1. bookVolume 72 (2021): Issue 2 (December 2021)
    NLP, Corpus Linguistics and Interdisciplinarity
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Sharing Data Through Specialized Corpus-Based Tools: The Case of GramatiKat

Published Online: 30 Dec 2021
Volume & Issue: Volume 72 (2021) - Issue 2 (December 2021) - NLP, Corpus Linguistics and Interdisciplinarity
Page range: 531 - 544
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

[1] Chromý, J., and Cvrček, V. (2021). Lingvistika jako otevřená a transparentní disciplína. Naše řeč, 104(1), page 514. Search in Google Scholar

[2] Cvrček, V., and Kováříková, D. (2011). Možnosti a meze korpusové linvistiky. Naše řeč, 94(3), pages 113–133. Search in Google Scholar

[3] Kováříková, D., and Kovářík, O. (2021). GramatiKat. Prague: ÚČNK FF UK. Praha 2021. Accessible at: http://www.korpus.cz/gramatikat. Search in Google Scholar

[4] Cvrček, V., and Vondřička, P. (2011). SyD – Korpusový průzkum variant. Prague: FF UK. Accessible at: http://syd.korpus.cz. Search in Google Scholar

[5] Cvrček, V., and Vondřička, P. (2013). Morfio. Prague: ÚČNK FF UK. Accessible at: http://morfio.korpus.cz. Search in Google Scholar

[6] Cvrček, V., and Vondřička, P. (2013). KWords. Prague: ÚČNK FF UK. Accessible at: http://kwords.korpus.cz. Search in Google Scholar

[7] Vavřín, M., and Rosen, A. (2015). Treq. Prague: ÚČNK FF UK. Accessible at: http://treq.korpus.cz. Search in Google Scholar

[8] L. Lukešová (ed.). (2017). Pro školy – reportáž korpusových cvičení. Prague: ÚČNK FF UK. Accessible at: http://www.korpus.cz/protokoly. Search in Google Scholar

[9] Machálek, T. (2019). Slovo v kostce – agregátor slovních profilů. Prague: ÚČNK FF UK. Accessible at: http://www.korpus.cz/slovo-v-kostce. Search in Google Scholar

[10] Cvrček, V. (2019). Calc: Korpusová kalkulačka. Prague: ÚČNK FF UK. Accessible at: http://www.korpus.cz/calc. Search in Google Scholar

[11] Křen, M., and Cvrček, V. (2019). Lists: Prohlížeč frekvenčních seznamů. Prague: ÚČNK FF UK. Accessible at: http://www.korpus.cz/lists. Search in Google Scholar

[12] Vondřička, P. (2020). KorpusDB: Databáze slovních tvarů a lemmat doložených v korpusech ČNK. Verze 1.0. Prague: ÚČNK FF UK. Accessible at: http://db.korpus.cz/. Search in Google Scholar

[13] Cvrček, V., Čech, R., and Kubát, M. (2020). QuitaUp – nástroj pro kvantitativní stylometrickou analýzu. Czech National Corpus and University of Ostrava. Accessible at: https://korpus.cz/quitaup/. Search in Google Scholar

[14] Goláňová, H., Waclawičová, M., and Pejcha, J. (2021). Mapka: Mapová aplikace pro korpusy mluvené češtiny. Verze 1.1. Prague: ÚČNK FF UK. Accessible at: http://www.korpus.cz/mapka. Search in Google Scholar

[15] Kováříková, D., and Kovářík, O. (2021). Akalex. Prague: ÚČNK FF UK. Praha 2021. Accessible at: http://www.korpus.cz/akalex. Search in Google Scholar

[16] Cvrček, V. et al. (2009). Mluvnice současné češtiny I.: Jak se píše a jak se mluví. Praha: Karolinum. Search in Google Scholar

[17] Křen, M. et al. (2020). SYN2020: reprezentativní korpus psané češtiny. Prague: ÚČNK FF UK. Accessible at: http://www.korpus.cz. Search in Google Scholar

[18] Janda, L. A., and Tyers, F. M. (2018). Less is more: why all paradigms are defective, and why that is a good thing. Corpus linguistics and linguistic theory, 14(2). Accessible at: https://doi.org/10.1515/cllt-2018-0031.10.1515/cllt-2018-0031 Search in Google Scholar

[19] Křen, M. et al. (2015). SYN2015: reprezentativní korpus psané češtiny. Prague: ÚČNK FF UK. Accessible at: http://www.korpus.cz. Search in Google Scholar

[20] Čermák, F. et al. (2009). Statistiky češtiny. Prague: NLN. Search in Google Scholar

[21] Kováříková, D. et al. (2019). Lexicographer’s Lacunas or How to Deal with Missing Representative Dictionary Forms on the Example of Czech. International Journal of Lexicography, 33(1), pages 90–103. Accessible at: https://doi.org/10.1093/ijl/ecz027.10.1093/ijl/ecz027 Search in Google Scholar

[22] Akademický slovník současné češtiny (2021). Accessible at: https://slovnikcestiny.cz/uvod.php. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD