1. bookVolume 72 (2021): Issue 2 (December 2021)
    NLP, Corpus Linguistics and Interdisciplinarity
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Systemic and non-systemic valency behavior of Czech deverbal adjectives

Published Online: 30 Dec 2021
Volume & Issue: Volume 72 (2021) - Issue 2 (December 2021) - NLP, Corpus Linguistics and Interdisciplinarity
Page range: 371 - 382
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

We present results of an automatic comparison of valency frames of interlinked adjectival and verbal lexical units based on the valency lexicons NomVallex and VALLEx. We distinguish nine derivational types of deverbal adjectives and examine whether they tend to display systemic or non-systemic valency behavior. The non-systemic valency behavior includes changes in the number of valency complementations and, more dominantly, non-systemic forms of actants, especially a prepositional group.

Keywords

[1] Panevová, J. (1998). Ještě k teorii valence. Slovo a slovesnost, 59, pages 1–14. Search in Google Scholar

[2] Svozilová, N., Prouzová, H., and Jirsová, A. (2005). Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. Praha: Academia, 580 p. Search in Google Scholar

[3] Kopřivová, M. (2006). Valence českých adjektiv. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 125 p. Search in Google Scholar

[4] Skwarska, K. (2018). Valence adjektiv v komparativním pohledu (na materiálu češtiny, ruštiny a polštiny). Slavia, 87(1–3), pages 302–315. Search in Google Scholar

[5] Piťha, P. (1982). K otázce valence u adjektiv. Slovo a slovesnost, 43, pages 113–118. Search in Google Scholar

[6] Daneš., F., Hlavsa, Z., Grepl. M. et al. (1987). Mluvnice češtiny 3. Skladba. Praha: Academia, 748 p. Search in Google Scholar

[7] Doležalová, D. (2005). Automatic Construction of a Valency Lexicon of Czech Adjectives. In V. Matoušek, P. Mautner and T. Pavelka (eds.), Text, Speech and Dialogue. TSD 2005. Lecture Notes in Computer Science, vol. 3658, pages 56–60, Berlin/Heidelberg: Springer. Search in Google Scholar

[8] Najbrtová, K. (2017). Korpusová analýza přejímání valenčních rámců u adjektiv derivovaných sufixem -telný. Ph.D. thesis. Brno: Masarykova univerzita, 226 p. Search in Google Scholar

[9] Kolářová, V., Vernerová, A., and Klímová, J. (2020). NomVallex I. Valenční slovník sub stantiv. Praha: Ústav formální a aplikované lingvistiky, 231 p. Accessible at: http://hdl.handle.net/11234/1-3420. Search in Google Scholar

[10] Lopatková et al. (2020). VALLEx 4.0, LINDAT/CLARIAH-CZ Digital Library at the Institute of Formal and Applied Linguistics (ÚFAL), Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague. Accessible at: http://hdl.handle.net/11234/1-3524. Search in Google Scholar

[11] Křen, M. et al. (2019). Korpus SYN, verze 8 z 12. 12. 2019. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK. Accessible at: http://www.korpus.cz. Search in Google Scholar

[12] Benko, V. (2015). Araneum Bohemicum Maximum, verze 15.04. Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK. Accessible at: http://www.korpus.cz. Search in Google Scholar

[13] Panevová, J. (1980). Formy a funkce ve stavbě české věty. Praha: Academia, 222 p. Search in Google Scholar

[14] Rusínová, Z. (2016). Deverbální adjektivum. In P. Karlík, M. Nekula and J. Pleskalová (eds.), Nový encyklopedický slovník češtiny, page 328, Praha: Nakladatelství Lidové noviny. Search in Google Scholar

[15] Boguslavsky, I. (2003). On the Passive and Discontinuous Valency Slots. In Proceedings of the 1st International Conference on Meaning-Text Theory, pages 129–138, Paris, Ecole Normale Supérieure. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo