1. bookVolume 72 (2021): Issue 2 (December 2021)
    NLP, Corpus Linguistics and Interdisciplinarity
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

A Corpus of Czech Essays from the Turn of the 1900s

Published Online: 30 Dec 2021
Volume & Issue: Volume 72 (2021) - Issue 2 (December 2021) - NLP, Corpus Linguistics and Interdisciplinarity
Page range: 618 - 630
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

[1] Taxová, E. (1985). Experimenty. Český literární esej z přelomu 19. a 20. století. Praha: Melantrich. Search in Google Scholar

[2] Opelík, J. (1986). Lehký harcovník. Antologie českého literárního eseje 2. Léta desátá a dvacátá 20. století. Praha: Melantrich. Search in Google Scholar

[3] Havránek, B. (1932). Úkoly spisovného jazyka a jeho kultura. In Spisovná čeština a jazyková kultura, pages 32–84, Praha. Search in Google Scholar

[4] Jedlička, A. (1989). K jazyku a stylu českých esejistických textů, Slovo a slovesnost, 50, pages 114–125. Search in Google Scholar

[5] Hausenblas, K. (1972). Učební styl v soustavě stylů funkčních, Naše řeč, 55, pages 150–158. Search in Google Scholar

[6] Jelínek, M., and Krčmová, M. (2017). Esejistický styl. In CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny. Available at: https://www.czechency.org/slovnik/ESEJISTICKÝSTYL. Search in Google Scholar

[7] Jedlička, A. (1973). K vymezení a charakteristice esejistického stylu, Studia Slavica Pragensia, pages 167–178. Search in Google Scholar

[8] Mistrík, J. (1974). Esejistický štýl, Slovenská reč, 40, pages 321–332. Search in Google Scholar

[9] Digital library Kramerius: Available at: http://kramerius.nkp.cz. Search in Google Scholar

[10] Digital Library MZK: Available at: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk. Search in Google Scholar

[11] Textometrie project: TxM (version 0.8.1) [Software]. Available at: http://textometrie.ens-lyon.fr. Search in Google Scholar

[12] The R Project for Statistical Computing: R (version 4.0.4) [Software]. Available at: https://www.r-project.org/. Search in Google Scholar

[13] Morphological Dictionary and Tagger: MorphoDiTa [Software]. Available at: http://lindat.mff.cuni.cz/services/morphodita/. Search in Google Scholar

[14] TxM Reference manual (v0.7). Available at: http://textometrie.ens-lyon.fr/files/documentation/TxMManual0.7.pdf. Search in Google Scholar

[15] Benzécri, J.-P. et al. (1973). L’analyse des correspondances. Paris: Dunod. Search in Google Scholar

[16] Lafon, P. (1980). Sur la variabilité de la fréquence des formes dans un corpus, Mots, 1, pages 127–165.10.3406/mots.1980.1008 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD