1. bookVolume 70 (2019): Issue 2 (December 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Processing of Derivational Features for (Semi)Automatic Creation of Dictionary Definitions in the User Interface (CZEDD) for Learning Czech as a Second Language: Suffix -tel and -ista

Published Online: 21 Dec 2019
Volume & Issue: Volume 70 (2019) - Issue 2 (December 2019)
Page range: 444 - 455
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

This work-in-progress paper presents the tool CZEDD which enables the user to learn how to predict the meaning of words. The CZEDD consists of (semi) automatic definitions for derived words because a lot of these words have predictable lexical meaning. The tool will be intended for foreigners who learn the Czech language and it could be useful as a dictionary and/or translator in which the definitions based on the word’s structure are stored. Two detailed case examples (the suffix -tel, and the suffix -ista) illustrate the approach.

Keywords

[1] Brno Morphological Analyzer Ajka. Accessible at: https://nlp.fi.muni.cz/projekty/ajka/ajkacz.htmSearch in Google Scholar

[2] Čechová, M. (1996). Čeština – řeč a jazyk. Praha, ISV nakladatelství.Search in Google Scholar

[3] Cvrček, V. and Vondřička, P. (2013). Morfio – aplikace pro analýzu slovotvorných vztahů. Praha, FF UK. Accessible at: http://morfio.korpus.cz.Search in Google Scholar

[4] Daneš, F., Dokulil, M., and Kuchař, J. (eds.) (1967). Tvoření slov v češtině 2. Odvozování podstatných jmen. Praha, Academia.Search in Google Scholar

[5] Dokulil, M. (1962). Tvoření slov v češtině. 1, Teorie odvozování slov. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd.Search in Google Scholar

[6] Glosbe – multilingual online dictionary. Accessible at: https://cs.glosbe.com/cs/en.Search in Google Scholar

[7] Karlík, P., Nekula, M., and Pleskalová, J. (2016). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha, Nakladatelství Lidové noviny. Accessible at: https://www.czechency.org/slovnik/.Search in Google Scholar

[8] Křen, M. et al. (2018). Korpus SYN, verze 7. Praha, Ústav českého národního korpusu FF UK. Accessible at: https://www.korpus.cz.Search in Google Scholar

[9] Osolsobě, K. (2011). Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny. Brno, Masarykova univerzita.Search in Google Scholar

[10] Osolsobě, K. (2011). Korpus jako zdroj dat pro studium slovotvorby. In Petkevič, V. – Rosen, A. (eds.), Korpusová lingvistika Praha 2011 – 3. Gramatika a značkování korpusů, pages 10–23, Praha.Search in Google Scholar

[11] Pala, K., and Šmerk, P. (2015). Derivancze – Derivational Analyzer of Czech. In TSD 2015, pages 515–523. Accessible at: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-24033-6_58.Search in Google Scholar

[12] Skoumalová, Z., Dokulil, M., and Panevová, J. (1997). Obsah – výraz – význam: Výbor z lingvistického díla Miloše Dokulila I. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.Search in Google Scholar

[13] Ševčíková, M., and Žabokrtský Z. (2014). Word-Formation Network for Czech.(LREC). Accessible at: http://www.lrecconf.org/proceedings/lrec2014/pdf/501_Paper.pdf.Search in Google Scholar

[14] Šimandl, J. (ed.) (2016). Slovník afixů užívaných v češtině. Praha, Karolinum. Accessible at: http://www.slovnikafixu.cz/.Search in Google Scholar

[15] Šmerk, P. (2007). Fast Morphological Analysis of Czech. In Petr Sojka and Aleš. Proceedings of Third Workshop of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2009, pages 13–16, Brno, Masaryk University.Search in Google Scholar

[16] Štícha, F. et al. (2013). Velká akademická gramatika spisovné češtiny. Praha, Academia.Search in Google Scholar

[17] Webové hnízdo o novodobé české slovní zásobě a výkladových slovnících LEXIKO. Accessible at: https://lexiko.ujc.cas.cz/heslare/.Search in Google Scholar

[18] Žabokrtský, Z., Ševčíková, M., Straka, M., Vidra, J., and Limburská, A. (2016). Merging Data Resources for Inflectional and Derivational Morphology in Czech (LREC). Accessible at: http://ufal.mff.cuni.cz/~straka/papers/2016lrec_derinet.pdf.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo