, Disease, and Death in Contemporary Legend. Jackson, MS: University Press of Mississippi.Search in Google Scholar

Björn Halldórsson. 1973 [1843]. Arnbjörg. Reykjavík: Ísafold.Search in Google Scholar

Brown, Carolyn E. 1995. Catherine of The Taming of the Shrew: A Second Grissel. – Texas Studies in Literature and Language 37 (3): 285–313.Search in Google Scholar

Brownmiller, Susan. 1975. Against Our Will: Men, Women and Rape. New York, NY: Simon and Schuster.Search in Google Scholar

Brunvand, Jan Harold. 1966. The Folktale Origin of The Taming of the Shrew. – Shakespeare Quarterly 17 (4): 345–359. DOI: https://doi.org/10.2307/2867908.10.2307/2867908Search in Google Scholar

Carter, Angela. 1990. The Virago Book of Fairy Tales. London: Virago Press.Search in Google Scholar

Connell, R. W. 1987. Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics. Cambridge: Polity Press.Search in Google Scholar

Crenshaw, Kimberlé. 1994. Intersectionality and Identity Politics: Learning from Violence against Women on Color. – The Public Nature of Private Violence, edited by Martha Albertson Fineman and Rixanne Mykitiuk. New York, NY: Routledge, 178–193.Search in Google Scholar

Dagrún Ósk Jónsdóttir. 2016. “Fáir hafa notið betur bónda síns en ég”: Mannát í íslenskum sögnum. A Bachelor Dissertation. University of Iceland. http://hdl.handle.net/1946/24741 (accessed July 15, 2020).Search in Google Scholar

Dagrún Ósk Jónsdóttir. Fothcoming. “You have a Man’s Spirit in a Woman’s Heart”: Women That Break Traditional Gender Roles in Icelandic Legends.Search in Google Scholar

Dégh, Linda. 1989. Folktales and Society: Story-Telling in a Hungarian Peasant Community. Bloomington, IN; Indianapolis, IN: Indiana University Press.Search in Google Scholar

Dobash, Russell P. and R. Emerson Dobash. 1979. Violence Against Wives. New York, NY: The Free Press.Search in Google Scholar

Dobash, Russell P. and R. Emerson Dobash. 1981. Community Response to Violence against Wives: Charivari, Abstract Justice and Patriarchy. – Social Problems 28 (5): 563–581. DOI: https://doi.org/10.2307/800231.10.2307/800231Search in Google Scholar

Einar Guðmundsson. 1932–1947. Íslenzkar þjóðsögur 1–5. Reykjavík: Leiftur.Search in Google Scholar

Einar Ólafur Sveinsson, ed. 1934. Laxdæla saga. Íslenzk fornrit V. Reykjavík.Search in Google Scholar

Einar Ólafur Sveinsson. 1940. Um íslenzkar þjóðsögur. Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag.Search in Google Scholar

Einar Ólafur Sveinsson, ed. 1954. Brennu-Njáls saga. Íslenzk fornrit XII. Reykjavík.Search in Google Scholar

Elísabet Karlsdóttir and Ásdís A. Arnaldsdóttir. 2010. Rannsókn á ofbeldi: Reynsla kvenna á aldrinum 18–80 ára. Reykjavík: Rannsóknastofnun í barna og fjölskylduvernd og Félags- og tryggingamálaráðuneytið.Search in Google Scholar

Erla Hulda Halldórsdóttir. 2011. Nútímans konur: Menntun kvenna og mótun kyngervis á Íslandi 1850–1903. Reykjavík: Háskólaútgáfan.Search in Google Scholar

Erla Hulda Halldórsdóttir and Guðrún Dís Jónatansdóttir. 1998. Ártöl og áfangar í sögu íslenskra kvenna. Reykjavík: Kvennasögusafn.Search in Google Scholar

Esterberg, Kristin G. 2002. Qualitative Methods in Social Research. Boston, MA: McGraw-Hill.Search in Google Scholar

Finnborg Salome Steinþórsdóttir and Gyða Margrét Pétursdóttir. 2014. Svo óþolandi að maður þurfi að sætta sig við það að maður þurfi í raun að gera ráð fyrir að þetta geti gerst! Áhrif Nauðgunarmenningar á daglegt líf kvenna. – Ráðstefna í Félagsvísindum XV: Þjóðarspegillinn, edited by Silja Bára Ómarsdóttir. Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 1–9. http://hdl.handle.net/1946/20030 (accessed July 15, 2020).Search in Google Scholar

Finnborg Salome Steinþórsdóttir and Gyða Margrét Pétursdóttir. 2019. Ábyrgar konur og sjúkir karlar: Birtingarmynd nauðgunarmenningar í íslensku samfélagi. – Ritið 1: 15–39. DOI: https://doi.org/10.33112/ritid.19.1.2.10.33112/ritid.19.1.2Search in Google Scholar

Finnur Sigmundsson. 1962. Formáli. – Þjóðsögur og sagnir. Reykjavík: Almenna Bókmenntafélagið, v–xxi.Search in Google Scholar

Foucault, Michel. 1991. Skipan orðræðunnar. – Spor í bókmenntafræði 20. aldar, edited by Garðar Baldvinsson, Kristín Birgisdóttir and Kristín Viðarsdóttir. Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, 191–226.Search in Google Scholar

van Gennep, Arnold. 1960. The Rites of Passage. Chicago, IL: The University of Chicago Press. DOI: https://doi.org/10.7208/chicago/9780226027180.001.0001.10.7208/chicago/9780226027180.001.0001Search in Google Scholar

Guðmundur Hálfdánarson. 1993. Íslensk þjóðfélagsþróun á 19. öld. – Íslensk þjóðfélagsþróun 1880–1990: Ritgerðir, edited by Guðmundur Hálfdánarson and Svanur Kristjánsson. Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 9–56.Search in Google Scholar

Guðni Jónsson. 1940–1957. Íslenzkir sagnaþættir og þjóðsögur 1–12. Reykjavík: Ísafoldarprentsmiðja.Search in Google Scholar

Guðrún Bjartmarsdóttir. 1988. Bergmál: Sýnisbók íslenskra þjóðfræða. Reykjavík: Mál og menning.Search in Google Scholar

Gísli Ágúst Gunnlaugsson. 1991. Ljós, lestur og félagslegt taumhald. – Ný saga 5 (1): 62–66.Search in Google Scholar

Gísli Gunnarsson. 2002. Hvað er vistarbandið? – Vísindavefurinn. https://www.visindavefur.is/svar.php?id=2377 (accessed July 15, 2020).Search in Google Scholar

Gísli Sigurðsson. 1995. Kötludraumur: Flökkuminni eða þjóðfélagsumræða. – Gripla IX: 189– 217.Search in Google Scholar

Gísli Sigurðsson. 2001. Hver var Axlar-Björn? – Vísindavefurinn. https://www.visindavefur.is/svar.php?id=1987 (accessed July 15, 2020).Search in Google Scholar

Gunnell, Terry. 2002. Komi þeir sem koma vilja…: Sagnir um innrás óvætta á jólum til forna á íslenska sveitabæi. – Úr manna minnum: Greinar um íslenskar þjóðsögur, edited by Baldur Hafstað and Haraldur Bessason. Reykjavík: Heimskringla, háskólaforlag Máls og menningar, 191–209.Search in Google Scholar

Gunnell, Terry. 2006. Innrás hinna utanaðkomandi dauðu: Sagnir um sjórekin lík á Íslandi. –Ráðstefnurit: Fylgirit Múlaþings 33. Egilsstaðir: Héraðsnefnd Múlasýslna and Sagnfræðingafélag Íslands, 47–52.Search in Google Scholar

Gunnell, Terry. 2007. How Elvish Were the Álfar. – Constructing Nations, Reconstructing Myth: Essays in Honour of T. A. Shippey, edited by Andrew Wawn, Graham Johnson and John Walter. Turnhout: Prepols publishers, 111–130. DOI: https://doi.org/10.1484/M.MMAGES-EB.3.3608.10.1484/M.MMAGES-EB.3.3608Search in Google Scholar

Gunnell, Terry. 2008. Introduction. Legends and Landscape. Articles based on plenary papers presented at the 5th Celtic - Nordic – Baltic Folklore symposium, edited by Terry Gunnell. Reykjavík: University of Iceland Press, 13–24.Search in Google Scholar

Gunnell, Terry. 2010. Sagnagrunnur: A New Database of Icelandic Legends in Print. – Folklore: Electronic Journal of Folklore 45: 151–162. DOI: https://doi.org/10.7592/FEJF2010.45.gunnell.10.7592/FEJF2010.45.gunnellSearch in Google Scholar

Gunnell, Terry. 2012. Waking the Dead: Folk legends Concerning Magicians and Walking Corpses in Iceland. – News from Other Worlds: Studies in Nordic Folklore, Mythology and Culture, edited by Merrill Kaplan and Timothy R. Tangherlini. Berkeley, CA; Los Angeles, CA: North Pinehurst Press, 235–266.Search in Google Scholar

Gyða Margrét Pétursdóttir. 2009. Within the Aura of Gender Equality: Icelandic Work Cultures, Gender Relations and Family Responsibility a Holistic Approach. A PhD Dissertation. University of Iceland.Search in Google Scholar

Hall, Stuart. 1997. The Spectacle of the “Other”. – Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: SAGE, 225–239.Search in Google Scholar

Hannes Þorsteinsson, Jón Þorkelsson, Ólafur Davíðsson, Pálmi Pálsson and Valdimar Ásmundsson. 1935–1936. Huld 1–2. Reykjavík: Snæbjörn Jónsson.Search in Google Scholar

Hastrup, Kirsten. 1985. Culture and History in Medieval Iceland: An Anthropological Analysis of Structure and Change. Oxford: Clarendon Press.Search in Google Scholar

Hastrup, Kirsten. 1998. A Place Apart: An Anthropological Study of the Icelandic World. Oxford: Clarendon Press.Search in Google Scholar

Hildigunnur Ólafsdóttir, Sigrún Júlíusdóttir and Þorgerður Benediktsdóttir. 1980. Á víð og dreif. – Tímarit lögfræðinga 3: 172–186.Search in Google Scholar

Holbek, Bengt. 1998. Interpretation of Fairy Tales: Danish Folklore in a European Perspective. Helsinki: Academia Scientarium Fennica.Search in Google Scholar

Hólm, Torfhildur Þorsteinssdóttir. 1962. Þjóðsögur og sagnir. Reykjavík: Almenna Bókmenntafélagið.Search in Google Scholar

Inga Huld Hákonardóttir. 1995. Fjarri hlýju hjónasængur: Öðruvísi Íslandssaga. Reykjavík: Íslenski kiljuklúbburinn.Search in Google Scholar

Ingólfur V. Gíslason. 2008. Ofbeldi í nánum samböndum: Orsakir, afleiðingar, úrræði. Reykjavík: Félags- and Tryggingarmálaráðuneytið.Search in Google Scholar

Íslendingabók. Online database of Icelanders. 1997–2020. http://www.islendingabok.is (accessed July 15, 2020).Search in Google Scholar

Jaffe, Sarah. 2018. The Collective Power of #MeToo. – Dissent 65 (2): 80–87. DOI: https://doi.org/10.1353/dss.2018.0031.10.1353/dss.2018.0031Search in Google Scholar

Jauhiainen, Marjatta. 1989. The Sins of Women in Finnish Belief Legends. – Studies in Oral Narrative, edited by Anna-Leena Siikala. Helsinki: Finnish Literature Society, 211–220.Search in Google Scholar

Jordan, Rosan A. and Susan J. Kalcik. 1985. Women’s Folklore, Women’s Culture. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.Search in Google Scholar

Jorgensen, Jeana. 2014. Molding Messages: Analyzing the Reworking of ‘Sleeping Beauty’ in Grimm’s Fairy Tale Classics and Dollhouse. – Channeling Wonder, edited by Pauline Greenhill and Jill Terry Rudy. Detroit, MI: Wayne State University Press, 144–162.Search in Google Scholar

Jón Árnason. 1954–1961 [1862–1864]. Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri 1–6, edited by Árni Böðvarsson and Bjarni Vilhjálmsson. Reykjavík: Bókaútgáfan Þjóðsaga.Search in Google Scholar

Jón Jónsson. 2018. Á mörkum mennskunnar. Reykjavík: Háskólaútgáfan.Search in Google Scholar

Jón Þorkelsson. 1956. Þjóðsögur og munnmæli. Reykjavík: Bókfellsútgáfa.Search in Google Scholar

Jónas Kristjánsson. 1956. Svarfdæla saga. Íslenzk fornrit IX. Reykjavík.Search in Google Scholar

Jónatan Þórmundsson. 1989. Um kynferðisbrot. – Úlfljótur 1: 22.Search in Google Scholar

Júlíana Þóra Magnúsdóttir. 2018. Gender, Legend, and the Icelandic Countryside in the Long Nineteenth Century: Re-Engaging the Archives as a Means of Giving Voice to the Women of the Past. – Folklore 129 (2): 129–147. DOI: https://doi.org/10.1080/0015587X.2018.1439604.10.1080/0015587X.2018.1439604Search in Google Scholar

Kress, Helga. 1993. Máttugar meyjar: Íslensk fornbókmenntasaga. Reykjavík: University of Iceland Press.Search in Google Scholar

Kress, Helga. 2002. Taming the Shrew: The Rise of Patriarchy and the Subordination of the Feminine in Old Norse Literature. – Cold Counsel: Women in Old Norse Literature and Mythology, edited by Sarah M. Anderson and Karen Swenson. New York, NY; London: Routledge, 81–92.Search in Google Scholar

Kress, Helga. 2009. Óþarfar unnustur og aðrar greinar um íslenskar bókmenntir. Reykjavík: Bókmennta- og listfræðastofnun Háskóla Íslands.Search in Google Scholar

Lawless, Elaine J. 2003. Women as Abject: Resisting Cultural and Religious Myths that Condone Violence against Women. – Western Folklore 62 (4): 237–269.Search in Google Scholar

Laxness, Halldór Kiljan. 1931–1932. Salka Valka. Reykjavík: Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.Search in Google Scholar

Laxness, Halldór Kiljan. 1976 [1934–1935]. Sjálfstætt fólk. Reykjavík: Helgafell.Search in Google Scholar

Liliequist, Jonas. 2006. Sexual Encounters with Spirits and Demons in Early Modern Sweden: Popular and Learned Concepts in Conflict and Interaction. – Christian Demonology and Popular Mythology, edited by Éva Pócs and Gabor Klaniczay. Budapest; New York, NY: Central Europian University Press, 152–169.Search in Google Scholar

Lindow, John. 1998. Kidnapping, Infanticide, Cannibalism: A Legend from Swedish Finland. –Western Folklore 57 (2–3): 103–117. DOI: https://doi.org/10.2307/1500215.10.2307/1500215Search in Google Scholar

Lüthi, Max. 1982. The European Folktale. Bloomington, IN: Indiana University Press.Search in Google Scholar

Lyngdoh, Margaret. 2012. The Vanishing Hitchhiker in Shillong: Khasi Belief Narratives and Violence against Women. – Asian Ethnology 71 (2): 207–224.Search in Google Scholar

Maestre, María D. López. 2013. Narrative and Ideologies of Violence against Women: The Legend of the Black Lagoon. – Language and Literature 22 (2): 299–313. DOI: https://doi.org/10.1177/0963947013497875.10.1177/0963947013497875Search in Google Scholar

Manne, Kate. 2018. Down Girl: The Logic of Misogyny. New York, NY: Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780190604981.001.0001.10.1093/oso/9780190604981.001.0001Search in Google Scholar

Már Jónsson. 1987. Konur fyrirgefa körlum hór. – Ný saga 1: 70–78.Search in Google Scholar

Már Jónsson. 1991. Óstjórnleg lostasemi karla á fyrri tíð. – Ný saga 1: 4–10.Search in Google Scholar

McKinnell, John. 2005. Meeting the Other in Norse Myth and Legend. Cambridge: D. S. Brewer.Search in Google Scholar

Mendes, Kaitlynn; Jessica Ringrose and Jessalynn Keller. 2018. #MeToo and the Promise and Pitfalls of Challenging Rape Culture through Digital Feminist Activism. – European Journal of Women’s Studies 25 (2): 236–246. DOI: https://doi.org/10.1177/1350506818765318.10.1177/1350506818765318Search in Google Scholar

Nevala, Sami. 2014. Violence Against Women: An EU-wide Survey. Luxemburg: Freedoms and Justice Research Department.Search in Google Scholar

Ní Fhearghuse, Jacqueline. 1994–1995. The Devil’s Son as Priest: Distribution, Form and Function of a Story on the Borderline between Folktale and Folk Legend. – Béaloideas (Special Issue: Sounds from the Supernatural: Papers Presented at the Nordic-Celtic Legend Symposium) 62–63: 89–108. DOI: https://doi.org/10.2307/20522443.10.2307/20522443Search in Google Scholar

Ólafur Davíðsson. 1898–1903. Íslenzkar gátur, skemtanir, vikivakar og þulur IV. Kaupmannahöfn: Hið Íslenzka bókmenntafélag.Search in Google Scholar

Ólafur Davíðsson. 1978–1980 [1895]. Íslenzkar þjóðsögur 1–4, edited by Þorsteinn M. Jónsson. Reykjavík: Bókaútgáfan Þjóðsaga.Search in Google Scholar

Ólína Þorvarðardóttir. 1995. Álfar og tröll. Reykjavík: Prentsmiðjan Oddi hf.Search in Google Scholar

Ólína Þorvarðardóttir. 1998. Þjóðsögur Jóns Árnasonar? Tilraun til heimildarýni. – Þjóðlíf og þjóðtrú: Ritgerðir helgaðar Jóni Hnefli Aðalsteinssyni, edited by Jón Jónsson, Rósa Þorsteinsdóttir, Terry Gunnell and Valdimar Tr. Hafstein. Reykjavík: Þjóðsaga, 245‒269.Search in Google Scholar

Ólína Þorvarðardóttir. 2000. Brennuöldin: Galdur og galdratrú í málskjölum og munnmælum. Reykjavík: University of Iceland Press.Search in Google Scholar

Palmenfelt, Ulf. 1993. On the Understanding of Folk Legends. – Telling Reality: Folklore Studies in Memory of Bengt Holbek, edited by Michael Chesnutt. Copenhagen: Copenhagen and Turku, 143–167.Search in Google Scholar

Phillips, Louise and Marianne Jørgensen. 2002. Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sage.Search in Google Scholar

Röhrich, Lutz. 1991. Folktales and Reality, translated by Peter Tokofsky. Bloomington, IN; Indianopolis, IN: Indiana University Press.Search in Google Scholar

Sagnagrunnur. Database of Icelandic Legends in Print. 2014. http://www.sagnagrunnur.com/is (accessed July 15, 2020).Search in Google Scholar

Schippers, Mimi. 2007. Recovering the Feminine Other: Masculinity, Femininity and Gender Hegemony. – Theor Soc 36: 85–102. DOI: https://doi.org/10.1007/s11186-007-9022-4.10.1007/s11186-007-9022-4Search in Google Scholar

Shaw, Rachel Louise. 2004. Making Sense of Violence: A Study of Narrative Meaning. – Qualitative Research in Psychology 1: 131–151. DOI: https://doi.org/10.1191/1478088704qp009oa.10.1191/1478088704qp009oaSearch in Google Scholar

Sif Ríkharðsdóttir. 2010. Meykóngahefðin í riddarasögum: Hugmyndafræðileg átök um kynhlutverk og þjóðfélagsstöðu. – Skírnir 184: 410–433.Search in Google Scholar

Siikala, Anna-Leena. 1990. Interpreting Oral Narrative. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.Search in Google Scholar

Sigfús Sigfússon. 1982–1993 [1922–1959]. Íslenskar þjóðsögur og sagnir 1–11. Reykjavík: Bókaútgáfan Þjóðsaga.Search in Google Scholar

Sigríður Dúna Kristmundsdóttir. 1997. Doing and Becoming: Women’s Movements and Women’s Personhood in Iceland 1870–1990. Reykjavík: Social Science Research Institute, University Press.Search in Google Scholar

Sigríður Matthíasdóttir. 2002. Aðferðir og kenningar kynjasögunnar: Þróun og framtíðarsýn. – Íslenska söguþingið 1: 32–42.Search in Google Scholar

Sigríður Þorgeirsdóttir. 2001. Kvenna megin: Ritgerðir um feminíska heimspeki. Reykjavík: Hið Íslenzka bókmenntafélag.Search in Google Scholar

Sigurður Gylfi Magnússon. 1997. Kynjasögur á 19. og 20. öld? – Saga 35 (1): 138–177.Search in Google Scholar

Símon Jóh. Ágústsson. 1942. Þjóðsögur og gerviþjóðsögur. – Helgafell 1 (8–10): 428–430.Search in Google Scholar

Símon Jón Jóhannsson and Ragnhildur Vigfúsdóttir. 1991. Íslandsdætur: Svipmyndir úr lífi íslenskra kvenna 1850–1950. Reykjavík: Örn og Örlygur.Search in Google Scholar

Sokoloff, Natalie J. and Ida Dupont. 2005. Domestic Violence at the Intersections of Race, Class, and Gender: Challenges and Contributions to Understanding Violence against Marginalized Women in Diverse Communities. – Violence against Women 11 (1): 38–64. DOI: https://doi.org/10.1177/1077801204271476.10.1177/1077801204271476Search in Google Scholar

Tangherlini, Timothy. 1994. Interpreting Legends: Danish Storytellers and Their Repertoires. New York, NY: Garland.Search in Google Scholar

Tangherlini, Timothy. 1998. Talking Trauma: A Candid Look at Paramedics Through Their Tradition of Tale-Telling. Jackson, MS: University Press of Mississippi.Search in Google Scholar

Tatar, Maria. 1992. Off with Their Heads! Fairytales and the Culture of Childhood. Princeton, NJ: Princeton University Press.10.1515/9780691214818Search in Google Scholar

Trausti Dagsson. 2014. Landslag þjóðsagnanna: Landfræðileg kortlagning á íslenskum sögnum. – Þjóðarspegillinn: Rannsóknir í Félagsvísindum XV, edited by Helga Ólafs and Tamar M. Heijstra. Reykjavík: Félags og mannvísindadeild, 1–11.Search in Google Scholar

Turner, Victor W. 1969. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Chicago, IL: Aldine Publishing Company.Search in Google Scholar

Uther, Hans-Jörg; Antti Aarne and Stith Thompson. 2004. The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography I. Folklore Fellows’ Communications 284. Helskinki: Suomalainen Tiedeakatemia.Search in Google Scholar

Valk, Ülo. 2014. The Folk and Others: Constructing Social Reality in Estonian Legends. – Estonian Approaches to Culture Theory: Approaches to Culture Theory Series 4, edited by Valter Lang and Kalevi Kull. Estonia: University of Tartu Press, 222–238.Search in Google Scholar

Vilborg Bjarkadóttir. 2018. Þjáning / tjáning: Gildi sagnamennsku í bataferli eftir slys. A Master Dissertation. University of Iceland. http://hdl.handle.net/1946/31377 (accessed July 15, 2020).Search in Google Scholar

Walby, Sylvia. 1990. Theorizing Patriarchy. Cambridge: Basil Blackwell.Search in Google Scholar

Werth, Romina. 2015. “Vox viva docet”: Um tengslanet milli safnara og heimildarmanna við þjóðsagnasafn Jóns Árnasonar. A Master Dissertation. University of Iceland. http://hdl.handle.net/1946/22745 (accessed July 15, 2020).Search in Google Scholar

Zarkov, Dubravka and Kathy Davis. 2018. Ambiguities and Dilemmas around #MeToo: #ForHowLong and #WhereTo? – European Journal of Women’s Studies 25 (1): 3–9. DOI: https://doi.org/10.1177/1350506817749436.10.1177/1350506817749436Search in Google Scholar

Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir. 2016. “Drósin dillaði þeim hún unni”: Þrír sagnadansar í ljósi kvennamenningar. A Bachelor Dissertation. University of Iceland. http://hdl.handle.net/1946/24825 (accessed July 15, 2020).Search in Google Scholar

Þorgerður Einarsdóttir. 2004. Hið vísindalega er pólitískt femínismi sem fræðikenning andófs og breytinga. – Íslensk félagsfræði: Landnám alþjóðlegrar fræðigreinar, edited by Þóroddur Bjarnason and Helgi Gunnarsson. Reykjavík: Háskólaútgáfan, 200–221.Search in Google Scholar

Þorsteinn M. Jónsson. 1978–1979. Gríma hin nýja: Safn þjóðlegra fræði íslenzkra 1–2. Reykjavík: Bókaútgáfan Þjóðsaga.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo