1. bookVolume 17 (2023): Issue 1 (June 2023)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1802-1115
First Published
26 Jun 2014
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Using electronic record of sales to support fair budgetary allocations across Czech municipalities

Published Online: 15 Jun 2023
Volume & Issue: Volume 17 (2023) - Issue 1 (June 2023)
Page range: 47 - 57
Received: 02 Jan 2023
Accepted: 14 Apr 2023
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1802-1115
First Published
26 Jun 2014
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

Alm J (2014) Does an uncertain tax system encourage “aggressive tax planning”? Economic Analysis and Policy 44, (1): 30–38. Search in Google Scholar

Andrlík B, Halamová M, Formanová L (2021) The Role of Fiscal Decentralization in Municipal Budgets: Case of the Czech Republic. DANUBE 12, (1):61–76. Search in Google Scholar

Boháč R (2018) Evidence tržeb v České republice s ohledem na rozhodnutí Ústavního soudu. In: Bratislava Legal Forum 2018Bratislava,. [online]. [cit. 22.12.2022]. Available at: https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Veda/Konferencie_a_podujatia/bpf_2018_new/Zbornik_BPF2018_sekcia_2.pdfpage=6. Search in Google Scholar

Brno (2021) Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol. Available at: https://zapisdoms.brno.cz/kriteria-rizeni. Search in Google Scholar

Cairney P, Keating M, Kippin S, St Denny E (2022) Public Policy to Reduce Inequalities across Europe: Hope Versus Reality. Oxford University Press,. doi: 10.1093/oso/9780192898586. 001.0001. Search in Google Scholar

Czech National Bank (2021) Komentář ke statistice platebního styku rok 2020 [online]. Available at: https://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/harm_stat_data/komentar-ke-statisticeplatebniho-styku/index.html. Search in Google Scholar

Dušek J, (ed.) (2020) Elektronická evidence tržeb v přehledech. Praha, Grada Publishing,. Search in Google Scholar

Financial Administration of the Czech Republic (2016) Jak to funguje? Způsob fungování systému evidence tržeb [online]. Financial Administration of the Czech Republic [cit. Available at: https://www.etrzby.cz/cs/jak-to-funguje. Search in Google Scholar

Financial Administration of the Czech Republic (2021) Daňové příjmy rozpočtů krajů a obcí dle zákona o rozpočtovém určení daní [online]. Financial Administration of the Czech Republic [cit. Available at: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/kraje-a-obce/danove-prijmy-kraju-aobci/rozpoctove-urceni-dani/danove-prijmy-rozpoctu-kraju-aobci-dle-zakona-o-rozpoctovem-urceni-dani. Search in Google Scholar

Financial Administration of the Czech Republic (2022) Zrušení elektronické evidence tržeb od 1. 1. [online]. Financial Administration of the Czech Republic [cit. 22.12.2022]. Available at: https://www.etrzby.cz/cs/novinky_1588. Search in Google Scholar

General Financial Directorate (2015) Metodická pomůcka k delegaci místní příslušnosti [online]. General Financial Directorate [cit. Available at: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-sprava-dani-a-poplatku/2014_MetPom-kdelegaci-mistni-prislusnosti.pdf. Search in Google Scholar

General Financial Directorate (2022) Sdělení k žádosti ze dne 4 ledna 2022, č.j. 5209/22/7700-00131-202098. Search in Google Scholar

Havlíček T (2021) Ústavněprávní aspekty elektronické evidence tržeb. Available at: https://is.muni.cz/th/ktarc/?studium=467595. Search in Google Scholar

Hillenbrand C, Money K, Brooks C, Tovstiga N (2019) Corporate Tax: What Do Stakeholders Expect? Journal of Business Ethic 158:403–426. Search in Google Scholar

Jurčík R (2007) Modely financování územních samosprávných celků [online]. Masaryk University [cit. 22.12.2022]. Available at: https://www.law.muni.cz/sborniky/Days-of-publiclaw/files/pdf/sprava-finance/Jurcik.pdf. Search in Google Scholar

Khendriche Trhlínová Z (2022) Vybrané ekonomické aspekty periferních regionů. Available at: https://doivup.upol.cz/pdfs/doi/9900/05/5400.pdf. Search in Google Scholar

Koutský J, Slach O, Boruta T (2011) Restructuring Economies of Old Industrial Regions – Local Tradition, Global Trends. In: The Scale of Globalization. Think Globally, Act Locally, Change Individually in the 21st Century. University of Ostrava, Ostrava, pp. 166–173. [cit. 27.2.2023]. Available at: http://conference.osu.eu/globalization/publ2011/166-173_Koutsky-Slach-Boruta.pdf. Search in Google Scholar

Kožíšek J, Klazar S (2015) Analýza souladu rozpočtového určení daní v České republice a pravidel veřejné podpory - časovaná bomba veřejných financí? Český finanční a účetní časopis 3: 56–79. Search in Google Scholar

Kruntorádová I (2012) Problematické aspekty financování měst a obcí České republiky. Rigorózní práce (PhDr.). Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií. Available at: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/61335/150012584.pdf?sequence=1isAllowed=y. Search in Google Scholar

Kučera P (2013) Daňové ráje a pekla v Česku. Žebříček finančních úřadů [online]. Aktualne. Available at: https://zpravy.aktualne.cz/finance/danove-raje-a-pekla-v-cesku-zebricekfinancnich-uradu/ri:article:773476/. Search in Google Scholar

Lähdesmäki M, Suutari T (2011) Keeping at Arm’s Length or Searching for Social Proximity? Corporate Social Responsibility as a Reciprocal Process Between Small Businesses and the Local Community. Journal of Business Ethics 108:481–493. Search in Google Scholar

Macešková M, Ouředníček M (2008) Dopad suburbanizace na daňové příjmy obcí. Obec a finance 13, (1):28–29. Search in Google Scholar

Marethová Z, Snopková P (2018) Electronic Registration of Sales in the Czech Republic - Theory and Praxis. In: Lotko E, (ed.) Optimization of Organization and Legal Solutions concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest. Bialystok-Vilnius pp. 651–664. Search in Google Scholar

Marková H (2007) Vlastní nebo sdílené daně obcím [online]. Masaryk University [cit. 22.12.2022]. Available at: https://www.law.muni.cz/sborniky/Days-of-publiclaw/files/pdf/sprava-finance/Markova.pdf. Search in Google Scholar

Marková H (2018) Rozpočtové určení daní a jeho povaha. Právnické listy 1:25–28. Search in Google Scholar

Ministry of the Interior of the Czech Republic (2021) Osobní doklady: 14 Nejčastější dotazy a odpovědi [online]. Ministry of the Interior of the Czech Republic [cit. Available at: https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx?q=Y2hudW09MTQ Search in Google Scholar

Ministry of Transport of the Czech Republic (2018) Řidičské průkazy nově vyřídíte na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností [online]. Available at: https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Ridicske-prukazy-nove-vyriditena-kteremkoliv-urad. Search in Google Scholar

Murphy K (2004) Aggressive tax planning: Differentiating those playing the game from those who don’t. Journal of Economic Psychology 3:307–329. Search in Google Scholar

Nerudová D, Dobranschi M, Solilová V, Litzman M (2020) Profit shifting to onshore and offshore tax havens: the case of Visegrad countries. Post-Communist Economies 32, (7):904–946. Search in Google Scholar

Novák D (2015) Stát udeřil na virtuální kanceláře, nájemníky chce vytlačit z Prahy. Available at: https://www.e15.cz/domaci/stat-uderil-na-virtualni-kancelare-najemniky-chcevytlacit-z-prahy-1189405. Search in Google Scholar

Otavová M, Solilová V, Grasgruber M (2014) Would be appropriate to introduce a tax assignation in the Czech Republic? Procedia Economics and Finance 12:498–507. Search in Google Scholar

Pavel J, Tepperová J, Artlová M (2020) Tax factors affecting FDI allocation in the EU post-socialist states. Post-Communist Economies 33, (6):710–725. Search in Google Scholar

Pham A, Genest-Grégoire A, Godbout L, Guay JH (2020) Tax Literacy: A Canadian Perspective. Canadian Tax Journal/Revue fiscale canadienne 68, (4):987–1007. Search in Google Scholar

Pisková L, Semerád P (2022) Zhodnocení dopadů elektronické evidence tržeb na trh s ubytovacími službami v České republice. Trendy v podnikání = Business trends 12, (1):30–39. Search in Google Scholar

Pšenička J (2017) Budoucí ministr žije jinde, než kde platí daně. Obce řeší, jak přimět obyvatele, aby změnili adresy [online]. Aktualne [cit. Available at: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ivan-pilny-kandidat-na-ministra-jenz-ve-sve-vlastni-obcibyd/rced997ec3ca811e791210025900fea04. Search in Google Scholar

Radvan M, Kappel J (2015) Electronic Revenue Registry in the Czech Republic. LeXonomica 7, (2):139–159. Search in Google Scholar

Sedmihradská L (2013) Yardstick Competition in case of the Czech Property Tax. Review of Economic Perspectives 13, (2):77–91. Search in Google Scholar

Sejkora F, Mlazovsky M (2021) The Perceptions of Entrepreneurs on the Registration of Sales in Czech Republic [online]. In: 20th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences. doi: 10.1051/shsconf/20219202056. [cit. 22.12.2022]. Search in Google Scholar

Sheth J (2020) Business of business is more than business: Managing during the Covid crisis. Industrial Marketing Management 88:261–264. Search in Google Scholar

Smetánková D, Palán J (2015) Právní úprava evidence tržeb ve vybraných zemích EU [online]. 2, (099). [cit. 22.12.2022]. Available at: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=115745. Search in Google Scholar

Svatoš J (2021) Stovky tisíc Čechů žijí mimo své trvalé bydliště. Městům ale nenahlášení obyvatelé způsobují potíže. Available at: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/trvaly-pobyt-velkamesta-praha-brno_2102140905_onz. Search in Google Scholar

Technical Road Administration Prague (2016) Metodika vydávání parkovacích oprávnění/karet pro Zóny Placeného Stání v hl. m. Praze. Available at: https://www.parkujvklidu.cz/wpcontent/uploads/2016/12/Metodika_pro_vydavani_parkovacich_karet-opravneni.pdf. Search in Google Scholar

Vesecký Z (2013) Víme kdy a kde čekat kontrolu. Nejsnáze se ztratíte v Praze [online]. Podnikatel. Available at: https://www.podnikatel.cz/clanky/vime-kdy-a-kde-cekatkontrolu-nejsnaze-se-ztratite-v-praze. Search in Google Scholar

Weikert P (2022) Z maloměst mizejí lidé. Prchají na vesnici, kde roste cena pozemků a chybějí školy i silnice. E15 [cit.22.12.2022]. Available at: https://www.e15.cz/domaci/zmalomest-mizeji-lide-prchaji-na-vesnici-kde-roste-cenapozemku-a-chybeji-skoly-i-silnice-1394895. Search in Google Scholar

Zhou K, Koutský J, Hollander J (2022) Urban shrinking in China, the USA and the Czech Republic: A Comparative Multilevel Governance Perspective. International Journal of Urban and Regional Research 46:480–496. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD