1. bookVolume 12 (2018): Issue 1 (June 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2228-0987
First Published
16 Apr 2016
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

From ‘Heritage Adepts’ to Historical Reconstructionists: Observations on Contemporary Estonian Male Heritage-Based Artisanry

Published Online: 17 Jul 2018
Volume & Issue: Volume 12 (2018) - Issue 1 (June 2018)
Page range: 21 - 48
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2228-0987
First Published
16 Apr 2016
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

On the basis of ethnographic fieldwork, conducted between 2007 and 2013, the authors analyse the communities of male artisans that have had the most significant impact on the development of contemporary Estonian handicraft. A wide range of artisans were surveyed in the course of this research, from professionals who earn a living from handicraft to amateurs, small enterprises and handicraft instructors. The authors concentrate on the motifs and background of different categories of handicraft agent. Details of handicraft practice such as mastering specific items, local peculiarities and materials used will be also explored. The analysis is predominantly based on the artisans’ views on proper ways of making handicraft items, their marketing strategies and the needs of developing their skills. The study* demonstrates that artisanal initiatives support the material reproduction of cultural locations through constant renewal of heritage ideology and practice.

Keywords

Appadurai, Arjun. 1997. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.Search in Google Scholar

Applebaum, Herbert. 1987. The Universal Aspects of Work. – Perspectives in Cultural Anthropology, edited by Herbert Applebaum. New York, NY: State University of New York Press, 386–399.Search in Google Scholar

Dudarenko-Link, K. 2012. Klaasikildudes õnn. – Eesti Naine 9: 48.Search in Google Scholar

EEKL = MTÜ Eesti Elukutseliste Käsitöömeistrite Liit. http://www.idu.ee/organisatsioonist/ (accessed January 19, 2017).Search in Google Scholar

Ellen, Roy and Holly Harris. 2003. Introduction. – Indigenous Environmental Knowledge and Its Transformations. Critical Anthropological Perspectives. Studies in Environmental Anthropology 5, edited by Roy Ellen, Peter Parkes and Alan Bicker. London; New York, NY: Routledge, 1–29.Search in Google Scholar

Elulaadikeskus. http://www.elulaadikeskus.ee/parandkultuur/puutoo.html (accessed October 1, 2012).Search in Google Scholar

ESÜ = Eesti Seppade Ühendus. http://eestisepad.blogspot.com.ee/ (accessed January 19, 2017).Search in Google Scholar

Friberg, Jorma. 2008. Paadilugu: Eestirootslaste aerude ja purje jõul liikuvatest paatidest II. – Akadeemia 5 (230): 1049–1091.Search in Google Scholar

Jõesalu, Kirsti. 2004. Sotsiaalsed suhted nõukogude tööelus: biograafilisi uurimusi argielust ENSV-s. A Master Dissertation. University of Tartu.Search in Google Scholar

Keerdo, Jaan. 2011. Haabjaehituse teoreetilised põhimõtted ja praktilised lahendused. A Master Dissertation. University of Tartu.Search in Google Scholar

Käsitöömeistrite… = Käsitöömeistrite ühiskauplused. – Eesti Esindus. http://eestiesindus.ee/kau-plused/ (accessed January 19, 2017).Search in Google Scholar

Labadi, Sophia and Peter G. Gould. 2015. Sustainable Development: Heritage, Community, Economics. – Global Heritage: A Reader, edited by Lynn Meskell. West Sussex: Wiley Blackwell, 196–216.Search in Google Scholar

Labora 2017. Peek into Our Woodworking Workshop. https://labora.ee/peek-into-our-wood-working-workshop/ (accessed December 27, 2017).Search in Google Scholar

Leiaru, Ants. 2010. Puidust sõudepaatide ehitamise ja hoolduse traditsioonid Võrtsjärvel. Course-work essay. University of Tartu Viljandi Culture Academy.Search in Google Scholar

Lodjaselts. http://www.lodi.ee/index.php/tootoad (accessed October 18, 2012).Search in Google Scholar

Manninen, Ilmari. 1925. Etnograafiline sõnastik. Tartu: Loodus.Search in Google Scholar

Manninen, Ilmari. 1931. Die Sachkultur Estlands I. Tartu: Õpetatud Eesti Selts.Search in Google Scholar

Manninen, Ilmari. 1933. Die Sachkultur Estlands II. Tartu: Õpetatud Eesti Selts.Search in Google Scholar

Muthesius, Stefan. 1998. Handwerk/Kunsthandwerk. – Journal of Design History 11 (1): 85–95. DOI: https://doi.org/10.1093/jdh/11.1.85.10.1093/jdh/11.1.85Open DOISearch in Google Scholar

Pajupuu, Aili. 2011. Mõeldes „munder-rahvarõivastest” ja tõelisest käsitööst. – Postimehe lisaleht Käsitöö, April 29: 2.Search in Google Scholar

Parts, Priit-Kalev; Madis Rennu and Liisi Jääts. 2009a. Traditsioonilised puutööja ehitusoskused Viljandimaal 2008. Studia Vernacula 1. Viljandi: Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia.Search in Google Scholar

Parts, Priit-Kalev; Madis Rennu, Liisi Jääts, Ave Matsin and Joosep Metslang. 2009b. Viljandimaa käsitöömeistritest rakendusantropoloogia vaatenurgast. – Akadeemia 4: 725–745.Search in Google Scholar

Parts, Priit-Kalev; Madis Rennu, Liisi Jääts, Ave Matsin and Joosep Metslang. 2011. Developing Sustainable Heritage-based Livelihoods: An Initial Study of Artisans and Their Crafts in Viljandi County, Estonia. – International Journal of Heritage Studies 17 (5): 401–425. DOI: https://doi.org/10.1080/13527258.2011.589199.10.1080/13527258.2011.589199Open DOISearch in Google Scholar

Peets, Jüri 2003. Power of Iron: Iron Production and Blacksmithy in Estonia and Neighbouring Areas in Prehistoric Period and the Middle Ages. Research into Ancient Times 12, edited by Valter Lang. Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus.Search in Google Scholar

PKK= Palupera Käsitöökoda. http://koda.palupera.ee/teenused/naidis-tood/ (accessed December 12, 2017).Search in Google Scholar

PKP = Pärnumaa Kutsehariduskeskus. hariduskeskus.ee (accessed January 19, 2017).Search in Google Scholar

Pronatmat. 2011–2012. Youtube channel of the Promoting Natural Material Know-How project. https://www.youtube.com/user/pronatmat (accessed December 16, 2017).Search in Google Scholar

Puusemp, Ene. 1996. Olnust olevale. Loomise allikaks rahvakunst ja loodus. – Postimees. http://vana.www.postimees.ee:8080/leht/96/04/01/olnust.htm (accessed November 2, 2012).Search in Google Scholar

Pärandihoidja… 2012 = Pärandihoidja sõled leidsid taas omanikud. – Valgamaalane. http://www.valgamaalane.ee/831472/parandihoidja-soled-leidsid-taas-omanikud/ (accessed September 28, 2012).Search in Google Scholar

Rennu, Madis. 2004. Ühepuupaadiehituse tõusust 1990-ndatel. Coursework essay. University of Tartu.Search in Google Scholar

Rennu, Madis. 2007. Eesti Üliõpilaste Ehitusmalev möödunud sajandi kaheksakümnendatel kui omanäoline sotsiaalne võrgustik. – Eesti Põllumajandusmuuseumi aastaraamat I. Ülenurme: Estonian Agriculture Museum, 116–147.Search in Google Scholar

Rennu, Madis. 2009. Meeskäsitöö hetkeseis ja arengud Viljandimaal 2008. –Traditsioonilised puutööja ehitusoskused Viljandimaal 2008. Studia Vernacula 1. Viljandi: TÜ Viljandi Kultuuri-akadeemia, 83−108.Search in Google Scholar

Rennu, Madis. 2012. Loodusmaterjale kasutav käsitöö elatise ja sotsiaalse ressursina. Paper presented at final conference of the project “Promoting Natural Material Know-How” held at Tallinn University, September 14, 2012.Search in Google Scholar

Ränk, Gustav. 1934. Peipsi kalastusest. Tartu: Õpetatud Eesti Selts.Search in Google Scholar

Shlapentokh, Vladimir. 1989. Public and Private Life of the Soviet People. Oxford: Oxford University Press.Search in Google Scholar

Silberman, Neil Asher. 2013. Discourses of Development: Narratives of Cultural Heritage as an Economic Resource. – Heritage and Tourism: Place, Encounter, Engagement, edited by Russell Staiff, Robyn Bushell and Steve Watson. London; New York, NY: Routledge, 213–225.Search in Google Scholar

SNP = Soomaa National Park. – Visitestonia: Official Tourist Information Website. http://www.visites-tonia.com/en/holiday-destinations/national-parks/soomaa?site_preference=normal (accessed January 19, 2017).Search in Google Scholar

Strauss. AS E. Strauss: wooden crafts. www.strauss.ee (accessed December 12, 2017).Search in Google Scholar

Susi, Signe; Ave Matsin, Priit-Kalev Parts, Jaan Masso, Kaija Murasov, Ines Ainjärv, Veronika Mooses, Liisi Nõgu, Kadi Mägi and Garri Raagmaa, comp. 2011. Eesti pärandtehnoloogia ja käsitöösektori uuring. Aruanne. Viljandi: Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia. https://www.kultuur.ut.ee/sites/default/files/www_ut/kasitoo_uuring_vka.pdf (accessed November 2, 2017).Search in Google Scholar

Säre, Meelis. 2012. Taaskehastamine harrastuse ja teaduse piirimail. Paper presented in Autumn School of Native Crafts in Otepää, September 25, 2012.Search in Google Scholar

Tihase, Karl. 1974. Eesti talurahvaarhitektuur. Tallinn: Kunst.Search in Google Scholar

Tüür, Kadri; Ave Matsin, Kristi Jõeste, Madis Rennu, Helen Kästik and Eilve Manglus. 2017. Introduction: Breadwinner. – Studia Vernacula 8: 28–40.10.12697/sv.2017.8.14-41Search in Google Scholar

Vedler, Sulev and Raul Ranne. 2004. Üks maailmakuulus tünnitäis. – Eesti Ekspress. http://ekspress.delfi.ee/kuum/uks-maailmakuulus-tunnitais?id=69064641 (accessed December 16, 2017).Search in Google Scholar

Viires, Ants. 1993. Etnograafia arengust Eesti NSV päevil (1940–1990). – Muunduv rahvakultuur, edited by Ants Viires. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia ajaloo instituut, 5–36.Search in Google Scholar

Viires, Ants. 2000. Puud ja inimesed. Tartu: Ilmamaa.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo