1. bookVolume 70 (2019): Issue 2 (December 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Non-Systemic Valency Behavior of Czech Deverbal Nouns Based on the NomVallex Lexicon

Published Online: 21 Dec 2019
Volume & Issue: Volume 70 (2019) - Issue 2 (December 2019)
Page range: 424 - 433
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4287
ISSN
0021-5597
First Published
05 Mar 2010
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

In order to describe non-systemic valency behavior of Czech deverbal nouns, we present results of an automatic comparison of valency frames of interlinked noun and verbal lexical units included in valency lexicons NomVallex and VALLEX. We show that the non-systemic valency behavior of the nouns is mostly manifested by non-systemic forms of their actants, while changes in the number or type of adnominal actants are negligible as for their frequency. Non-systemic forms considerably contribute to a general increase in the number of forms in valency frames of nouns compared to the number of forms in valency frames of their base verbs. The non-systemic forms are more frequent in valency frames of non-productively derived nouns than in valency frames of productively derived ones.

Keywords

[1] Benko, V. (2014). Aranea: Yet Another Family of (Comparable) Web Corpora. In Sojka, P. et al., editors, TSD 2014. LNAI 8655, pages 247–256. Springer International Publishing.10.1007/978-3-319-10816-2_31Search in Google Scholar

[2] Hajič, J. et al. (2003). PDT-VALLEX: Creating a Largecoverage Valency Lexicon for Treebank Annotation. In Proceedings of The Second Workshop on Treebanks and Linguistic Theories, pages 57–68. Vaxjo University Press.Search in Google Scholar

[3] Kolářová, V. (2010). Valence deverbativních substantiv v češtině (na materiálu substantiv s dativní valencí). Praha, Karolinum.Search in Google Scholar

[4] Kolářová, V. (2014a). Special valency behavior of Czech deverbal nouns. In Spevak, O., editor, Noun Valency, pages 19–60, Amsterdam, John Benjamins Publishing Company.10.1075/slcs.158.02kolSearch in Google Scholar

[5] Kolářová, V. (2014b). Nominalizované struktury se dvěma aktanty ve formě bezpředložkového genitivu. Naše řeč, 97(4–5), pages 286–299.Search in Google Scholar

[6] Kolářová, V., Vernerová, A., and Klímová, J. (2018). Předložková vyjádření adnominálních valenčních doplnění. Prace Filologiczne, 72, pages 211–223.Search in Google Scholar

[7] Kolářová, V., Vernerová, A., Klímová, J., and Kolář, J. (2017). Possible but not probable: A quantitative analysis of valency behaviour of Czech nouns in the Prague Dependency Treebank. Jazykovedný časopis, 68(2), pages 208–218.10.1515/jazcas-2017-0030Search in Google Scholar

[8] Křen, M. et al. (2017). Korpus SYN, verze 6 z 18. 12. 2017. Praha, Ústav Českého národního korpusu FF UK. Accessible at: http://www.korpus.cz.Search in Google Scholar

[9] Lopatková, M., Kettnerová, V., Bejček, E., Vernerová, A., Žabokrtský, Z., and Barančíková, P. (2018). VALLEX 3.5 – Valenční slovník českých sloves. Praha, Karlova univerzita. Accessible at: http://ufal.mff.cuni.cz/vallex/3.5/.Search in Google Scholar

[10] Panevová, J. (1980). Formy a funkce ve stavbě české věty. Praha, Academia.Search in Google Scholar

[11] Sgall, P., Hajičová, E., and Panevová, J. (1986). The Meaning of the Sentence in its Semantic and Pragmatic Aspects. Reidel, Dordrecht.Search in Google Scholar

[12] Svozilová, N., Prouzová, H., and Jirsová, A. (2005). Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. Praha, Academia.Search in Google Scholar

[13] Uhlířová, L. (2017). Slovosled nominální skupiny. In Nový encyklopedický slovník češtiny. Accessible at: https://www.czechency.org/slovnik.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo