1. bookVolume 72 (2022): Issue 4 (June 2022)
    Building Web corpora as sources for linguistic research and its applications
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Kladenští type as a problem of automatic morphological analysis

Published Online: 17 Aug 2022
Volume & Issue: Volume 72 (2022) - Issue 4 (June 2022) - Building Web corpora as sources for linguistic research and its applications
Page range: 862 - 872
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

BENKO, Vladimír: Araneum Bohemicum IV Maximum (Czech, 20.03) 7.10 G. Bratislava: Comenius University 2020. Dostupný na: http://unesco.uniba.sk/aranea_about [cit. 14. 12. 2020]. Search in Google Scholar

BENKO, Vladimír: Aranea: Yet Another Family of (Comparable) Web Corpora. In: TSD 2014, LNAI 8655. Eds. P. Sojka – A. Horák – I. Kopeček – K. Pala. Springer International Publishing 2014, s. 257–264. Search in Google Scholar

HAJIČ, Jan – HLAVÁČOVÁ, Jaroslava: MorfFlex CZ 161115. Praha: LINDAT/CLARIN digital library at the Institute of Formal and Applied Linguistics(ÚFAL), Faculty of Mathematics and Physics, Charles University 2016. Dostupné na: http://hdl.handle.net/11234/1-1834 [cit. 14. 12. 2020]. Search in Google Scholar

HLAVÁČKOVÁ, Dana – HRABALOVÁ, Barbora – MACHURA, Jakub – MASOPUSTOVÁ, Markéta – MRKÝVKA, Vojtěch – VALÍČKOVÁ, Marie – ŽIŽKOVÁ, Hana: New Online Proofreader for Czech. In: Slavonic Natural Language Processing in the 21st Century. Eds. A. Horák – P. Rychlý – A. Rambousek. Brno: Tribun EU 2019, s. 79–92. Search in Google Scholar

HNÁTKOVÁ, Milena – JELÍNEK, Tomáš – KOPŘIVOVÁ, Marie – PETKEVIČ, Vladimír – ROSEN, Alexandr – SKOUMALOVÁ, Hana – VONDŘIČKA, Pavel: Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše. Víceslovné lexikální jednotky v češtině: typologie a slovník. In: Korpus – gramatika – axiologie, 2018, roč. 17, s. 3–22. Search in Google Scholar

Internetová jazyková příručka. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. (2008–2020). Dostupný na: https://prirucka.ujc.cas.cz/?id=181 [cit. 14. 12. 2020]. Search in Google Scholar

JELÍNEK, Tomáš – KOPŘIVOVÁ, Marie – PETKEVIČ, Vladimír – SKOUMALOVÁ, Hana: Variabilita českých frazémů v úzu. In: Časopis pro moderní filologii, 2018, roč. 100, č. 2, s. 151–175. Search in Google Scholar

PETKEVIČ, Vladimír – HLAVÁČOVÁ, Jaroslava – OSOLSOBĚ, Klára – SVÁŠEK, Martin – ŠIMANDL, Josef: Parts of Speech in NovaMorf, a New Morphological Annotation of Czech. In: Jazykovedný časopis, 2019, roč. 70, č. 2, s. 358–369.10.2478/jazcas-2019-0065 Search in Google Scholar

OSOLSOBĚ, Klára – ŽIŽKOVÁ, Hana: Improving Nominalized Adjectives Tagging. In: Jazykovedný časopis, 2019, roč. 70, č. 2, s. 370–379.10.2478/jazcas-2019-0066 Search in Google Scholar

OSOLSOBĚ, Klára – ŽIŽKOVÁ, Hana: Homonymie mezi apelativy a proprii jako problém automatické morfologické analýzy češtiny. In: Acta onomastica, 2020, roč. LXI, č. 1, s. 161–174. Search in Google Scholar

ŠTÍCHA, František a kol.: Velká akademická gramatika spisovné češtiny I. Morfologie: Druhy slov / Tvoření slov. Část I (VAGSČ I). Praha: Academia 2018. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD